כניסה

ועדת האכיפה המנהלית הטילה עיצום כספי בתיק מניפולציה של סוחר יום
26/02/2013
‏26 פברואר, 2013
 
‏ט"ז אדר, תשע"ג
 
הודעה לעיתונות
 
ועדת האכיפה המנהלית הטילה עיצום כספי בתיק מניפולציה של סוחר יום
 
ועדת האכיפה המנהלית הטילה עיצום כספי בסך 135,000 ₪ מתוכו 35,000 ₪ לתשלום בפועל ו-100,000 ₪ על תנאי, בגין ביצוע 28 הפרות מנהליות של איסור המניפולציה בדרך של עסקאות עצמיות. הפרשנות שניתנה להפרה המנהלית של מניפולציה דומה לזו שניתנה בהחלטה קודמת בעניינו של סוחר היום דהן.
 
ביום 27.12.12 נתן מותב ועדת האכיפה המנהלית, בראשות השופט בדימוס יהושוע גרוס וחברי המותב עו"ד ד"ר לאה פסרמן ועו"ד אייל נייגר, את החלטתו בתיק מנהלי 3/12 רשות ניירות ערך נגד ישראל חזוט. תיק זה עסק בהפרות המניפולציה על פי חוק ניירות ערך בדרך של עסקאות עצמיות. בהתאם לחוק, פרסום ההחלטה הושהה למשך 60 יום. ד"ר אילנה מודעי ועו"ד טל אמיר ממחלקת האכיפה המנהלית ייצגו את רשות ניירות ערך בתיק זה. התיק נחקר בבירור מנהלי על ידי מחלקת חקירות של רשות ניירות ערך.
 
המותב קבע כי חזוט, שהינו "סוחר יום", נהג לפעול תדיר במניית חברת ניסקו תעשיות (1992) בע"מ באמצעות חשבונות בשליטתו. חזוט ביצע בין החודשים פברואר 2011 – ינואר 2012, 28 עסקאות עצמיות בהן רכש מניות בחשבון האחד ומכר בחשבון האחר בו זמנית. בהקשר זה ציין המותב כי דרישת הסימולטניות בעסקה העצמית מתקיימת גם כשהפקודה הנגדית ניתנת דקות או שעות לאחר הפקודה הראשונה, שכן מדובר בסמיכות זמנים. עוד קבע המותב כי בעסקאות אלו השפיע חזוט ישירות באופן ברור ומובהק על שער נייר הערך. 
 
לגבי 21 עסקאות נוספות שיוחסו לחזוט בכתב הטענות, קבע המותב כי לא הוכח לגביהן רכיב ההשפעה על השער הנדרש בהפרה המנהלית, כיוון שהן לא הביאו לשינוי בשער נייר הערך בהשוואה לעסקה האחרונה, או שגרמו לשינוי שער מזערי. כמו כן לא הוכחה בעסקאות אלה השפעה בעקיפין על ידי "ניפוח מחזורים".
 
ההפרה המנהלית של מניפולציה חלה על גורם מפוקח כהגדרתו בחוק ניירות ערך או על "משקיע בניירות ערך" המוגדר לפי תדירות או היקף פעילותו. על פי ההגדרה, משקיע הינו מי שביצע במהלך 3 החודשים שקדמו למועד ההפרה פעולות רכישה או מכירה של ניירות ערך, בבורסה, בכמות או בהיקף שאינם נמוכים מ-50 פעולות בממוצע בחודש או היקף פעולות חודשי ממוצע של 1 מיליון ₪.[1] המותב קבע כי פרשנות נכונה של המונח "פעולות" בהגדרה זו הינה כי יש לבחון את מספר הפקודות שהזרים המפר (כולל פקודות שלא בוצעו) בשלושה חודשים שקדמו לתחילת כל חודש בתקופת ההפרות.
 
עוד קבע המותב כי היסוד הנפשי הנדרש בהוכחת הפרת המניפולציה הינו אחריות קפידה. חברי המותב לא הכריעו בשאלה הכללית אם כל הפרה מנהלית שלא מפורט בה היסוד הנפשי הדרוש, הינה הפרת אחריות קפידה. יצוין, כי בתיק דהן הייתה החלטה בנדון.
 
כאמור, ועדת האכיפה הטילה על חזוט עיצום כספי של 35,000 ₪ לתשלום ו-100,000 ₪ על תנאי. בקביעת אמצעי האכיפה התחשב המותב במספר ההפרות, בעובדה שחזוט לא הרוויח מפעילותו האסורה, במצבו הבריאותי הרעוע ובמצבו הכלכלי הקשה, וכן בכך שמדובר בשנת האכיפה הראשונה של חוק האכיפה המנהלית והרשות הביעה עמדתה בדבר ענישה מקלה יחסית בשנה זו.
 
להחלטת המותב באתר ברשות לחץ כאן
 
לפרטים: שרונה מזליאן לוי, דוברת הרשות 050-6230453, 02-6556441.
 
--------------------------------------------------------------------------------
[1] יצוין כי ישנה הגדרה שונה בחוק לגבי מי שכיהן במשרה בתחום הפיננסי.
תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים