כניסה

ועדת המדע והטכנולוגיה אישרה את יוזמת רשות ניירות ערך להקמת מערכת הצבעות אינטרנטית בשוק ההון בישראל
07/08/2013
‏7 אוגוסט, 2013
 
‏א' אלול, תשע"ג
 
הודעה לעיתונות
 
ועדת המדע והטכנולוגיה אישרה את יוזמת רשות ניירות ערך להקמת מערכת הצבעות אינטרנטית בשוק ההון בישראל
 
יו"ר רשות ניירות ערך, פרופ' שמואל האוזר: "המערכת תאפשר למשקיעים בשוק ההון להצביע מכל מקום ובכל שעה באסיפות בעלי מניות בחברות ציבוריות או באסיפות מחזיקי אגרות חוב"
 
ועדת המדע והטכנולוגיה של הכנסת, בראשות ח"כ משה גפני, אישרה את טיוטת חוק שגיבשה רשות ניירות ערך ואושרה בקריאה ראשונה בכנסת, בעניין הפעלת מערכת הצבעות אלקטרונית שהוקמה על ידי רשות ניירות ערך. באמצעות מערכת זו, יוכלו משקיעים בניירות ערך להצביע באסיפות שבהן הם זכאים להצביע, באמצעות האינטרנט. מהלך זה נועד לעודד בעלי מניות ומחזיקים בתעודות התחייבות  מן הציבור לממש את זכויות ההצבעה שלהם באסיפות ועל ידי כך להביא להגברת מעורבותם בקבלת החלטות.
 
נכון להיום, שיעור השתתפות הציבור בקבלת ההחלטות בתאגידים המדווחים, ובכלל זה בחברות הציבוריות, נמוך. הסיבות לכך מגוונות, ובין היתר נוגעות לכך שהליך ההצבעה, הדורש ככלל קבלת אישורי בעלות בניירות הערך מחברי הבורסה, מסורבל וכמעט בלתי נגיש.
 
המערכת שהוקמה נועדה להוסיף על האפשרויות העומדות כיום למחזיקים בניירות ערך להצביע באסיפות שבהן הם זכאים לכך (נוכחות פיסית באסיפות, הצבעה באמצעות מיופה כוח, מסירת כתב הצבעה למזמן האסיפה, שליחתו בדואר רשום או באמצעות פקס). מדובר בערוץ נוסף, נוח, זמין באופן רציף בכל שעות היממה וידידותי למשתמש. אחד היתרונות הבולטים בערוץ זה הוא שאין הוא מצריך קבלת אישור בעלות בנייר ערך מאת חבר הבורסה, שמהווה היום תנאי להשתתפות ולהצבעה באסיפה.
 
רשות ניירות ערך השקיעה כ-2.5 מיליון שקל בהקמת המערכת כשירות למשקיעים בשוק ההון, וכצעד נוסף להגנה על עניינם.
 
יוזמה זו תוכל לצאת אל הפועל לאחר אישור הצעת החוק בקריאה שנייה ושלישית של מליאת הכנסת.
 
יו"ר ועדת המדע והטכנולוגיה, ח"כ משה גפני, אמר כי "החוק יועיל למשקיעים הקטנים שיוכלו להשתתף בהצבעות תוך אבטחה מוחלטת של פרטיו האישיים של המשקיע. בעידן שבו הטכנולוגיה מתפתחת נדרשת הגנה על הפרטיות ביתר שאת".
 
יו"ר רשות ני"ע, פרופ' שמואל האוזר הודה לח"כ משה גפני על תרומתו הרבה לקידום המהלך ואמר כי "מערכת ההצבעות תאפשר לראשונה לכל משקיע להצביע מכל מקום ובכל שעה באסיפות בחברות ציבוריות או בחברות אג"ח ויהווה פריצת דרך במעורבות הציבור בשוק ההון. הקמת מערכת ההצבעות האינטרנטית תחזק את כוחם של בעלי מניות המיעוט, לצד הגופים המוסדיים, להשפיע על ההחלטות המובאות לאישור האסיפות הכלליות, במיוחד בכל הנוגע לעסקאות עם בעלי שליטה".
תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים