כניסה

קריאה לחברות הציבוריות ליישם את מהלך שיפור וקיצור הדוחות הכספיים כבר בדוח התקופתי הקרוב לשנת 2012
20/01/2013
‏20 ינואר, 2013
 
‏ט' שבט, תשע"ג
 
הודעה לעיתונות
 
יו"ר רשות ניירות ערך קורא לחברות הציבוריות ליישם את מהלך שיפור וקיצור הדוחות הכספיים כבר בדוח התקופתי הקרוב לשנת 2012
 
פרופ' שמואל האוזר: "הרשות נחושה בדעתה לפעול למען קיצור הדוחות ביחד עם כל הגופים המעורבים בהליך הדיווח"
 
יו"ר רשות ניירות ערך, פרופ' שמואל האוזר, שיגר היום מכתב ליושבי הראש של החברות הציבוריות ובו קרא להם לפעול ליישום מהלך שיזמה הרשות לשיפור במובנות ובאורך הדוחות הכספיים כבר בדוח התקופתי הקרוב לשנת 2012. האוזר כתב במכתבו כי "אנו מצפים כי יינקטו הצעדים הדרושים על מנת להשיג את יעד קיצור הדוחות, לרבות רתימת כל הגופים המעורבים בהליך הדיווח, הקצאת המשאבים הדרושים לכך, ומעקב ופיקוח לאורך הליך הכנת הדוח בדבר עמידה ביעד זה". עוד הוסיף: "סגל הרשות יירתם לטובת תהליך קיצור הדוחות התקופתיים, בין היתר בדרך של מתן מענה לשאלות שונות שיתעוררו בתהליך קיצור הדוחות. כמו כן, הרשות תביא בחשבון במסגרת שיקולי האכיפה שלה, נסיבות של השמטת מידע שנבעה מהליך מסודר שביצעה הנהלת החברה בתום לב ותוך הפעלת שיקול דעת, לשם שיפור וצמצום הדוחות".
 
פרויקט קיצור ושיפור הדוחות הינו פרויקט מרכזי כחלק ממפת הדרכים של הרשות אשר פורסמה בספטמבר 2012, הכוללת את יעדיה ואת מתווה פעילותה לשנים הקרובות. המתווה מושתת על שלושה יסודות השלובים זה בזה ומקיימים ביניהם יחסי גומלין הדוקים: רגולציה, דה-רגולציה (הקלות לגופים המפוקחים) וכלים רגולטוריים לפיתוח שוק ההון, לטובת הגנה על ציבור המשקיעים וקידום הפעילות בשוק ההון.
 
מטרת הפרויקט היא לתת בידי ציבור המשקיעים דוחות פשוטים, רלוונטיים ומהימנים שיאפשרו להם לקבל באופן אפקטיבי החלטות השקעה מושכלות. דוחות ארוכים ולא שימושיים אינם יכולים להשיג מטרה זו.
 
במסגרת זו, וכצעד ראשון בתהליך השגת יעדים אלו, פרסם סגל הרשות ביום 12.12.2012 נייר עמדה בנושא בעיית אורך הדוחות התקופתיים, המפרט את מתווה הפעולה שעל התאגידים לנקוט על מנת להשיג קיצור של הדוחות. בהודעה זו תיאר סגל הרשות בעיות שכיחות הקיימות בדוחות התקופתיים של תאגידים מדווחים. בעיות אלו הינן בעיקר עודף מידע בדוחות (גילוי מידע שאינו מהותי וכפילויות) ותיאור בלתי מובן או כזה המעדיף את הניסוח המשפטי על פני המהות העסקית.
 
לנוחיותכם, מצ"ב מכתבו של יו"ר הרשות - לחץ כאן
 
לפרטים: שרונה מזליאן לוי, דוברת הרשות 050-6230453, 02-6556441
תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים