כניסה

ועדת הכספים אישרה את יוזמת רשות ניירות ערך להסרת חסמים בשוק ההון ולהפחתת עלויות ההשקעה של המשקיעים בקרנות הנאמנות
11/03/2013
‏11 מרץ, 2013,
 
‏כ"ט אדר, תשע"ג
 
הודעה לעיתונות
 
ועדת הכספים אישרה את יוזמת רשות ניירות ערך להסרת חסמים בשוק ההון ולהפחתת עלויות ההשקעה של המשקיעים בקרנות הנאמנות
 
יו"ר הרשות, פרופ' שמואל האוזר: "מאז ועדת בכר, עמלות ההפצה נשארו ברמתן המירבית שנקבעה באותה עת, ואילו דמי הניהול הממוצעים ירדו בהתמדה מממוצע של כ-1.9% בסוף שנת 2007, לכ-1.2% היום. מהלך זה יחסוך כ-100 מיליון ₪ בשנה לציבור הרוכש קרנות נאמנות בשוק ההון. אני מודה לח"כ משה גפני על סיועו ותמיכתו במהלך ולכל חברי הכנסת שהכירו בחשיבות המהלך"
 
בדיון שהתקיים היום בוועדת הכספים אושרה יזמת רשות ניירות ערך להפחתת עמלות ההפצה. יוזמה זו נועדה להפחית את עלויות ההשקעה של הציבור בקרנות נאמנות – כלי השקעה עממי ונפוץ בבתי אב רבים – ולהסיר חסמים להמשך תחרות בתחום לטובת ציבור המשקיעים.
 
מהלך זה יביא להפחתת עמלות ההפצה המרביות המשולמות לבנקים לצד חיוב מקביל ומיידי של מנהלי הקרנות להפחית את דמי הניהול שהם גובים מהמשקיעים באותו היקף. חיוב קרנות הנאמנות ייעשה בהתאם למתווה שסוכם בין רשות ניירות ערך עם כלל מנהלי הקרנות, אשר מחייב אותם לפעול כך באופן מיידי, לתקופה של שישה חודשים. בכך, תיווצר נקודת שיווי משקל חדשה לדמי הניהול הנמצאים בשנים האחרונות במגמה עקבית של הפחתה (מ-1.9% בממוצע לפני כ-4 שנים, ל-1.2% היום; ובמונחי ממוצע משוקלל- מ-1.6% ל-0.8%). 
 
בנוסף, אפקטיביות ההפחתה של עמלות ההפצה על גובה דמי הניהול הוכחה בעבר באופן מובהק, כאשר עם הטלת האיסור על גביית עמלת הפצה בקרנות מחקות מנייתיות בתחילת שנת 2008, ירד שיעור דמי הניהול הממוצע בהן בעשרות רבות של אחוזים ועומד עתה על 0.07% בממוצע.
 
העמלות המרביות המותרות נקבעו ברפורמת בכר ב-2006 כאשר בפועל, הבנקים גבו עמלות בסך המקסימום המותר. מבדיקה מקיפה שנעשתה ברשות עולה כי עמלות ההפצה בשיעורן הנוכחי מהוות חסם משמעותי בפני הצעתן של קרנות הנאמנות בדמי ניהול נמוכים יותר. כך למשל, מנהל קרן מנייתית המחויב כיום בתשלום לבנק המפיץ את יחידותיו בשיעור של 0.8% לשנה משווי היחידות המוחזקות באמצעותו למעשה מנוע מלקבוע את שכרו בשיעור הנמוך משיעור זה. בקרנות כספיות, בהן רגישותו של המשקיע לדמי הניהול גבוהה במיוחד, מהווים תשלומי מנהל הקרן לבנקים כשלושה רבעים בממוצע מכלל הכנסותיהם מדמי הניהול.
 
לפרטים: שרונה מזליאן לוי, דוברת הרשות 050-6230453
תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים