כניסה

רשות ניירות ערך הטילה עיצומים כספיים על חברות בשל הפרות של הוראות חוק ני"ע וחוק החברות בסך של כ-400,000 ש"ח
16/10/2013
​‏16 אוקטובר, 2013
 
‏י"ב חשון, תשע"ד
הודעה לעיתונות
 
רשות ניירות ערך הטילה עיצומים כספיים על חברות
 
בשל הפרות של הוראות חוק ניירות ערך (תקנות הדיווח) וחוק החברות (היבטי ממשל תאגידי) בסך של כ-400,000 ש"ח
 
עיצומים כספיים הוטלו על החברות ב.יאיר חברה קבלנית לעבודות בניה 1988 בע"מ בגין אי דיווח במועד על עסקאות בין החברה לבעלי השליטה בה וקרוביהם; על ברם תעשיות בע"מ בגין דיווח חסר בקשר עם תגמולים לנושאי משרה; על החברות בבילון בע"מ וטי.אר.די אינסטרומ. בע"מ הוטלו עיצומים כספיים בשל הפרת חוק החברות, בגין אישור כהונת יו"ר הדירקטוריון במקביל לכהונת קרובו כמנכ"ל החברה שלא בהתאם להוראות חוק החברות (בנוסף להפרות של אי דיווח לפי חוק ניירות ערך) וכן בשל אי כהונת ועדת ביקורת כדין במשך למעלה מ-90 ימים, בניגוד להוראות חוק החברות, בהתאמה; על החברות קבוצת גולד בונד בע"מ וחלל תקשורת בע"מ הוטלו עיצומים כספיים בשל הפרות תקנות הדיווח בגין אי דיווח במועד בדבר סיום כהונת דח"צ וכן אי דיווח במועד בדבר מצבת ההתחייבויות של תאגיד לפי מועדי פירעון (ת-126), בהתאמה.
 
בהטלת העיצומים הללו, אוכפת הרשות את הסמכות שניתנה לה בתיקון 16 לחוק החברות, ובין היתר בהקפדה על כללי ממשל תאגידי תקינים בתאגידים המדווחים וזאת, בדרך של חובת מינוי דח"צים, אישור ברוב מיוחד של כהונה כפולה של יו"ר דירקטוריון ומנכ"ל וכיוב'. בנוסף לכך, בהטלת עיצומים בשל הפרות הדיווח על חוק ני"ע, מדגישה הרשות את חשיבות הדיווח הנאות על עסקאות עם בעלי שליטה ותהליך אישורן וכן דיווח על תגמולים של נושאי המשרה בחברה. נושאים אלה הינם נושאים חשובים העומדים במרכז עניינו של ציבור המשקיעים.
 
בהטלת העיצום הכספי במקרים הנדונים נהגה רשות ניירות ערך בהתאם למדיניותה בשנים האחרונות ליישם באורח מירבי את תקנות ההפחתה בחוק ניירות ערך לטובת המפרים. סכומי העיצום הבסיסי על פי החוק הופחתו בשיעורים ניכרים של בין 50%-90% בהתאם לנסיבות וליישומן על פי התקנות.
 
------------------------
 
עיצום כספי בגובה 135,600₪ הוטל על חברת ב.יאיר חברה קבלנית לעבודות בניה 1988 בע"מ. החברה לא דיווחה על עסקאות בין החברה לבין בעלי השליטה וקרוביהם, בהתאם לתקנות הדיווח.
 
קישור לדרישת העיצום הכספי באתר: לחץ כאן
 
עיצום כספי בגובה 54,000 ₪ הוטל על חברת ברם תעשיות בע"מ. החברה דיווחה דיווח חסר בקשר עם תגמולים לנושאי משרה בכירה, שלא בהתאם לתקנות הדיווח.
 
קישור לדרישת העיצום הכספי באתר: לחץ כאן
 
עיצום כספי בגובה 53,400 ₪ הוטל על חברת בבילון בע"מ. החברה לא אישרה את כהונת יו"ר הדירקטוריון במקביל לכהונת קרובו כמנכ"ל החברה, בהתאם להוראות חוק החברות. בנוסף החברה הפרה את תקנות הדיווח לגבי סיום כהונתם של יו"ר הדירקטוריון ו/או מנכ"ל החברה.
 
קישור לדרישת העיצום הכספי באתר: לחץ כאן
 
עיצום כספי בגובה 55,620 ₪ הוטל על חברת טי.אר.די אינסטרומ. בע"מ. בחברה לא כיהנה ועדת ביקורת כדין במשך למעלה מ-90 ימים.
 
קישור לדרישת העיצום הכספי באתר: לחץ כאן
 
עיצום כספי בגובה 70,800 ₪ הוטל על חברת קבוצת גולד בונד בע"מ. החברה איחרה בהגשת דיווח בדבר פקיעת כהונת דח"צ בחברה, שלא בהתאם לתקנות הדיווח.
 
קישור לדרישת העיצום הכספי באתר: לחץ כאן
 
עיצום כספי בגובה 50,000 ₪ הוטל על חברת חלל תקשורת בע"מ. החברה לא דיווחה במועד בדבר מצבת ההתחייבויות של תאגיד לפי מועדי פירעון (ת-126), בהתאם לתקנות הדיווח.
 
קישור לדרישת העיצום הכספי באתר: לחץ כאן
תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים