כניסה

רשות ניירות ערך ביטלה את רישיונה של חברת ניהול התיקים "אפולו בית השקעות וניהול פיננסי בע"מ"
27/02/2013
‏27 פברואר, 2013
 
‏י"ז אדר, תשע"ג
 
הודעה לעיתונות
 
רשות ניירות ערך ביטלה את רישיונה של חברת ניהול התיקים
 
"אפולו בית השקעות וניהול פיננסי בע"מ"
 
העילה המרכזית לביטול: חוסר מהימנותו של הבעלים אילן מורגן, לאחר שהוגש כנגדו כתב אישום חמור, הכולל, בין היתר, אישומים בקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות.
 
עילות נוספות שעמדו בבסיס ההחלטה: התפטרותו של מי ששימש כבעל הרישיון היחיד בחברה, וממצאים בדבר גירעון גדול בהון העצמי של החברה.
 
רשות ניירות ערך החליטה לבטל את רישיונה של חברת ניהול התיקים אפולו בית השקעות וניהול פיננסי בע"מ, שהייתה בבעלותו של אילן מורגן, אשר נשא או הזדהה גם בשמות נוספים: אלן מורג, מיקא ארבל, אילן ארבל, אילן מיקא ומורגן לומברד. ההחלטה התקבלה על רקע מספר עילות שהמרכזית שבהן היא חוסר מהימנותו של מורגן, לאחר שפרקליטות מחוז תל-אביב (מיסוי וכלכלה) הגישה כנגדו כתב אישום חמור, הכולל, בין היתר, אישומים בקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות. לפי כתב האישום, שינה מר מורגן את שם משפחתו והחל לגייס כספים תוך הבטחת תשואה למשקיעים, ותוך הצגת שורה ארוכה של מצגים כוזבים במסגרתם הסתיר, בין היתר, כי הגיע מארצות הברית חסר נכסים וכסף וחייב כספים לשוק האפור, וכן, הציג עצמו עתיר נכסים בארצות הברית. מר מורגן הבטיח למלווים לו תשואה חודשית גבוהה וערבויות לכספי המלווים, תוך שהוא שולח ידו בכספי המלווים. כמו כן עולה מכתב האישום כי לפני ששב לישראל, ריצה מר מורגן עונש מאסר ממושך בארה"ב, בגין הרשעתו בעבירות הקשורות בשוק ההון.
 
בעקבות החקירה הפלילית שפתחה רשות ניירות ערך נגד מר מורגן, החברה אמנם דיווחה כי הוא פרש מתפקידיו בחברה והעביר את מניותיו בה, בנאמנות עיוורת, לאחר, אך מביקורת שערכה הרשות עלה כי חרף המצג האמור, מר מורגן המשיך להיות מעורב באופן מהותי בניהול החברה הלכה למעשה, והיה מי שבפועל כיוון את פעילותה. עוד עלה כי המצגים שעלו מדיווחי החברה לרשות ניירות ערך אודות העברת השליטה בחברה ממר מורגן למר נתנאל, היו מצגי שווא, שתכליתם יצירת מראית עין של הרחקת בעל השליטה מורגן הנגוע בחוסר מהימנות מהחברה בעלת הרישיון, והכל כדי להימנע מבחינת מעמד רישיון החברה על רקע כתב האישום שהוגש כנגד בעל השליטה בה.
 
הרשות ציינה בהחלטתה כי משטר הרישוי יוצר בקרב הציבור כולו ובמיוחד בלקוחותיו של בעל הרישיון הסתמכות על הנחה כי המדובר בתאגיד או אדם שנבחן ונמצא ראוי להחזיק ברישיון.  סביר מאוד להניח כי לקוח המפקיד ייפוי כוח בידי מנהל תיקים לפעול בחשבונו, לא ירצה לעשות כן שעה שנגד בעל השליטה בתאגיד, המשמש גם כגורם דומיננטי בניהול החברה, מתנהל הליך פלילי שיש לו רלוונטיות לתפקודו של אותו תאגיד כבעל רישיון. הרישיון נותן לבעליו, ובכלל זה לתאגיד המורשה, מעין תעודת יושר כלפי הלקוחות, וכאשר מתעורר ספק לגבי יושרו של בעל הרישיון, חובה על הרשות להתערב ולבטל  את הרישיון, שאם לא כן, יפגע הדבר במטרותיו, יציבותו ומהימנותו של משטר הרישוי כולו.
 
עילות נוספות שעמדו בבסיס ההחלטה היו התפטרותו של מי ששימש כבעל הרישיון היחיד בחברה, וממצאים בדבר גירעון גדול בהון העצמי של החברה.
 
החברה הכחישה אמנם כי מר מורגן היה מעורב בניהולה, אך יחד עם זאת הודיעה כי בעקבות התפטרות בעל הרישיון היחיד בחברה, והודעה שמסרה הרשות ללקוחות החברה על כך, היא אבדה את מרבית לקוחותיה ונאלצה להפסיק את פעילותה.
 
מצ"ב ההחלטה המלאה.
 
 
לפרטים: שרונה מזליאן לוי, דוברת הרשות 050-6230453, 02-6556441
תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים