כניסה

הודעה בדבר עדכון סכומי אגרות לשנת 2012 עקב שינוי המדד והפחתות

02/07/2012

 
הודעה בדבר עדכון סכומי אגרות לשנת 2012 עקב שינוי המדד והפחתות
 
כמדי שנה, עודכנו סכומי האגרות השונות לשנת 2012, הנגבות על ידי רשות ניירות ערך (להלן – "האגרות"), עקב שינויי המדד, שפורסם במהלך חודש דצמבר 2011.
 
מצ"ב קישוריות לפרסומים ברשומות בדבר סכומי האגרות המעודכנים עקב השינוי במדד:
 
 
http://www.justice.gov.il/NR/rdonlyres/6591E87E-176F-41B8-AF14-3997B8887ED4/32368/7063.pdf
 
(קובץ התקנות 7063, עמ' 413 - 414)
 
 
(קובץ התקנות 7066, עמ' 477 - 478)
 
כמו כן, ביום 19.6.2012 אישרה ועדת הכספים של הכנסת את הצעת האוצר, ביוזמת רשות ניירות ערך, להפחתת סכומי האגרות בחמש השנים הקרובות בשיעורים, הנעים בין 40% לבין 20%.
 
חוזרים מפורטים בהתייחס לכל אחת מהאגרות השונות ולשיעורי ההפחתה הרלבנטיים להן יפורסמו באתר הרשות בימים הקרובים.
 

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים