כניסה

דברי יו"ר רשות ניירות ערך פרפ' שמואל האוזר בכנס אכיפה בשוק ההון של לשכת עורכי הדין
20/03/2012
רגולציה ואכיפה בראי המשבר בבורסה ובשוק ההון: הַכְּצַעֲקָתָהּ?
 
לא בהכרח!!
 
לירידה במחזורי המסחר, כמו לכל משבר בשוק ההון, ייתכנו הסברים שקשורים להתפתחויות כלכליות בארץ ובעולם ובכללם:
 
      - אי-וודאות בשווקים;
      - ירידה מתמשכת במחזורי המסחר בבורסות בעולם;
      - מעבר של שוק ההון הישראלי ממעמד של שוק הון "מתפתח" לשוק הון
        "מפותח";
      -  מיסוי;
      - יציאת משקיעים זרים;
      - הסדרי חוב; ועוד.
 
לא ניתן לתלות את הסיבה לירידת המחזורים דווקא ברגולציה. ההיפך הוא הנכון. הספרות הכלכלית מצביעה על נתונים אמפיריים שדווקא תומכים בטענה שרגולציה איכותית תומכת בשוק הון יציב על פני זמן. רגולציה שמבטיחה קיומו של שוק הון הוגן, יעיל ומשוכלל, שוק שזוכה לאמונם של המשקיעים, היא גורם חיוני לתפקודו של שוק ההון ולמשיכת משקיעים זרים. ישנן הוכחות אמפיריות מגובות במחקרים שממחישות כיצד רגולציה נכונה תומכת בשוק הון יציב על פני זמן.
 
יחד עם זאת, אין להתעלם מכך שרגולציה עלולה ליצור עלויות על הגורמים המפוקחים בשוק ההון (במונחי זמן, משאבים כספיים ומשאבי כוח אדם), ויש להביא עלויות אלה בחשבון בעת שאנו מתקינים רגולציה. אני מאמין בגישה כלכלית שמבוססת על מודלים של עלות מול תועלת, ומשכך אני רואה חשיבות רבה שכל יוזמה להסדרה מהותית תיעשה לאחר שניתנה הזדמנות לגורמים המפוקחים להתייחס ולהגיב להשלכות האפשריות מבחינתם. לשם כך הרשות מקיימת ערוץ הידברות ישיר מול הגורמים המפוקחים והאיגודים שמייצגים אותם, ודלתנו פתוחה לקבל הערות ותגובות בכל עניין. הרגולציה חייבת להיות מאוזנת ומידתית, ויש לה מקום רק כאשר אנו משוכנעים כי התועלת המצרפית למשקיעים ולשוק ההון עולה על העלויות שכרוכות ביישומה.
 
בנוסף, רשות ניירות ערך כרגולטור בוחנת כל העת כיצד ניתן לפתח ולשכלל את שוק ההון הישראלי, להגביר את הנגישות של שוק ההון כאלטרנטיבה אפקטיבית עבור תאגידים לגיוסי הון וחוב, וזאת כמובן מבלי שהדבר יבוא על חשבון ההגנה למשקיעים.
 
אחת הדוגמאות לכך היא, הרשות שוקלת מדרג רגולציה לפי גודלן של חברות; דוגמא אחרת ליוזמה שהרשות שוקלת לקדם, פורסמה בתחילת השבוע. מדובר בהצעה למודל חדשני בדומה למודלים שקיימים בארה"ב, שיאפשר לחברות להנפיק ניירות ערך באמצעות מכירתם בשוק המשני במהלך המסחר בבורסה ללא צורך בקיום מכרז. מודל כזה יאפשר הפחתה ניכרת בעלויות הגיוס, וכן יאפשר גמישות רבה בגיוסי הון וחוב, לאור צמצום התקופה ממועד ההחלטה על ביצוע הגיוס ועד למועד ביצוע הגיוס בפועל (time to market).
תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים