כניסה

רשות ניירות ערך מפרסמת מפת דרכים הכוללת את יעדיה ואת מתווה פעילותה לשנים הקרובות; המתווה כולל הקלות ברגולציה

04/09/2012

4 ספטמבר, 2012
 
י"ז אלול, תשע"ב
 
  הודעה לעיתונות
 
רשות ניירות ערך מפרסמת מפת דרכים הכוללת את יעדיה ואת מתווה פעילותה לשנים הקרובות; המתווה כולל הקלות ברגולציה
 
יו"ר הרשות, פרופ' שמואל האוזר: "לצד הצורך ברגולציה מקיפה בשוק ההון, יש להכיר בכך שהרגולציה על שוק ההון חייבת להיות מידתית ומאוזנת"
 
רשות ניירות מפרסמת מסמך יעדים ואסטרטגיה, בו היא פורשת את מתווה פעילותה לשנים הקרובות. המתווה נועד לתרום להגנת ציבור המשקיעים ולהתפתחותו של שוק ההון והוא מושתת על שלושה יסודות השלובים זה בזה ומקיימים ביניהם יחסי גומלין הדוקים: רגולציה, דה-רגולציה (הקלות לגופים המפוקחים) וכלים רגולטוריים לפיתוח שוק ההון.
 
מתווה הרשות ויעדיה גובשו על בסיס עקרונות היסוד לפיהם פועלת הרשות: איזון, מידתיות, שקיפות, אכיפה והרתעה. בחלקו הראשון של המסמך מוצגים הפרויקטים העיקריים שעל סדר יומה של הרשות, ובחלקו השני מובא מתווה ההקלות ברגולציה המפורסם במקביל להערות הציבור.
 
במישור הרגולציה מפורטים במסמך פרויקטים עיקריים שעל סדר יומה של הרשות, ובהם הסדרה של תחומים שאינם מפוקחים כיום כגון זירות מסחר, חברות דירוג, ייעוץ למוסדיים ופיקוח על עבודת רואי החשבון המבקרים.
 
במישור ההקלות ברגולציה כולל המסמך מתווה הקלות להערות ציבור, ובו שורה של הקלות הנשקלות בתחומי הפיקוח העיקריים של הרשות. ההקלות הן בשלושה מישורים: הקלות לכלל הגורמים המפוקחים; הקלות לחברות קטנות; ושינויים בהתנהלות הרשות ובתהליכי עבודתה, כחלק ממאמציה הנמשכים לפעול בשקיפות וביעילות. הקלות אלו נבחרו בקפידה כאשר חובתה של הרשות להגן על ציבור המשקיעים עומדת כנר לרגליה, ולאחר בחינה יסודית של כלל הרגולציה הקיימת תחת פיקוחה של הרשות.
 
במישור פיתוח השוק מפורטים במסמך פרויקטים עיקריים שנועדו לקדם את שוק ההון כמנוף חשוב לצמיחה כלכלית ומכשיר חיוני להקצאת מקורות יעילה במשק. על הפרויקטים נמנים קידום השקעות בחברות ציבוריות הפועלות בתחום המחקר והפיתוח, הקמת מערכת הצבעות באינטרנט, הכנסת מכשירים ושחקנים חדשים לשוק ההון כגון קרנות סל, איגוח, ועוד.
 
יו"ר רשות ניירות ערך, פרופ' שמואל האוזר אמר כי "מטרת המהלך היא להציג לציבור את מפת הדרכים של הרשות לשנים הקרובות. האתגרים הרבים בפניהם עומדים כיום שוק ההון והכלכלה הישראלית מחייבים את הרשות לעמוד על המשמר כדי להבטיח הגנה לציבור המשקיעים". עוד הוסיף כי "לצד הצורך ברגולציה מקיפה בשוק ההון, יש להכיר בכך שהרגולציה על שוק ההון חייבת להיות מידתית ומאוזנת. על רקע זה החליטה הרשות לשלב באסטרטגיה הרב-שנתית שלה גם יעד של דה-רגולציה, שיבוא לידי ביטוי בדמות הפחתה מידתית ומאוזנת של הדרישות, במקום בו הדבר אפשרי, תוך שמירה על עניינם של ציבור המשקיעים. אני מאמין שיישומו של מתווה הפעילות יתרום להגנת המשקיעים ולהתפתחותו של שוק ההון."
 
רקע כללי - לחץ כאן.
 
לפרטים נוספים: שרונה מזליאן לוי, דוברת הרשות 050-6230453
 

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים