כניסה

ועדת השרים לענייני חקיקה אישרה את הצעת רשות ניירות ערך לסדרת הקלות ברגולציה על שוק ההון
18/11/2013
​ט"ו בכסלו התשע"ד
18 בנובמבר 2013
 
דב. 2013-2074
 
 
הודעה  לעיתונות
 
ועדת השרים לענייני חקיקה אישרה את הצעת רשות ניירות ערך לסדרת הקלות ברגולציה על שוק ההון
 
שר האוצר, יאיר לפיד, הביא היום לאישור ועדת השרים לענייני חקיקה את הצעת רשות ניירות ערך, להקלות ברגולציה על שוק ההון. מטרת המהלך, שיזם יו"ר רשות ני"ע, פרופ' שמואל האוזר, ואושר היום בוועדת השרים, היא להקל על הגופים המפוקחים בשוק ההון, מבלי לפגוע באיכות ההגנה על ציבור המשקיעים. על פי ההצעה, יופחתו סכומי העיצומים הכספיים אותם רשאית להשית הרשות על כלל המפוקחים, יוארכו תשקיפי המדף משנתיים לשלוש שנים, יינתן פטור לפרסום סקירות על חברות ציבוריות, ויוקלו חובות הדיווח של בעלי רישיון.
 
בספטמבר 2012 פרסמה רשות ניירות ערך את תכנית העבודה שלה לשנים הקרובות. לצד הפיקוח וההסדרה של שוק ההון, הוצגה הכוונה להקל ברגולציה ולהסיר חסמים לשם פיתוח שוק ההון. במסגרת זו קיימה רשות ניירות ערך בחינה מקיפה של הרגולציה הקיימת בתחום ניירות הערך במטרה לאתר הקלות אפשריות לגורמים המפוקחים. לצד זאת, קיימה הרשות שיח עם הציבור ועם הגורמים המפוקחים על ידה במטרה לשמוע את הערותיהם והשגותיהם ביחס לרגולציה הקיימת. יישום של חלק ניכר מההקלות מחייב שינויי חקיקה, ולפיכך אישור ועדת השרים מהווה צעד חשוב לקראת השלמת סדרת ההקלות הראשונה. הקלות נוספות הנכללות בסדרה זו, ואינן טעונות שינויים בחקיקה הראשית, צפויות להגיע בקרוב לשולחנה של ועדת הכספים בכנסת.
 
שר האוצר, יאיר לפיד: "יישומו של מתווה ההקלות יתרום לפיתוחו ולחיזוקו של שוק ההון הישראלי. המהלך יביא להפחתת עלויות רגולציה, יסייע להורדת עלויות גיוס הון למימון פעילות עסקית, ויתרום להגדלת תעסוקה וצמיחה כלכלית".
 
יו"ר רשות ני"ע, פרופ' שמואל האוזר: "ההקלות צפויות להפחית עלויות כספיות ותשומות ניהוליות לגורמים המפוקחים על ידי הרשות, לעודד את הפעילות בשוק ההון, ולהועיל לציבור המשקיעים".
תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים