כניסה

הועדה לשכלול המסחר ולעידוד הנזילות בבורסה הגישה היום את דוח הביניים ליו"ר רשות ניירות ערך
11/09/2013
‏11 ספטמבר, 2013
 
‏ז' תשרי, תשע"ד
 
לצפייה במצגת של יו"ר רשות ניירות ערך פרופ' שמואל האוזר לחץ כאן
 
לצפייה במצגת של יו"ר הוועדה פרופ' משה בן חורין  לחץ כאן
 
לצפייה בדו"ח הביניים לחץ כאן
 
לצפייה בתקציר הדו"ח לחץ כאן
 
לצפייה בנספחים להמלצה להפחתת מס על רווחי הון לחץ כאן
 
הודעה לעיתונות
 
הועדה לשכלול המסחר ולעידוד הנזילות בבורסה הגישה היום את דוח הביניים ליו"ר רשות ניירות ערך
 
 
יו"ר רשות ני"ע, פרופ' שמואל האוזר: "אנו רוצים להוביל בבורסה שינוי שיציב אותה במיקום הראוי לה כמחוללת צמיחה במשק וכאחד מעמודי התווך המרכזיים של התעשייה בישראל, שתגדיל את הצמיחה, תצמצם האבטלה ותיצור מקומות עבודה; הבורסה צריכה להיות המקום הטבעי לגיוס הון לטובת התרחבות עסקית ושגשוג החברות".
 
בין המלצות הוועדה: המלצה להפחתת שיעור המס על רווחי הון ושינוי מבנה הבעלות על הבורסה
 
באפריל האחרון יזם יו"ר רשות ניירות ערך, פרופ' שמואל האוזר, את הקמת הוועדה לשכלול המסחר ולעידוד הנזילות בבורסה, אשר מסקנות הביניים שלה מפורסמות היום.
 
הועדה, בראשות פרופ' משה בן-חורין, כללה נציגים מרשות ניירות ערך, הבורסה לניירות ערך בתל אביב, אגף שוק ההון במשרד האוצר, בנק ישראל וכן מומחים מקרב האקדמיה ושוק ההון. הועדה הוקמה במטרה לבחון ולהציע חלופות לשם שכלול המסחר ולעידוד הנזילות בניירות הערך הרשומים למסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב, וזאת על רקע השפל במחזורי המסחר בבורסה בשנים האחרונות, שפל הפוגע בשוק המשני ובשוק הראשוני גם יחד.
 
בפני הוועדה הופיעו נציגי גופים רבים הפועלים בשוק ההון במגוון רחב של תחומים, והובאו דבריהם של מומחים רבים מעולם זה.
 
מסקנות הועדה כוללות שורה של המלצות לביצוע בטווח הקצר והמיידי ולטווח ארוך ובהם:
 
1. המלצה לבחינת הפחתה של שיעור המס על רווחי הון.
 
2. בחינת הצורך והכדאיות בשינוי מבנה הבעלות של הבורסה בתל-אביב ובחינה מחדש של הקשר העסקי הקיים בין הבורסה למסלקות
 
3. בחינת הרחבת סוגי החברויות בבורסה כמקובל בבורסות בעולם והקלות בקבלת חברי בורסה זרים.
 
4. הקמת מאגר השאלות מרכזי וממוחשב אשר ינוהל על ידי מסלקת הבורסה
 
5. צעדים להגברת התחרות בתחום שירותי המסחר בניירות ערך והחזקתם
 
6. אימוץ מודל עמלות מסחר המעודד הספקת נזילות ומסחר בתדירות גבוהה
 
7. הפחתה משמעותית של עמלת המינימום על מסחר וסליקה של ניירות ערך בבורסה.
 
8. השקת מוצרים פיננסיים חדשים בבורסה לניירות ערך בתל-אביב דוגמת: הנפקת STRIPS, הנפקת חוזה הפרשים – CFDו  .CDS (Credit Default Swap)
 
9. מסחר במט"ח.
 
10. המלצות בפן הטכנולוגי
 
11. עשיית שוק במניות בבורסה על ידי הבנקים
 
12. שיווק ומחקר בבורסה
 
על אף שהדוח עוסק ברובו בהמלצות לבורסה עצמה, יש בו גם התייחסות לגורמים הנוספים, בתקווה ששיתוף הפעולה יניב תוצאה אפקטיבית כבר בטווח הקצר.
 
יו"ר רשות ני"ע, פרופ' שמואל האוזר הודה לפרופ' משה בן-חורין ולחברי הוועדה על עבודתם המאומצת ואמר כי "בחזוני אני מבקש להפוך את הבורסה לבורסה מתקדמת, חדשנית ומתחדשת, שיש בה יותר חברות מקומיות וזרות שניירות הערך שלהן רשומים למסחר בבורסה, טכנולוגיות מסחר מתקדמות, זמינות מסחר למשקיעים זרים ומקומיים, מוצרים פיננסים לתועלת כלל המשקיעים, והיקפי מסחר גבוהים בהרבה מאלה שאי פעם הכרנו. אני רואה חשיבות רבה בהובלת מהפך בבורסה. השלמת המהפך תשדרג את שוק ההון הישראלי לשוק הון מודרני, ותהפוך אותו משוק טוב לשוק טוב מאוד. הדרך לשינוי כולל לא פשוטה". עוד הוסיף האוזר: "הבורסה היא משאב לאומי וככזו מחובתנו ואחריותנו לדאוג לה. מסקנות הוועדה משמשות לנו מצפן מצוין. אנחנו יודעים לאן אנו רוצים לקחת את הבורסה הישראלית ומה אנו רוצים לקבל בסופו של מהלך. אנו רוצים להוביל בבורסה שינוי שיציב אותה במיקום הראוי לה כמחוללת צמיחה במשק וכאחד מעמודי התווך המרכזיים של התעשייה בישראל, שתגדיל את הצמיחה, תצמצם האבטלה ותיצור מקומות עבודה. הבורסה צריכה להיות המקום הטבעי לגיוס הון לטובת התרחבות עסקית ושגשוג החברות. המשק הישראלי הוכיח יציבות יחסית במשבר המתמשך משנת 2008. הפיכת הבורסה למחולל הצמיחה חייבת להיות פרויקט לאומי ואנו מבקשים לרתום את כל הגורמים וכל הכלים לקידומו של המהלך".
 
יו"ר הוועדה, פרופ' משה בן-חורין אמר כי "לבורסה היו הצלחות משמעותיות במשך השנים, כגון מסחר ממוחשב לפני כשני עשורים. עם זאת, ההתפתחויות בשנים האחרונות לא היטיבו עם הבורסה. היום הבורסה סובלת ממחסור חמור נזילות במניות ובמכשירים הנגזרים, ירידה חדה במספר החברות הרשומות בה למסחר ושוק ראשוני חלש ביותר".
 
"חובה עלינו למצוא דרכים לפריצת דרך שתציב מחדש את הבורסה במקומה הראוי, בטבורו של שוק ההון, כך שהיא תשמש שוק למסחר בניירות ערך העומד בסטנדרטים הגבוהים של הבורסות המתקדמות בעולם. לנוכח התמורות הגדולות והעמוקות העוברות של הבורסות בשוקי ההון בעולם בשנים האחרונות, נדרשת הבורסה בתל-אביב לבחינה עמוקה של מבנה הבורסה ותכנית עסקית משמעותית על בסיס המלצות הועדה".
 
דוח הביניים פורסם באתר הרשות להערות הציבור, בטרם יפורסם הדוח הסופי (במהלך נובמבר).
 
הערות ניתן לשלוח בדוא"ל: vn@isa.gov.il
תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים