כניסה

רשות ניירות ערך מגבירה את מעורבותה בתחום האכיפה הפרטית ע"י הרחבת השימוש בסמכות מימון התובענות הייצוגיות
10/01/2012
יו"ר רשות ניירות ערך, פרופ' שמואל האוזר: "אכיפה פרטית היא חלק בלתי נפרד ממארג האכיפה והיא חשובה ביותר לתפקודו התקין של שוק ההון, לצד האכיפה הפלילית והאכיפה המנהלית. העמקת מעורבותה של הרשות בהקשר זה תקדם אכיפה פרטית איכותית וראויה
 
רשות ניירות ערך, מעצימה את מעורבותה בתחום האכיפה הפרטית, באמצעות הרחבת השימוש בסמכות מימון התובענות הייצוגיות והשקת דף אינטרנט מיוחד באתר הרשות לנושא זה.
 
הרשות החליטה להעצים את מעורבותה לאור החשיבות שהיא מייחסת לאכיפה פרטית איכותית וראויה ככלי אפקטיבי לשם הרתעה מפני הפרת דיני ניירות ערך והחברות, ולשם פיצוי למי שניזוק כתוצאה מהפרות אלה.
 
יו"ר רשות ניירות ערך, פרופ' שמואל האוזר אמר כי "אכיפה פרטית היא חלק בלתי נפרד ממארג האכיפה והיא חשובה ביותר לתפקודו התקין של שוק ההון, לצד האכיפה הפלילית והאכיפה המנהלית. העמקת מעורבותה של הרשות בהקשר זה תקדם אכיפה פרטית איכותית וראויה".
 
הרשות בוחנת בהקשר זה בעת האחרונה קשת רחבה של צעדים אפשריים במטרה להסיר חסמים בתחום האכיפה הפרטית, ובשבועות האחרונים היא יישמה שניים מהם.
 
ראשית, הרשות החליטה להרחיב את השימוש בסמכות מימון התובענות הייצוגיות. לרשות יש סמכות, הקבועה בחוק החברות, לשאת בהוצאות מי שמבקש להגיש תובענה ייצוגית בתחום ניירות ערך. הרשות עושה שימוש שוטף בסמכות זו ונושאת בהוצאות בסכומים של עד עשרות אלפי ש"ח לכל הליך, ואף למעלה מכך. במסגרת שני ניירות עמדה שסגל הרשות פרסם לאחרונה הרשות הבהירה כי בכוונתה להרחיב את השימוש בסמכות המימון ולהעמיק את מעורבותה בתחום האכיפה הפרטית.
 
במסגרת ניירות אלה הרשות הזמינה את מי שמבקש להגיש תובענה ייצוגית ליצור עימה קשר בשלב מוקדם ככל שניתן שכן לעמדתה "דיאלוג בין התובע המייצג לבין הרשות בשלב מוקדם ככל הניתן ... עשוי בכל מקרה להועיל לתובע המייצג ולקבוצת המשקיעים ... ולתת לו אינדיקציה בדבר עמדת הרשות בנוגע לתביעה ולסיכויי השגת המימון בעתיד". בנוסף, הרשות פירטה שורה של מקרים בהם ניתן יהיה לקבל סיוע במימון ההליך כבר בשלבים מוקדמים ביותר שלו שכן "הרשות מודעת לכך כי ישנם מקרים בהם מוצדק לשקול ולהכריע בבקשת המימון גם לפני הגשת כל כתבי הטענות במסגרת בקשת האישור, ואף לפני הגשת בקשת האישור עצמה".
 
סיוע הרשות במימון מתמקד בעיקר ברכיבים ספציפיים שאי-מימונם מהווה חסם להגשת תביעות, כגון נשיאה בעלות שכר טרחת מומחה או בהתחייבות לשאת בהוצאות משפט. סיוע זה עשוי להגיע לסכום של עד עשרות אלפי ש"ח לכל הליך, ואף למעלה לכך. בין התובענות הייצוגיות בתחום ניירות ערך שהרשות משתתפת במימונם נכון להיום ניתן למנות את התובענה בעניין לנדמארק גרופ, התובענה בעניין בולוס תיירות, התובענה בעניין חברת טי. אר. די, תובענה ייצוגית כנגד סטנדרד & פורס מעלות ואחרים, ועוד.
 
שנית, הרשות השיקה דף אינטרנט מיוחד באתר הרשות בו מרוכז מידע רלבנטי למי שמבקש לנהל תובענה ייצוגית בתחום ניירות ערך. מידע זה כולל חקיקה ופסיקה בתחום, עמדות סגל של הרשות בתחום, וכן מידע בנוגע לסמכות המימון של הרשות, להליך המימון, להגשת בקשות מימון, ובנוגע לדרכי תקשורת עם הממונה על תחום התובענות הייצוגיות ברשות, אליו ניתן לפנות בכל עניין הקשור לתחום שבאחריותו.
תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים