כניסה

ועדת האכיפה המנהלית אישרה הטלת עיצום כספי בסך 250 אלף ש"ח על סוחר יום בגין ביצוע עסקאות עצמיות
27/06/2013
‏27 יוני, 2013
 
י"ט תמוז, תשע"ג
 
הודעה לעיתונות
 
ועדת האכיפה המנהלית החמירה הענישה בהפרות מניפולציה בעסקאות עצמיות 
 
ועדת האכיפה המנהלית אישרה היום הסדר אכיפה שכרתה רשות ניירות ערך עם אשר ויטנר, משקיע בניירות ערך, שבצע כ-600 עסקאות עצמיות בניירות ערך של חברה ציבורית. במסגרת ההסדר הוטל על ויטנר עיצום כספי בגובה 250,000 ₪.
 
ועדת האכיפה המנהלית ציינה כי עם תום שנת פעילותה הראשונה תביא הוועדה בחשבון את מלוא פוטנציאל האכיפה וההתרעה שהמחוקק נתן בידה
 
מותב ועדת האכיפה המנהלית, בראשות השופטת בדימוס גב' ברכה אופיר תום, וחברי המותב עו"ד רוני טלמור ורו"ח אייל נייגר, אישרו היום (26.6.13) את הסדר האכיפה שנחתם בין רשות ניירות ערך מצד אחד, ובין המשיב אשר ויטנר, מצד שני. ד"ר אילנה מודעי מנהלת האכיפה המנהלית ועו"ד טל אמיר ממחלקת אכיפה מנהלית ייצגו את רשות ניירות ערך בתיק מנהלי זה. התיק נחקר על ידי מחלקת חקירות, מודיעין ובקרת מסחר של הרשות.
 
במסגרת ההסדר הוטל על המשיב, עיצום כספי בגובה של 250,000 ₪. זהו העיצום הכספי הגבוה ביותר אשר הוטל על אדם יחיד מאז ועדת האכיפה המנהלית החלה לפעול.
 
בפרשה זו הוגש כנגד המשיב, אשר ויטנר, כתב טענות מנהלי, ועם חתימת הסדר האכיפה הופסק ההליך המנהלי כנגדו והתיק המנהלי נסגר בתנאי. על פי הסדר האכיפה הודה המשיב בעובדות ובהפרות הנזכרות בכתב הטענות והסכים ליטול על עצמו סנקציה של עיצום כספי כאמור.
 
תמצית העובדות שהיוו בסיס להסדר
 
אשר ויטנר הינו משקיע בניירות ערך וסוחר יום. הסדר האכיפה מייחס לויטנר ביצוע של 602 עסקאות עצמיות בהיקף של כ-3.8 מיליון ₪, אשר השפיעו על שער ניירות הערך במניה ובאופציה של חברת די מדיקל אינדסטריס בע"מ. הפעילות המפרה נמשכה בתקופה שבין 1/3/11 -19/6/12. בעסקאות אלה מכר וקנה ויטנר בו זמנית מחשבונות בנק אשר היו בשליטתו ובניהולו הבלעדי. בכך ביצע המשיב הפרות מניפולציה לפי סעיף 54(א1)(2) לחוק ניירות ערך.
 
בפעילותו ובדפוס פעילותו בימי המסחר פעל ויטנר על מנת לייצב שער המניה/אופציה ובכך מנע ירידתו. בחלק מן המקרים העלה את השער בפעילות הנ"ל ואף השפיע על מחזורי המסחר. בכך השפיע על שער המניה והאופציה של חברת די מדיקל.
 
החלטת ועדת האכיפה המנהלית
 
המותב קבע כי מספרן והיקפן של ההפרות בתיק זה ביחס לתיקים המנהליים הקודמים מחייבים הטלת עיצום כספי על המשיב, העולה באופן משמעותי על זה שהוטל על ידי מותבי הוועדה בעבר בעניין דהן וחזוט (בהם הוטלו עיצומים של 50,000 ו- 35,000 ₪ בהתאמה).
 
הוועדה באנלוגיה לפסיקה ביחס להסדרי טעון במישור הפלילי סברה כי לאור העובדה שחלק מהותי מן ההליך בתיק זה כבר התנהל, הוגשו כתבי טענות מצד שני הצדדים והתיק עמד לפני שלב הטעון בעל פה בפני הוועדה, הרי שיש לתת לכך משקל בהחלטה האם להתקשר בהסדר אכיפה ועוצמת עונש שיש להטיל במסגרתו, וכן להביא בפני הוועדה את הנימוקים המיוחדים בתיק הנדון לעניין זה.
 
לעניין העונש קבעה הוועדה כי הסכום עליו הוסכם במסגרת הסדר האכיפה הינו סביר ואין לומר כי הרשות הקלה עם המשיב באופן חריג, על אף שניתן היה לצפות כי העיצום הכספי בגין ההפרות בהן הודה ויטנר, בנסיבות התיק, יהיה גבוה יותר.
 
לסיום העירה הוועדה כי התיק שבפניה הוא האחרון מבין התיקים שנפתחו בשנת פעילותה הראשונה של הוועדה. בתקופה זו נקטה הרשות מדיניות זהירה בהיקף הענישה המתבקשת. תקופה זו חלפה, ומעתה על הוועדה להביא בחשבון את מלוא פוטנציאל האכיפה – וההרתעה – שהמחוקק נתן בידה.
 
להלן קישורית להחלטת המותב ולהסדר האכיפה:
 
תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים