כניסה

מתווה הרגולציה של רשות נירות ערך – מפת הדרכים – יצאה לדרך

12/09/2012

‏12 ספטמבר, 2012
 
כ"ה אלול, תשע"ב
 
הודעה לעיתונות
 
מתווה הרגולציה של רשות נירות ערך – מפת הדרכים – יצאה לדרך
 
עו"ד מוטי ימין, היועץ הבכיר ליו"ר רשות ני"ע פירט הבוקר בכינוס הכלכלי החצי שנתי את מתווה הרגולציה הצפוי בשוק ההון עליו הכריז יו"ר רנ"ע, פרופ' שמואל האוזר
 
"המתח בין רגולציה להקלה רגולטורית או דה-רגולציה הוא מתח עדין" אומר  עו"ד מוטי ימין, היועץ הבכיר ליו"ר רשות ני"ע. "בשבוע שעבר הציג יו"ר רשות ניירות ערך, פרופ' שמואל האוזר, את  מתווה הרגולציה בשוק ההון לשנים הבאות תחת הכותרת "מפת הדרכים", ואין ספק כי אחד האתגרים עמם מתמודד המתווה החדש הינו מתח בלתי פוסק ומשתנה בין רגולציה להקלה רגולטורית".
 
עו"ד ימין שסקר היום את עיקרי המתווה הרגולטורי לשוק ההון של השנים הבאות, במסגרת הכינוס הכלכלי החצי שנתי של DC Finance שנערך בבורסה לניע בתל אביב מפרט כי האתגר שהרשות הציבה בעת גיבוש מתווה הרגולציה הוא אתגר כפול: האחד, זיהוי כשלי שוק שעשויים לגרום לפגיעה במשקיעים, ומתן מענה רגולטורי במטרה להגן על המשקיעים. והשני, הקלות בעומס הרגולטורי מבלי לפגום באיכות הפיקוח וההגנה על המשקיעים. שני האתגרים הללו לא תמיד דרים בכפיפה אחת והתפקיד של הרשות, כרגולטור אחראי, הוא למצוא את נקודת האיזון המתאימה: לקבוע רגולציה, שמצד אחד מגנה על המשקיעים, ומהצד השני לא מכבידה יתר על המידה.
 
ימין הסביר הבוקר כי כדי להתמודד עם האתגר הזה, מינה יושב הראש רשות ניע בתחילת השנה צוותי עבודה, שהונחו לבחון מה חסר בפיקוח – האם ישנם תחומים שבהם נדרשת הסדרה נוספת להגנת המשקיעים, ולצד זה, לבחון האם יש עומס רגולטורי, והאם ניתן להפחית ולהקל עלויות לגופים המפוקחים.
 
לשם כך בוצע תהליך ממושך של חריש עמוק בכל הוראות הרגולציה, אך הוא לא נעשה רק ברמה התיאורטית. צוותי העבודה נפגשו עם נציגי חברות ציבוריות, בתי השקעות, איגודים מקצועיים, עורכי דין, רואי חשבון, חתמים, פעילים שונים בשוק ההון, במטרה לברר במה ניתן להקל.
 
התוצאה של אותו חריש עמוק היא מתווה הרגולציה שהוצג, כאמור, על ידי יו"ר הרשות בשבוע שעבר – "מפת הדרכים". מתווה זה נבנה על בסיס עקרונות היסוד שמנחים את הרשות בעבודתה - איזון, מידתיות, שקיפות, אכיפה והרתעה – והוא כולל שלושה יסודות ששלובים זה בזה: פיתוח שוק, רגולציה ודה-רגולציה (קרי, הקלות).
 
ימין פירט כי בכוונת הרשות לעול להסדרה של מספר תחומים שאינם מפוקחים כיום, או שהפיקוח עליהם לוקה בחסר, כגון פיקוח על עבודת רואי החשבון המבקרים; פיקוח על תחום הייעוץ למוסדיים לקראת אספות כלליות (אנטרופי); הסדרת תחום חברות הדירוג; פיקוח על זירות מסחר; אסדרה ישירה של תחום הברוקר-דילר; שיפור הדוחות של החברות הציבוריות וקיצורם; הגדרה מחדש של המבחנים לחלוקת דיבידנדים, ועוד.
 
במטרה לפתח את השוק - הציגה הרשות מספר יוזמות, שנועדו להרחיב את מגוון המוצרים הפיננסיים בשוק ההון, להגדיל את התחרותיות, ולהוזיל בסופו של דבר את העלויות למשקיעים. במסגרת זו כבר בתחילת השבוע מינה יו"ר הרשות ועדה בין-משרדית שתבחן ותמליץ על חלופות שונות לקידום ההשקעות בחברות מחקר ופיתוח שינפיקו את מניותיהן בבורסה. יוזמה חשובה אחרת היא היוזמה להפחית את עמלות ההפצה הנגבות על ידי הבנקים ביחס לקרנות הנאמנות. היוזמה הזו תאפשר הוזלה של דמי הניהול, שתגולגל לצרכן, ותגביר את התחרותיות בענף. יוזמות אחרות עוסקות בפתיחת שוק ההון הישראלי לקרנות חוץ, הקמת קרנות סל, הגברת התחרות בתחום הברוקראז, הקמת מערכת הצבעות באינטרנט, ועוד.
 
ימין הרחיב כי במסגרת יסוד הדה-רגולציה, פרסמה הרשות להערות ציבור שורה של הקלות לגופים המפוקחים. ובכלל זה הארכת תקופת תשקיף המדף מ-24 חודשים ל-36 חודשים, צמצום היקף הגילוי הכספי הנדרש בהנפקה ראשונה לציבור (IPO), צמצום היקף הגילוי בתשקיפים בנושאים טכניים, ביטול כפילויות בדוחות התקופתיים, הארכת הפרק הזמן להגשת דיווחיים מיידיים מסוימים.
 
בנוסף, נכללה ברכיב ההקלות הצעה ליצירת מדרג רגולציה בהיקף מצומצם, שבמסגרתו יינתנו מספר הקלות שיחולו על חברות קטנות בלבד, שהעיקרית שבהן היא ביטול החובה לפרסם דוח על הבקרה הפנימית (iSox) ודוח רואה החשבון המבקר על הבקרה הפנימית, כך שחברות קטנות יחויבו לצרף לדוחות הכספיים הצהרות מנהלים בלבד.
 
הקלות אחרות עוסקות בתחום קרנות הנאמנות, תעודות הסל, מנהלי תיקים ויועצי השקעות.
 
לצד כל אלה כללה הרשות במתווה הרגולציה גם מספר שינויים שהרשות החליטה לקחת על עצמה בהתנהלות בקשר עם יוזמות חדשות להסדרת הפעילות בשוק ההון. למשל:
 
(1)  הרחבת שיתוף הציבור בהליכי חקיקה –תוך דגש על מתן זכות אפקטיבית לציבור להשמיע דברו במהלך גיבוש דברי החקיקה, עוד טרם הבאתם לכנסת. זה למעשה עיגון של פרקטיקה קיימת תחת מסגרת ברורה יותר.
 
(2) הגדרת פרקי זמן ארוכים יותר לצורך כניסה לתוקף של רגולציה משמעותית חדשה.
 
(3)  פרסום הנחיות הרשות במועדים ידועים מראש – כדי להקל על הגופים המפוקחים לעקוב אחר הפרסומים, וליישמם.
 
לפרטים נוספים: שרונה מזליאן לוי, דוברת הרשות 050-6230453
 
                        צביקה רובינס, יועץ תקשורת 052-3698769
 

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים