כניסה

עיצומים כספיים על חברות בשל הפרות תקנות דיווח
08/01/2013
‏8 ינואר, 2013
 
‏כ"ו טבת, תשע"ג
 
הודעה לעיתונות
 
רשות ניירות ערך הטילה עיצומים כספיים על חברות
 
בשל הפרות תקנות דיווח
 
עיצומים כספיים הוטלו על חברות גול פרטנרס בע"מ, התכוף תעשיות בע"מ, אפליקיור טכנולוגיות בע"מ וסובריין נכסים בע"מ, בשל הפרות חוק בנוגע למועד הגשת דוחות כספיים; ועל חברות די.אן.איי ביומדיקל סולושינס בע"מ וקרן מידאס השקעות בע"מ, הוטלו עיצומים כספיים בשל אי צרוף הערכת שווי מהותית מאד לדוחות כספיים
 
------------------------
 
עיצום כספי בגובה 135,900 ₪ הוטל על חברת גול פרטנרס בע"מ בשל הפרות חוק בנוגע למועד הגשת דוחות כספיים.
 
החברה הפרה את הוראות סעיף 36 לחוק ני"ע והוראות תקנות 7 ו-39 לתקנות הדיווח כאשר הגישה באיחור דוחות כספיים לרבעונים השני והשלישי לשנת 2011, ורבעון ראשון לשנת 2012.
 
לדרישת העיצום הכספי באתר - לחץ כאן
 
עיצום כספי בגובה 49,320 ₪ הוטל על חברת התכוף תעשיות (מקבוצת ברנד) בע"מ בשל הפרות חוק בנוגע למועד הגשת דוחות כספיים.
 
העיצום הוטל לאור הפרת הוראות סעיף 36 לחוק ני"ע והוראות תקנה 39 לתקנות הדיווח כאשר הגישה החברה את הדוחות הכספיים לרבעון השלישי לשנת 2011 באיחור.
 
לדרישת העיצום הכספי באתר - לחץ כאן
 
עיצום כספי בגובה 36,000 ₪ הוטל על חברת קרן מידאס השקעות בע"מ, בשל אי צרוף הערכת שווי מהותית לדוחות כספיים.
 
החברה הפרה את הוראת סעיף 36 לחוק ני"ע והוראת תקנה 8ב(א) לתקנות ני"ע (דוחות תקופתיים ומידיים) התש"ל- 1970 כאשר לא צרפה הערכת שווי מהותית מאוד לדו"ח התקופתי לשנת 2010.
 
לדרישת העיצום הכספי באתר - לחץ כאן
 
קנס בגובה 16,050 ₪ הוטל על חברת די.אן.איי ביומדיקל סולושינס בע"מ לאור הפרה של הוראות סעיף 36 לחוק ני"ע, הוראות תקנה 49 לתקנות הדיווח והוראת תקנה 8ב(א) לתקנות ני"ע (דוחות תקופתיים ומידיים) התש"ל- 1970. החברה לא צרפה הערכת שווי מהותית מאוד (עבודת PPA) לדו"חות הכספיים לרבעון הראשון של שנת 2011.
 
לדרישת העיצום הכספי באתר - לחץ כאן
 
עיצום כספי בגובה 7,500 ₪ הוטל על חברת אפליקיור טכנולוגיות בע"מ, לאור הפרה של הוראות סעיף 36 לחוק ני"ע והוראות תקנה 39 לתקנות הדיווח. החברה אחרה בהגשת הדוחות הכספיים לרבעון השלישי לשנת 2011.
 
לדרישת העיצום הכספי באתר - לחץ כאן
 
עיצום כספי בגובה 7,500 ₪ הוטל על חברת סובריין נכסים בע"מ, לאור הפרה של הוראות סעיף 36 לחוק ני"ע והוראות תקנה 39 לתקנות הדיווח. החברה אחרה בהגשת הדוחות הכספיים לרבעון השלישי לשנת 2011.
 
לדרישת העיצום הכספי באתר - לחץ כאן
 
לפרטים: שרונה מזליאן לוי, דוברת הרשות 050-6230453, 03-7109931
תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים