כניסה

רשות ניירות ערך התקבלה כחברה לוועדת הערכה בארגון רשויות ניירות ערך הבינל"ל IOSCO
16/04/2012
יו"ר רנ"ע, פרופ' שמואל האוזר: "זוהי תעודת כבוד לרשות ני"ע הישראלית; בחירתנו כחברים בוועדת ההערכה משקפת את ההכרה הבינלאומית באיכות הפיקוח של הרשות"
 
רשות ניירות ערך התקבלה כחברה בוועדה חדשה שהוקמה בארגון הבינלאומי של רשויות ניירות ערך הבינ"ל IOSCO, ה-Assessment Committee (ועדת הערכה).
 
רשות ניירות ערך נבחרה כחברה בוועדה, המונה 24 חברים, לצד רשויות ניירות ערך של מדינות מובילות בעולם כדוגמת ארה"ב, בריטניה, אוסטרליה ויפן.
 
תפקידה של הוועדה החדשה הינו לבצע תהליך הערכה של רשויות ניירות ערך במדינות שונות בעולם החברות בארגון, הבוחן את מידת ההטמעה של סטנדרטים בינלאומיים בתחום ניירות ערך, בהתאם למתודולוגיה שפותחה ע"י IOSCO, הכוללת כיום סט של 38 עקרונות המהווים מפתח השוואתי לאופן פעילות רצוי של רגולטור בתחום ניירות ערך.
 
הקמת הוועדה עומדת בקנה אחד עם הדרישה של ה-Financial Stability Board (FSB), מגופים הקובעים סטנדרטים בינ"ל, כדוגמת IOSCO, לבצע פעולות פיקוח לגבי מידת ההטמעה של הסטנדרטים הנקבעים על ידם. דרישה זו אף אומצה ע"י ה-G20.
 
יו"ר רשות ני"ע, פרופ' שמואל האוזר, אמר כי "זוהי תעודת כבוד לרשות ניירות ערך הישראלית, ובחירתנו כחברים בוועדת ההערכה בארגון משקפת את ההכרה הבינלאומית באיכות הפיקוח של הרשות".
 
הארגון הבינלאומי של רשויות ניירות ערך, IOSCO, הוא הפורום הבכיר ביותר לשיתוף פעולה בינלאומי בין רשויות ניירות ערך, ונמנים עליו 203 חברים מלמעלה מ-100 מדינות בעולם. הארגון פועל לקביעת מדיניות וכללים בינלאומיים אחידים המאומצים על ידי הרשויות החברות בו.
 
עקרונות IOSCO זכו להכרה בינלאומית כאמות המידה המובילות בניתוחים ובהערכות פיננסיות של גופים בינלאומיים, כגון דוחות קרן המטבע העולמית וכן כבסיס לחקיקה פיננסית. בארגון חברות בעיקר רשויות פיננסיות רגולטוריות ובורסות לניירות ערך, והוא הקובע את סדר היום בקרב רגולטורים בעולם הפיננסי.
תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים