כניסה

מכתבי שימוע - דלק נדל"ן
25/01/2012
מחלקת ניירות ערך בפרקליטות מחוז תל אביב (מסוי וכלכלה) הודיעה היום (25.1.2012) לחברת דלק נדל"ן, הלל (איליק) רוז'נסקי, חווה זמיר טואף, ויוסף פרידמן, כי החליטה להגיש בעניינם כתב אישום, וזאת בכפוף לשימוע.
 
ההחלטה על העמדתם לדין של החשודים מתייחסת לביצוע עבירות קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, עבירות מרמה והפרת אמונים ועבירות מנהלים, ועבירות דיווח לפי חוק ניירות ערך בקשר עם הסיווג החשבונאי של רשת רודשף בדוחות החברה במהלך שנת 2008, ובקשר עם הערכת השווי של חניוני NCP בדוחותיה הכספיים של החברה לשנת 2008.
 
לפני כשנה וחצי סיימה רשות ניירות ערך את החקירה בפרשה והעבירה את הנושא לטיפול הפרקליטות.
תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים