כניסה

ביהמ"ש העליון אישר: עונש של 10 חודשי מאסר בפועל לסמנכ"ל בחברת אלספק בגין שימוש במידע פנים
29/04/2013
29 אפריל, 2013
י"ט אייר, תשע"ג
       הודעה לעיתונות
 
ביהמ"ש העליון אישר: עונש של 10 חודשי מאסר בפועל
לסמנכ"ל בחברת אלספק בגין שימוש במידע פנים
 
יו"ר רנ"ע, פרופ' שמואל האוזר: "ההחלטה התקדימית והחשובה הזו תחזק את יכולת האכיפה וההרתעה של הרשות ותגביר את ההגנה על המשקיעים בשוק ההון. הרשות תמשיך לפעול ללא לאות וללא משוא פנים כנגד עברייני חוק ניירות ערך למען תפקודו ההוגן והתקין של שוק ההון והגברת האמון בו".
 
בית המשפט העליון דחה היום את ערעורו של אפרים קדץ, סמנכ"ל שיווק בחברת אלספק הנדסה בע"מ שהורשע בביצוע עבירות מידע פנים, ונגזר עליו עונש של 10 חודשי מאסר בפועל. גזר דינו של קדץ הוא גזר הדין הראשון בו הוטל בישראל עונש מאסר בפועל בגין עבירות מידע פנים.
 
בית המשפט דחה את ערעורו של נאשם נוסף בפרשה, נחום גרטנר שערער על חומרת עונשו, ואת ערעור המדינה על קולת העונש שנגזר על אייל עדן, מנהל מחלקת הנדסה באלספק, שנידון לששה חודשי עבודות שירות.
 
קדץ, עדן וגרטנר הורשעו בביצוע עבירות מידע פנים, בכך שרכשו מניות של חברת אלספק בשעה שהיה בידיהם מידע פנים אודות עסקאות שאלספק עמדה לחתום וחתמה עם חברות בספרד בשווי כולל של למעלה מ-6 מיליון אירו.
 
המדינה יוצגה בערעור על ידי עו"ד יהודית תירוש ועו"ד יעל ענתות ממחלקת ניירות ערך בפרקליטות מחוז ת"א (מיסוי וכלכלה). התיק נחקר על ידי מחלקת החקירות ברשות ניירות ערך.
 
השופטת ברק-ארז קבעה כי "התפשטותה של תופעת העבריינות הכלכלית, כמו גם סכנותיה, מחייבות להסיט את נקודת האיזון אל עבר הדגשת האינטרס הציבורי בענישה ראויה". כן קבעה השופטת שהעובדה שטרם הוטל מאסר בפועל בעבירות מידע פנים אינו מצדיק היקלעות ל'מעגל שוטה' על יסוד גישה שתתריע תמיד כנגד החלתה של גישה ראויה בפעם הראשונה".
 
בית המשפט העליון הדגיש את חשיבות הענישה בעבירות מידע פנים, לא רק בנסיבותיהן החמורות ביותר, וקבע שהסכומים בהם פעלו הנאשמים, שהיו נמוכים יחסית, אינם אמת המידה המכריעה לקביעת עונשם: "סכנתן של עבירות אלה מבחינת ההגנה הנדרשת על האינטרס החברתי המוגן אינה נוגעת רק למצבים החמורים ביותר של תחולתן, ומתממשת גם במקרים שבהם העבירות נוגעות לאירועים שהיקפם מצומצם יחסית..."
 
ביחס לערעור המדינה על קולת עונשו של עדן ציינה השופטת ברק ארז כי הערעור גרם התלבטות של ממש, וכי ניתן היה להחמיר עם עונשו של עדן, אך בית המשפט העליון נמנע מלהתערב בשיקוליו של בית המשפט המחוזי שגזר את העונש.
 
ערעורו של גרטנר נדחה תוך קביעה שהימנעות מהרשעה אינה מתאימה לעבירות שעניינן פגיעה באינטרס ציבורי המחייבות הרשעה כחלק מהסנקציה העונשית. בית המשפט העליון דחה גם את ערעורו של גרטנר על גובה הקנס שהוטל עליו, וקבע שגובה הקנס יכול לחרוג מגובה טובת ההנאה שהופקה בעבירה לשם הרתעה. 
 
המשנה לנשיא נאור הסכימה לפסק דינה של ברק ארז וקבעה כי "הגענו בהליך זה לקו פרשת המים. נפל דבר, הוטל ואף אושר, עונש של מאסר בפועל. מי שיעבור בעתיד עבירות של שימוש במידע פנים מוטב שיידע כי הוא צפוי לעונשי מאסר בפועל, עונשים חמורים בהרבה מזה שהוטל הפעם על קדץ."
 
השופט רובינשטיין הצטרף אף הוא לדחיית הערעור וקבע: "אכן הרשעה פלילית היא כתם, מאסר בעבודות שירות הנחשב מאסר בפועל אינו נעים - אך אין להשוותם כל עיקר למאסר מאחורי סורג ובריח, תענוג מפוקפק גם בבתי הסוהר הטובים ביותר; משמעו שלילת חירות, ניתוק מן המשפחה, היות האדם נתון למרות יומיומית של הזולת, חברה לא מלבבת על פי רוב, ועוד כיוצא באלה. אין איפוא להקיש מאסר כזה לענישה אחרת, בודאי לאדם שהוחזק נורמטיבי, וכל חייו רק קרא על בתי סוהר או צפה בהם בסרטים. אולי מאסר מאחורי סורג ובריח ירתיע, אם יש תוחלת אמיתית להרתעה, ואם ייצא הקול - וכדאי שייצא - כי זו מנת חלקו הצפויה של עבריין מידע פנים."
 
כידוע לפני כעשור שונה העונש בצד עבירת מידע הפנים משנת מאסר לחמש שנות מאסר. עם זאת, מאז, לא החמירו בתי המשפט את הענישה שהייתה קיימת טרם ההחמרה בחוק, והמשיכו להטיל עונשים קלים כדוגמת מאסר על תנאי ועבודות שירות.
 
יו"ר רשות ניירות ערך, פרופ' שמואל האוזר, ברך על החלטת ביהמ"ש ואמר כי "ההחלטה התקדימית והחשובה הזו תחזק את יכולת האכיפה וההרתעה של הרשות ותגביר את ההגנה על המשקיעים בשוק ההון. הרשות תמשיך לפעול ללא לאות וללא משוא פנים כנגד עברייני חוק ניירות ערך למען תפקודו ההוגן והתקין של שוק ההון והגברת האמון בו".

תגיות:

פניות ותלונות לרשות