כניסה

שר האוצר ברך על מפת הדרכים של יו"ר רשות ניירות ערך ותוכניתו לפיתוח שוק ההון
09/10/2012
‏9 אוקטובר, 2012
כ"ג תשרי, תשע"ג
 
 
הודעה לעיתונות
 
שר האוצר ברך על מפת הדרכים של יו"ר רשות ניירות ערך ותוכניתו לפיתוח שוק ההון
 
יו"ר רשות ניירות ערך, פרופ' שמואל האוזר, הציג לשר האוצר, ד"ר יובל שטייניץ, את מפת הדרכים של הרשות ויעדיה לשנים הקרובות. בפגישה השתתפו גם סגן שר האוצר, ח"כ יצחק כהן ומנכ"ל משרד האוצר, דורון כהן.
 
מתווה הפעילות של הרשות לשנים הקרובות נועד לתרום להגנת ציבור המשקיעים ולהתפתחותו של שוק ההון והוא מושתת על שלושה יסודות השלובים זה בזה ומקיימים ביניהם יחסי גומלין הדוקים: רגולציה, דה-רגולציה (הקלות לגופים המפוקחים) וכלים רגולטוריים לפיתוח שוק ההון. מתווה הרשות ויעדיה גובשו על בסיס עקרונות היסוד לפיהם פועלת הרשות: איזון, מידתיות, שקיפות, אכיפה והרתעה.
 
במישור הרגולציה עומדים על סדר יומה של הרשות, מספר מהלכים ובהם הסדרה של תחומים שאינם מפוקחים כיום כגון זירות מסחר, חברות דירוג, ייעוץ למוסדיים ופיקוח על עבודת רואי החשבון המבקרים. במישור ההקלות ברגולציה נשקלות שורה של הקלות בתחומי הפיקוח העיקריים של הרשות בשלושה מישורים: הקלות לכלל הגורמים המפוקחים; הקלות לחברות קטנות; ושינויים בהתנהלות הרשות ובתהליכי עבודתה, כחלק ממאמציה הנמשכים לפעול בשקיפות וביעילות. הקלות אלו נבחרו בקפידה כאשר חובתה של הרשות להגן על ציבור המשקיעים עומדת כנר לרגליה, ולאחר בחינה יסודית של כלל הרגולציה הקיימת תחת פיקוחה של הרשות.
 
במישור פיתוח השוק נמנים מספר פרויקטים שנועדו לקדם את שוק ההון כמנוף חשוב לצמיחה כלכלית ומכשיר חיוני להקצאת מקורות יעילה במשק. על הפרויקטים נמנים קידום השקעות בחברות ציבוריות הפועלות בתחום המחקר והפיתוח, הקמת מערכת הצבעות באינטרנט, הכנסת מכשירים ושחקנים חדשים לשוק ההון כגון קרנות סל, איגוח, ועוד.
 
שר האוצר, ד"ר יובל שטייניץ, אמר כי "אני מברך על התוכנית היסודית של רשות ניירות ערך אותה הציג בפני יו"ר הרשות, פרופ' שמואל האוזר. התוכנית תוביל לפיתוחו של שוק ההון ולהגברת השקיפות בו. צעדים אלו יגבירו את ההגנה על ציבור המשקיעים ויביאו להגברת האטרקטיביות של שוק ההון הישראלי. כמו כן, צעדים אלו יצמצמו את ההוצאות הכספיות של הגופים השונים בשוק, דבר אשר יגולגל לבסוף לכיסם של הצרכנים".
 
יו"ר רשות ניירות ערך, פרופ' שמואל האוזר, אמר כי "מפת הדרכים של הרשות לשנים הקרובות נועדה להגביר את ההגנה על ציבור המשקיעים ולפתח את שוק ההון. בנוסף, לצד הצורך ברגולציה מקיפה בשוק ההון, יש להכיר בכך שהרגולציה חייבת להיות מידתית ומאוזנת. על רקע זה החליטה הרשות לשלב באסטרטגיה הרב-שנתית שלה גם יעד של דה-רגולציה, שיבוא לידי ביטוי בדמות הפחתה מידתית ומאוזנת של הדרישות, במקום בו הדבר אפשרי, תוך שמירה על עניינם של ציבור המשקיעים". עוד אמר האוזר כי "המתווה המוצע הוא תולדה של עבודה אינטנסיבית בה הפכנו כל אבן בשוק ההון, נפגשנו עם גורמים רבים ממגוון הקשת והכנו מתווה כולל ורוחבי לצורך שכלול האסדרה בשוק ההון. כל זאת מתוך מטרה לשחרר חסמים, להרחיב ולשכלל את השוק לצורך התפתחותו ותוך שמירה קפדנית על עניינם של המשקיעים".
 
לפרטים נוספים:
 
שרונה מזליאן לוי, דוברת רשות ניירות ערך, 050-6230453
 
סיון דטאוקר, יועצת תקשורת לשר, 050-6207625

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים