כניסה

רשות ני"ע הטילה עיצומים כספיים על חברות בשל הפרות של הוראות חוק החברות (היבטי ממשל תאגידי) ותקנות הדיווח בכ-325,000 ש"ח
03/07/2013
‏3 יולי, 2013
 
‏כ"ה בתמוז, תשע"ג
 
הודעה לעיתונות
 
רשות ני"ע הטילה עיצומים כספיים על חברות בשל הפרות של הוראות חוק החברות (היבטי ממשל תאגידי) ותקנות הדיווח בכ-325,000 ש"ח
 
עיצומים כספיים הוטלו על החברות א.ליבנטל אחזקות בע"מ, תכשיטי כפריס בע"מ, ועילדב השקעות בע"מ בשל הפרות חוק החברות, בגין אי כהונה של שני דח"צים במשך תקופה העולה על 90 ימים וכן אי כהונת ועדת ביקורת בהתאם להוראות חוק החברות (בנוסף להפרות של אי דיווח לפי חוק ניירות ערך); על חברת חיון מחשבים בע"מ בשל אי כהונת יו"ר דירקטוריון במשך למעלה מ-60 ימים וכן על חברת איי.טי.ג'י.איי מדיקל בע"מ, בשל אי כהונת מנכ"ל בחברה במשך למעלה מ-90 ימים, בניגוד להוראות חוק החברות;
 
בהטלת העיצומים הנ"ל, אוכפת רשות ניירות ערך את הסמכות שניתנה לה במסגרת תיקון 16 לחוק החברות, ובין היתר בהקפדה על כללי ממשל תאגידי תקינים בתאגידים המדווחים וזאת, בדרך של חובת מינוי דח"צים, מינוי יו"ר דירקטוריון, מינוי מנכ"ל  וכהונת ועדת ביקורת כדין.
 
ובנוסף, עיצומים כספיים הוטלו על החברות סאני אלקטרוניקה בע"מ, איי.פי.סי נפט וגז אחזקות בע"מ ואפליקיור בע"מ בשל הפרת חוק ניירות ערך בנוגע למועד הגשת הדוחות הכספיים; כן יצוין כי לפי הוראות החוק סכום העיצום הכספי שהוטל ייגבה לאוצר המדינה.
 
------------------------
 
עיצום כספי בגובה 25,500 ₪ הוטל על חברת א.ליבנטל  אחזקות בע"מ. בחברה לא כיהנו שני דח"צים במשך תקופה העולה על 90 ימים בהתאם להוראות חוק החברות. כ"כ, בחברה לא כיהנה וועדת ביקורת כדין. בנוסף החברה הפרה את תקנות הדיווח לגבי סיום כהונתם של הדח"צים.
 
עיצום כספי בגובה 87,600 ₪ הוטל על חברת תכשיטי כפריס בע"מ. בחברה לא כיהנו שני דח"צים במשך תקופה העולה על 90 ימים בהתאם להוראות חוק החברות. כ"כ, בחברה לא כיהנה וועדת ביקורת כדין. בנוסף החברה הפרה את תקנות הדיווח לגבי סיום כהונתם של הדח"צים.
 
עיצום כספי בגובה 66,000 ₪ הוטל על חברת עילדב השקעות בע"מ. בחברה לא כיהנו שני דח"צים במשך תקופה העולה על 90 ימים בהתאם להוראות חוק החברות. כ"כ, בחברה לא כיהנה וועדת ביקורת כדין. בנוסף החברה הפרה את תקנות הדיווח לגבי סיום כהונתם של הדח"צים.
 
עיצום כספי בגובה 14,850 ₪ הוטל על חברת חיון מחשבים בע"מ. בחברה לא כיהן יו"ר דירקטוריון במשך למעלה מ-60 ימים.
 
עיצום כספי בגובה 14,550 ₪ הוטל על חברת איי.טי.ג'י.איי מדיקל בע"מ. בחברה לא כיהן מנכ"ל במשך למעלה מ-90 ימים.
 
עיצום כספי בגובה 7,500 ₪ הוטל על חברת סאני אלקטרוניקה בע"מ. החברה איחרה בהגשת הדוחות הכספיים לרבעון השלישי של שנת 2012.
 
עיצום כספי בגובה 32,850 ₪ הוטל על חברת איי.פי.סי נפט וגז אחזקות בע"מ. החברה איחרה בהגשת הדוחות הכספיים לרבעון השלישי של שנת 2012.
 
עיצום כספי בגובה 77,400 ₪ הוטל על חברת אפליקיור בע"מ. החברה איחרה בהגשת הדוחות הכספיים התקופתיים של שנת 2011, הדוחות הכספיים לרבעון הראשון של שנת 2012 והדוחות הכספיים לרבעון השני של שנת 2012.
 
להלן הקישוריות לדרישות העיצומים הכספיים באתר הרשות:
 
 
תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים