כניסה

החלטה ראשונה של ועדת האכיפה המנהלית בתיק מניפולציה בשערי ניירות ערך באמצעות עסקה מלאכותית
14/11/2012
‏14 נובמבר, 2012
 
‏כ"ט חשון, תשע"ג
 
הודעה לעיתונות
 
החלטה ראשונה של ועדת האכיפה המנהלית בתיק מניפולציה בשערי ניירות ערך באמצעות עסקה מלאכותית
 
המותב: "עצם ביצוע העסקה אשר השפיעה על שער נייר הערך בבורסה מהווה הפרה מנהלית, מבלי צורך להתחקות אחר הכוונה הפלילית של המפר, כפי שהיה נדרש בהליך הפלילי"
 
יו"ר רנ"ע, פרופ' שמואל האוזר, בירך על ההחלטה ועל הקביעות המשפטיות החשובות שנקבעו בה ואמר כי "זהו ביטוי נוסף לאקטיביות בה נוקטת הרשות ביישום הליך האכיפה המנהלית, ופרק הזמן הקצר ממועד תחילת ההליך ועד תומו משקף את יעילות הליך האכיפה המנהלי; אני צופה כי בעתיד הקרוב יתקבלו החלטות חשובות נוספות בהליכים המנהליים".
 
ועדת האכיפה המנהלית קיבלה את החלטתה הראשונה בתיק שנוהל במלואו, כנגד מר רפאל דהן ועיקרו השפעה על שערי נייר ערך באמצעות עסקה מלאכותית ובניגוד לחוק ניירות ערך.[1]
 
הוועדה קיבלה את טענות רשות ניירות ערך ביחס לטיבן של ההפרות המנהליות בחוק האכיפה המנהלית כהפרות אחריות קפידה, את הטענה ביחס לנטל הראיות המנהלי הנמוך הקיים בהליך זה, והעניקה פרשנות רחבה למונח "השפעה על שערי ניירות ערך" בהפרות המניפולציה.
 
ביום 13.9.12 נתן מותב ועדת האכיפה המנהלית, בראשות השופטת בדימוס ברכה אופיר-תום, וחברי המותב עו"ד רוני טלמור וד"ר מאיר סוקולר, את החלטתו בתיק מנהלי 2/12 רשות נירות ערך נ' רפאל דהן. תיק זה עסק בהפרות המניפולציה על פי חוק ניירות ערך בדרך של עסקאות עצמיות. על פי חוק ניירות ערך פרסום ההחלטות של וועדת האכיפה המנהלית שאינן בהסדר מושהה למשך כ-60 יום וכך גם אמצעי האכיפה המוטלים על המפר. בהתאם לכך הושהה פרסום החלטה זו עד עתה. ד"ר אילנה מודעי מנהלת האכיפה המנהלית ועו"ד טל אמיר ממחלקת האכיפה המנהלית ייצגו את רשות ניירות ערך בתיק זה.
 
התיק נחקר בבירור מנהלי על ידי מחלקת חקירות של רשות ניירות ערך.
 
הואיל ודהן אינו בעל רישיון או נושא משרה בגוף מפוקח ניתן להטיל עליו אמצעי אכיפה של עיצום כספי בלבד. המותב הטיל על דהן עיצום כספי בגובה של 50,000 ₪, בציינו כי הוא מתחשב, בין היתר, בנסיבותיו האישיות של המשיב והחרטה העמוקה שהביע וכן לאור ראשוניותו של הדיון בהפרת המניפולציה במישור המנהלי ובהתחשב בהודעתו של יושב ראש הרשות פרופ' האוזר בדבר מיתון הענישה בשנה הראשונה של יישום החוק.
 
על פי עובדות התיק, המשיב דהן, שהינו "סוחר יום" שנהג לפעול בשלב המסחר הרציף במניית אס אר אוברסיז השקעות בע"מ (כיום מניית להב אל.אר רילאסטייט בע"מ), ביצע בין החודשים פברואר 2011 – ינואר 2012, 77 עסקאות עצמיות באמצעות חשבונות בשליטתו. במסגרת העסקאות העצמיות קנה ומכר דהן את המניה כמעט בו זמנית כך שפקודת קניה מטעמו בחשבון אחד "פגשה" פקודת מכירה מטעמו בחשבון אחר. המותב קבע כי בעשותו כך פעל המשיב להשפיע על מנית אס אר אוברסיז בניגוד לסעיף 54(א1)(2) לחוק ניירות ערך.
 
בהחלטתו קבע המותב כי מעיון בהגדרת "עסקה עצמית בניירות ערך" הקבועה בהפרה המנהלית עולה כי מדובר בעסקה מלאכותית שבמסגרתה מוזרמות על ידי אדם אחד פקודות קניה ומכירה של אותו נייר ערך באופן שהן "פוגשות" זו את זו. בנסיבות שכאלה אין הציבור יודע כי מדובר באדם שקונה ומוכר לעצמו וכך נוצר רושם של פעילות תוססת במניה. רושם שאין מאחוריו ולא כלום. פעולות אלה מניפולציה אסורה מטבע בריאתן, מאחר ומדובר בפעולות המבטלות זו את זו, נעדרות כל טעם כלכלי, ממשות או בסיס לוגי בעולם המסחר, זולת ההשפעה המצופה על השער.
 
עסקה עצמית יכולה להוות במקרים המתאימים עבירה פלילית ובאחרים הפרה מנהלית בלבד. נמצא כי עצם ביצוע העסקה אשר השפיעה על שער נייר הערך בבורסה מהווה הפרה מנהלית, מבלי צורך להתחקות אחר הכוונה הפלילית של המפר, כפי שהיה נדרש בהליך הפלילי. המותב קיבל, בהסתמך על דברי ההסבר בהצעת החוק, כי בחוק האכיפה המנהלית ההפרות הינן בעלות יסוד נפשי ברמת רשלנות לכל היותר, כאשר קיימת הבחנה בין הפרות מנהליות הדורשות על פי לשונן הוכחת רשלנות ובין הפרות בעלות יסוד נפשי נמוך יותר של אחריות קפידה. בהפרות אחריות קפידה התביעה לא נדרשת להוכיח יסוד נפשי, אלא רק את ביצוע המעשה, והנטל להוכיח את היסוד הנפשי עובר אל המפר.
 
המותב העניק פרשנות רחבה למונח ה"השפעה על השער" וקבע כי הוא מתבטא לא רק ישירות על ידי שינוי בשער נייר הערך, אלא גם בעקיפין על ידי יצירת "נפח מסחר" מלאכותי שאינו גורם לתזוזה בשער נייר הערך. יצירת נפח מסחר כוזב מצביעה על "התעניינות" כביכול של משקיעים אחרים ועשויה לפתות משקיעים להצטרף למסחר בנייר הערך על בסיס הרושם הכוזב ובכך להניע את שער נייר הערך.
 
פן נוסף ראשוני ותקדימי בהחלטת המותב נוגע לנטל הראיה הנדרש בהליך המנהלי. המותב קיבל את טענת הרשות כי נטל הראיה המוטל על הרשות בהליך זה הינו בדומה לנטל הראיה במשפט המנהלי, כך שהדרישה היא להציב תשתית ראייתית סבירה לצורך קבלת ההחלטה, בדומה לנטל המוטל במשפטים אזרחיים
 
יו"ר רשות ניירות ערך, פרופ' שמואל האוזר, בירך על ההחלטה ועל הקביעות המשפטיות החשובות שנקבעו בה ואמר כי: "זהו ביטוי נוסף לאקטיביות בה נוקטת הרשות ביישום הליך האכיפה המנהלית, ופרק הזמן הקצר ממועד תחילת ההליך ועד תומו, שנמשך כ- 5 חודשים, משקף את יעילות הליך האכיפה המנהלי. אני צופה כי בעתיד הקרוב יתקבלו החלטות חשובות נוספות בהליכים המנהליים, הן בהסדרי אכיפה, והן בתיקים מתנהלים".
 
להחלטת המותב במלואה - לחץ כאן
 
לפרטים: שרונה מזליאן לוי, דוברת הרשות 050-6230453
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
[1] החלטתה הקודמת של ועדת האכיפה הייתה אישור הסדר האכיפה בעניין מבטח שמיר.
תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים