כניסה

רשות ניירות ערך פרסמה להערות הציבור טיוטת תקנות בנושא תשלום לנפגעי הפרה
07/11/2012
‏7 נובמבר, 2012
 
‏כ"ב חשון, תשע"ג
 
הודעה לעיתונות
 
רשות ניירות ערך פרסמה להערות הציבור טיוטת תקנות בנושא תשלום לנפגעי הפרה
 
יו"ר רשות ני"ע, פרופ' שמואל האוזר: "אני מייחס חשיבות רבה למנגנון שמאפשר לוועדת האכיפה המנהלית להורות למפרים לשלם פיצוי כספי לנפגעי ההפרה. מדובר בצעד משמעותי נוסף שהרשות מקדמת לצורך הגנה על המשקיעים. זהו כלי חשוב ליצירת הרתעה בשוק ההון והגברת אמון הציבור."
 
חוק אכיפה מנהלית שנכנס לתוקף בפברואר 2011 מקנה לוועדת האכיפה המנהלית סמכות להורות למפר לשלם סכום כספי שיחולק בין נפגעי ההפרה.
 
מטרתו של סעד זה, בין היתר, להביא לכך שרווחים שהופקו שלא כדין על ידי המפר יושבו לנפגעי ההפרות שביצע. בכך יובטח שלא יצא חוטא נשכר. הכוונה היא הן להשבת סכומים שנבעו באופן ישיר מביצוע ההפרה, והן לסכומים שנתקבלו באופן עקיף (לדוגמא, תגמול שניתן לנוכח נתונים מטעים בדוחות הכספיים של חברה).
 
לשם הפעלת הסמכות נדרשת קביעת הסדר מפורט בתקנות. התקנות המוצעות מתייחסות לפיכך לעניינים הבאים: בעל תפקיד האחראי לסייע בחלוקת הכספים לנפגעים (להלן – הממונה); האופן שבו על הממונה למלא את תפקידו - אופן חלוקת התשלום, כפיפות לדיני ראיות, סודיות, מגבלת שימוש במידע, הדיווחים שיידרש למסור בקשר למילוי תפקידו; אופן קביעת שכרו של הממונה והוצאותיו לרבות ההוצאות עבור העסקת בעלי מקצוע; אופן פרסום ההודעות לנפגעי הפרה; והכללים להגשת בקשת תשלום.
 
טיוטת התקנות שפורסמה הבוקר להערות הציבור - לחץ כאן
 
לפרטים נוספים: שרונה מזליאן לוי, דוברת רשות ני"ע 050-6230453
תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים