כניסה

רשות ניירות ערך ערכה הבוקר שולחן עגול בנושא אקטיביזם מוסדי בשמירה על ממשל תאגידי והגנה על עניינם של המשקיעים
07/05/2013
​7 מאי, 2013
 
‏כ"ז אייר, תשע"ג
 
הודעה לעיתונות
 
רשות ניירות ערך ערכה הבוקר שולחן עגול בנושא אקטיביזם מוסדי בשמירה על ממשל תאגידי והגנה על עניינם של המשקיעים
 
הבוקר התקיים שולחן עגול במשרדי רשות ניירות ערך, בנושא 'אקטיביזם מוסדי בשמירה על ממשל תאגידי והגנה על עניינם של המשקיעים'. במפגש זה לקחו חלק נציגי הגופים המוסדיים, חברות ציבוריות, חברות הייעוץ, גופי רגולציה ובהם אגף שוק ההון באוצר ומשרד המשפטים, אנשי אקדמיה ומומחים נוספים.
 
שוק ההון בישראל מחייב אקטיביזם מוסדי והשאלה אשר עמדה במרכז הדיון היא מה ההיקף הראוי של האקטיביזם המוסדי וכיצד מצופה מהגופים המוסדיים לפעול. בין היתר נבחנה השאלה אם יש מקום להגביר את מעורבות המוסדיים בקידום ממשל תאגידי, עד כמה שיקולי ממשל תאגידי צריכים להילקח בחשבון במסגרת מדיניות ההשקעה של הגופים המוסדיים, והאם יש מקום להרחיב את חובת ההשתתפות או שמא יש בכלל לשקול את צמצומה; והאם יש מקום לאפשר שיתוף פעולה בין גופים מוסדיים לקראת הצבעה באסיפה, ובאילו תנאים.
 
עניין נוסף שעמד לדיון במרכז השולחן העגול הוא תפקידן ומעמדן של חברות הייעוץ לגופים המוסדיים, ובתוך כך עלתה לדיון שאלת ניגודי העניינים האפשריים של חברות הייעוץ והסטנדרטים המצופים מהן בקביעת מדיניות הצבעות ובמתן המלצות ספציפיות.
 
בפתח הדיון אמר פרופ' שמואל האוזר כי "אני מאמין גדול באקטיביזם מצד המשקיעים המוסדיים מתוך אמון מלא כי יש בכך כדי לתרום לעניינם של  המשקיעים. לחיזוק הקשר בין המשקיעים לבין המנהלים ובעלי השליטה יש השפעה חיובית על הממשל התאגידי ותרומה לערכן של החברות". עוד הוסיף האוזר כי "כדי להבטיח את תרומתם, יש מקום לבחון את פוטנציאל ניגוד העניינים ולמזערו ככל שניתן. בנוסף, ככל שהמשקיעים המוסדיים יהיו פעילים יותר ויגנו על האינטרסים של המשקיעים, כך יפחת הצורך ברגולציה".
תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים