כניסה

הועדה האזורית האירופאית ב-IOSCO אישרה את בקשת רשות ני"ע להצטרף אליה כחברה מן המניין
24/05/2012
הבקשה הוגשה על רקע מגבלות דיפלומטיות אשר מונעות מישראל לפעול כחברה שוות זכויות במסגרת הוועדה האזורית של אפריקה והמזרח התיכון
 
הועדה האזורית האירופאית (ERC) בארגון רשויות ניירות הבינלאומי (IOSCO) אישרה את בקשתו של יו"ר רשות ניירות ערך, פרופ' שמואל האוזר, לצרף את רשות ניירות ערך הישראלית אל הועדה כחברה מן המניין. 24 חברי הועדה תמכו בבקשת הרשות פה אחד. חברות זו תבוא במקום חברותה של ישראל בוועדה האזורית של אפריקה והמזרח התיכון (AMERC).
 
פרופ' שמואל האוזר אמר כי "החלטה זו משקפת את ההכרה האירופאית ברגולציה הישראלית כאיכותית ומקצועית, וככזו העומדת בסטנדרטים הבינלאומיים הגבוהים ביותר. מדובר בצעד חשוב שמקרב אותנו לקראת הכרה הדדית באיכות הרגולציה בתחום דיני ניירות ערך בין ישראל ובין מדינות הגוש האירופאי". עוד הוסיף כי "החלטה זו מצטרפת לקביעותיהם של קרן המטבע הבינ"ל וה-OECD לפיהם איכות הפיקוח הישראלית היא בין הטובות בעולם, ורשות ני"ע האירופאית שהחליטה להכיר בתשקיף הישראלי".
 
בנוסף, פרופ' האוזר הציג בפני חברי הועדה האזורית האירופאית שהתכנסה בסין במסגרת הכנס השנתי של ארגון IOSCO תמונת מצב לפיה רשות ניירות ערך הישראלית מנועה בפועל, על רקע המצב המדיני, הפוליטי והביטחוני במזרח התיכון, מלהשתתף בדיוני ומפגשי הועדה האזורית של אפריקה והמזרח התיכון, המתקיימים בחלקם במדינות שעמן אין לישראל קשרים דיפלומטיים.
 
עוד אמר פרופ' האוזר לחברי הועדה כי "אנו רוצים לממש את זכותנו ולהיות חברים אמיתיים ומלאים בועדות האזוריות". האוזר הזכיר כי בשנת 2009, כאשר נערך כנס IOSCO בישראל, נציגי מדינות ערב בחרו שלא לקחת חלק בכנס.
 
צירופה של ישראל בוועדה האזורית האירופאית כפוף לאישור הוועד המנהל של ארגון IOSCO.
תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים