כניסה

יו"ר רשות ניירות ערך מינה ועדה לקידום ההשקעות בחברות ציבוריות הפועלות בתחום המחקר והפיתוח

09/09/2012

‏9 ספטמבר, 2012
 
כ"ב אלול, תשע"ב
 
הודעה לעיתונות
 
יו"ר רשות ניירות ערך מינה ועדה לקידום ההשקעות בחברות ציבוריות הפועלות בתחום המחקר והפיתוח
 
יו"ר רנ"ע, פרופ' שמואל האוזר: "יש צורך חיוני בתמיכה בחברות מחקר ופיתוח ישראלי הרשומות למסחר או המבקשות להירשם למסחר בבורסה לניירות ערך בת"א, בדגש על מתן הקלות והסרת חסמים בנגישות לשוק ההון המקומי"
 
במסגרת מפת הדרכים לפיתוח וחיזוק שוק ההון שהציג יו"ר רשות ניירות ערך בשבוע שעבר, מינה היום פרופ' שמואל האוזר ועדה לקידום ההשקעות בחברות ציבוריות בתחום המחקר והפיתוח.
 
הועדה תבחן חלופות לקידום ההשקעות בחברות העוסקות בתחום המחקר והפיתוח, ורשומות למסחר או מבקשות להירשם למסחר בבורסה לניירות ערך בת"א. כמו כן, הועדה תבחן דרכים לקידום מעמד הבורסה כמוקד משיכה לחברות העוסקות במחקר ופיתוח וזקוקות לגיוסי הון.
 
בראש הועדה יעמדו עו"ד שריה אורגד, יועמ"ש מחלקת תאגידים ברשות ניירות ערך, וגב' חני שטרית בך, סמנכ"ל ומנהלת המחלקה הכלכלית בבורסה לניירות ערך בת"א. על חברי הועדה נמנים בכירים ברשות ניירות ערך, הבורסה לניירות ערך, משרד האוצר, משרד המשפטים, המועצה הלאומית לכלכלה ורשות המיסים.
 
במדינת ישראל קיימות חברות רבות הפועלות בתחום המחקר והפיתוח. חלקן מתקשות לגייס הון שיאפשר להם לעמוד באתגרים הנקרים בדרכן עד לגיבוש ולהשלמת פיתוח המוצר הסופי ויצירת תזרים הכנסות. קשיים אלה עלולים במקרים מסוימים להביא לפגיעה בפעילות המחקר והפיתוח של אותן חברות, ובמקרים אחרים, לעידוד התופעה של מכירת חברות ופעילויות בתחום ההיי-טק לידי משקיעים זרים, אשר בסופו של התהליך, באמצעות ביצוע הזרמות הוניות, קוטפים את פירות התגלית הישראלית.
 
בשני המקרים נגרם נזק פוטנציאלי לכלכלה הישראלית, בשל פגיעה באפשרות כי חברות אלה יהפכו לחברות יצרניות המעסיקות עובדים ישראלים ומניבות הכנסות.
 
על רקע הדברים הללו אמר יו"ר רשות ני"ע, פרופ' שמואל האוזר, כי "יש צורך חיוני בתמיכה בחברות מחקר ופיתוח ישראלי הרשומות למסחר או המבקשות להירשם למסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב, בדגש על מתן הקלות והסרת חסמים בנגישות לשוק ההון המקומי לשם גיוס כספים הדרושים לחברות המו"פ, כדי להשלים את הפיתוח ולהפוך לחברות עצמאיות בעלות יציבות בת-קיימא".
 
הועדה מתבקשת לבחון ולהמליץ על אמצעים ומהלכים שונים אשר יש בהם כדי לאפשר תשתית תומכת לחברות מו"פ, כך שדרכן של חברות אלה לגיוס הון בבורסה הן בהנפקה ראשונה (IPO) והן בהנפקות חוזרות (לרבות בבורסות בחו"ל), תהיה קלה יותר. זאת מבלי להתפשר על שמירת עניינו של ציבור המשקיעים ותקינות המסחר.
 
הועדה תבחן ותתייחס, בין היתר, לנושאים אלה:
 
1. בחינת הצורך בהתאמת הוראות הגילוי התשקיפי והדיווח השוטף;
 
2. קביעת כללי מסחר ייעודיים אגב בחינה אם יש הצדקה להקמת רשימת מסחר נפרדת;
 
3. עידוד סיקור על ידי אנליסטים;
 
4. הנגשת הבורסה למשקיעים זרים וחברות זרות;
 
5. עידוד השקעתם של גופים מוסדיים;
 
6. מבנה ההתאגדות;
 
7. הטבות מס למשקיעים.
 
לפרטים נוספים: שרונה מזליאן לוי, דוברת הרשות 050-6230453
 
                         צביקה רובינס, יועץ תקשורת 052-3698769
 

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים