כניסה

רשות ני"ע מפרסמת טיוטת חוק בנושא הקמתו של גוף פיקוח על משרדי רואי חשבון המבקרים תאגידים ציבוריים
31/10/2012
‏31 אוקטובר, 2012
‏ט"ו חשון, תשע"ג
           
הודעה לעיתונות
 
רשות ניירות ערך מפרסמת טיוטת חוק בנושא הקמתו של גוף פיקוח על משרדי רואי חשבון המבקרים תאגידים ציבוריים
 
יו"ר הרשות, פרופ' שמואל האוזר: "גוף זה יפקח על עבודת רואי החשבון על בסיס המודל הקיים בארה"ב ובמדינות מערביות אחרות. רואי החשבון המבקרים הם חוד החנית של שומרי הסף. גוף פיקוח זה ישפר באופן ניכר את איכות הדיווח, יגביר בקרב המשקיעים המקומיים והזרים את האמון בעבודת הביקורת, וישמש אבן יסוד בפיקוח העקיף על תחום הערכות השווי."
 
רשות ניירות ערך מפרסמת להערות ציבור טיוטת חוק בנושא הקמתו של גוף פיקוח על משרדי רואי חשבון המבקרים תאגידים ציבוריים, במסגרת מפת הדרכים.
 
הדוחות הכספיים במהותם מהווים מקור מידע עיקרי לגבי מצבה העסקי של החברה ותוצאות פעילותה, וככאלה הם מהווים כלי עיקרי לקבלת החלטות השקעה. בראש ובראשונה בשל כך יוחד מקצוע שתפקידו לבקר את המידע הניתן בדוחות אלו – מקצוע ראיית החשבון.
 
במהלך העשור האחרון התעצמה החשיבות המיוחסת לרואי החשבון המבקרים כשומרי סף מרכזיים בשוק ההון. פרשות כגון אנרון ו-Worldcom מ-2002 בארה"ב ודומות להן באירופה, הוכיחו כי  תפקוד לקוי של המבקרים מהווה סיכון אשר באופן מתמיד מאיים לערער את יציבות המערכת הפיננסית כולה. ברקע יש לזכור כי על אף קיומם של כללי אי תלות החלים על המבקרים הרי לא נמצא עדין פתרון הולם לסיבה המרכזית לתלותם בתאגיד המבוקר והיא בחירתם וקביעת שכרם בידי המבוקר.
 
לאור כל זאת הוקם בתחילת העשור הקודם בארה"ב גוף פיקוח בלתי תלוי על רואי החשבון המבקרים תאגידים ציבוריים (ה-PCAOB). ה-PCAOB החליף את לשכת רואי חשבון בארה"ב אשר פעלה כגוף המפקח על עצמו (SRO) בדרך של סקר עמיתים (Peer Review). השערוריות החשבונאיות המוזכרות לעיל הובילו למסקנה כי אין ביכולתו של מבנה פיקוח שכזה לבצע את המוטל עליו, בראש ובראשונה לאור ניגוד העניינים המובנה עת רואי החשבון מפקחים על עצמם.
 
על בסיס זאת, רשות ניירות ערך מציעה להקים גוף סטטוטורי, אשר במהותו יהיה דומה ל-PCAOB. גוף זה יהיה כפוף לרשות ניירות ערך, בלתי תלוי וללא כוונת רווח, ותכליתו לפקח באופן שוטף על רואי החשבון המבקרים תאגידים ציבוריים, ולהיות אמון על תהליך הביקורת שהם מבצעים תוך התקנת תקני ביקורת ובהם כללים בתחום בקרת איכות ואי תלות, ושיפור מתמיד של תהליך הביקורת המבוצע.
 
חוק זה הינו נדבך חשוב במסגרת "מפת הדרכים" לפיתוח שוק ההון בכל הנוגע לחיזוקם של שומרי הסף, כפי שהציג לאחרונה יו"ר רשות ניירות ערך, פרופ' שמואל האוזר.
 
הרשות גם רואה בהקמת גוף זה חוליה מרכזית בחתירתה העקבית להגברת המהימנות בהערכות השווי. מערכות התקינה החשבונאית המרכזיות בעולם ובפרט כללי החשבונאות הבינ"ל הלכו ואימצו כללים של חשבונאות שווי הוגן. למעשה, חלקים לא מבוטלים מהדוחות הכספיים מושפעים כיום מעבודתם של מעריכי שווי ושמאים מקומיים וזרים. במסגרת זו נדרשים רואי החשבון המבקרים גם לבקר את נאותות הערכים מבוססי הערכות השווי. אחת ממשימותיו של הגוף תהיה להשביח את עבודת רואי החשבון המבקרים בתחום זה ודרך כך את תחום הערכות השווי.
 
 מאז הוקם ה-PCAOB בארה"ב בשנת 2002, הוקמו גופים דומים בשווקים המובילים רובם ככולם ובהם ה-POB באנגליה, ה-H3C בצרפת וה-AOC בגרמניה. כיום קיימים גופים מפקחים כגון אלה גם במדינות רבות פחות מפותחות.
 
שוק ההון בישראל נותר בעניין משמעותי זה מאחור. לפיכך תשרת הקמתו גם את המשך וחיזוק המהלך של פתיחת שוק ההון המקומי למשתתפים זרים.

 

לפרטים נוספים: שרונה מזליאן לוי, דוברת הרשות 050-6230453

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים