כניסה

רשות ניירות ערך עומדת להפעיל את "מערכת יעל"
16/01/2013
‏16 ינואר, 2013
 
‏ה' שבט, תשע"ג
 
הודעה לעיתונות
 
רשות ניירות ערך עומדת להפעיל את "מערכת יעל":
 
דואר אלקטרוני מאובטח מהרשות אל הגופים המפוקחים, כחלק ראשון מ"מערכת ההצבעות האינטרנטיות"
 
לאחרונה סיימה הרשות את הקמתה של מערכת יעל ובמסגרתה תפעיל מערכת דואר אלקטרוני מאובטח שתישלח מהרשות אל הגופים המפוקחים והמורשים מטעמן. במסגרת מערכת זאת, יתאפשר לכל מורשה לגשת (בשימוש טוקן, שיונפק על ידי גורם מאשר) לאתר ייעודי, שבו יוכל לאחזר תכתובות שקיבל מהרשות.
 
מערכת יעל מהווה למעשה השלמה למגנא, שפותחה ומופעלת ע"י הרשות במשך כעשור. בעוד שמגנא מהווה פלטפורמה לדיווחים אלקטרוניים של חברות לרשות ולציבור, מערכת יעל מהווה תשתית לתקשורת בכוון ההפוך: מהרשות אל הגופים המפוקחים. בדומה למגנא, גם במערכת יעל כל המסרים מהרשות ישלחו חתומים אלקטרונית. חשיבותה היא ביצירת וודאות בהגעת המידע באמצעות תיבת הדואר האלקטרוני. החברות תוכלנה לאחזר את המידע בכל זמן עתידי. המערכת תאפשר גם הקמתה של מערכת הצבעות למחזיקי ניירות ערך שיבקשו להצביע דרך האינטרנט באסיפות כפי שהן מדווחות במגנא.
 
במקביל לצד הטכנולוגי-מחשובי של הפרויקט שבוצע על ידי מחלקת מערכות מידע, פעלה הרשות במסלול החקיקתי, כדי לתמוך בתהליכים השונים של המערכת, עיתוים, אופן פעולתם, וכד'.
 
לאחרונה הסתיימה כאמור הקמתה של מערכת זו, וכן הסתיימו שינויי החקיקה הנדרשים כדי לאפשר את הפעלתה. הרשות ערכה פיילוט עם כ-50 חברות מתנדבות וביצעה את התיקונים הסופיים הדרושים. הפעלתה המלאה של המערכת תחל ב-13.02.2013. ממועד זה יוכלו החברות למנות מורשי גישה לתיבות הדואר במערכת, ויחלו 60 יום של תקופת מעבר שבה יישלחו מסרים במערכת במקביל לשליחתם באמצעים שהיו נהוגים עד היום.
 
בנוסף לשימוש של מערכת יעל כפלטפורמה להעברת מסרים רגילים בין הרשות לגופים המפוקחים, יהיה לה תפקיד חשוב גם במערכת ההצבעות, שהפעלתה תתאפשר עם סיום שלבי החקיקה. מערכת ההצבעות תעביר לחברה את תוצאות ההצבעה האינטרנטית זמן קצר לפני תחילת האסיפה, דרך מערכת יעל (מטרת ההעברה זמן קצר לפני האסיפה היא שהחברה תוכל לקבוע האם יש קוורום לקיום האסיפה).
 
לפרטים: שרונה מזליאן לוי, דוברת הרשות 050-6230453, 03-7109931
תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים