כניסה

רפורמה במסחר בתעודות סל בבורסה: שלב נוסף בדרך לפיקוח על התחום יוצא לדרך
22/01/2013
22 ינואר, 2013
 
‏י"א שבט, תשע"ג
 
הודעה לעיתונות
 
רפורמה במסחר בתעודות סל בבורסה: שלב נוסף בדרך לפיקוח על התחום יוצא לדרך
 
החברות המנפיקות תעודות סל תפרסמנה מחר דיווחים בדבר יישום מנגנונים שמטרתם הסרת חסמים ושיפור המסחר בתעודות הסל בבורסה. צעדים אלה, אשר מהווים חלק מהיערכות הענף לקראת העברתו  לפיקוח רשות ניירות ערך, כוללים הפחתת עמלות המרה וכמויות מינימליות להמרה, פישוט הליך ההמרה ומינויין הצפוי של החברות לעושות שוק בתעודות הסל. מדובר במהלך משולב של איגוד תעודות הסל, הבורסה ורשות ניירות ערך, שצפוי להיות מושלם במהלך חודש מרץ 2013.
 
רקע
 
תעודת סל הינה מוצר נסחר שניתן לרכוש ולמכור במהלך המסחר בבורסה. זאת, בשונה מקרן נאמנות, שם ניתן ליצור יחידה ולפדות יחידה בהתאם לשווי נכסיה בסוף יום המסחר, אולם היחידה עצמה אינה נסחרת באופן שוטף. מחירה של תעודת הסל במסחר אמור לשקף את שווי נכסי המדד אחריו היא עוקבת, וכך למשל מחירה של תעודת סל העוקבת אחרי מדד ת"א 25 אמור להיות צמוד לשווי המדד בכל נקודת זמן, בניכוי דמי הניהול. ואולם, הואיל והמסחר בבורסה הינו מסחר בין קונה מרצון למוכר מרצון, קיים סיכון פוטנציאלי שתעודת הסל תיסחר במחיר השונה מהותית מהשווי של המדד אחריו היא עוקבת.
 
עיקרי המתווה
 
על מנת לצמצם את הסיכון לפתיחת פער כאמור, ולאחר דיונים שהתקיימו בחודשים האחרונים בין איגוד תעודות הסל, הבורסה והרשות, פרסמו חברות תעודות הסל במקביל דיווחים אודות אימוץ של מספר מנגנונים:
 
1. עשיית שוק במוצרי מדדים – מנפיקי תעודות הסל (באמצעות חברות הבת) יתמנו כעושי שוק רשמיים בתעודות בהתאם לכללים הקבועים בתקנון הבורסה, וזאת עד ליום 31 בינואר 2013. עושה שוק הינו גורם אשר מצטט מחירי קניה ומכירה לנייר ערך באופן רציף, למעט מקרים מוגדרים מראש, ובכך מבטיח רובד נזילות בסיסי בתעודה. במסגרת זו נקבעו מרווחי ציטוט מקסימליים, לפי מספר קטגוריות של תעודות סל וכמויות מינימליות לציטוט. פרמטרים אלה צפויים להיות מעוגנים בעתיד, לאחר תקופת ניסיון, במסגרת תקנון הבורסה.
 
2. שינויים במנגנון ההמרה – שינויים אלה כוללים הפחתה של עמלת ההמרה ושל הכמות המינימלית להמרה. מחזיק תעודת סל רשאי להמיר את התעודה שבידו לנכסי הבסיס (היינו לניירות הערך המרכיבים את המדד) או לכסף, לפי תנאי התשקיף. מנפיקי תעודות הסל הודיעו על הפחתה דרמטית בעמלות ההמרה. תעודות הסל חולקו למספר קטגוריות, ולכל קטגוריה נקבע שיעור מקסימלי של עמלת המרה, אשר נעה בין 0.1% בתעודות העוקבות אחר מדדים סחירים לבין 1% בתעודות העוקבות אחר מדדים סחירים פחות. כמו כן הופחתה הכמות המינימלית להמרה מסך של כ- 500,000 ₪ לסך של 150,000 ₪ בלבד.
 
3. פישוט והאחדה של מנגנון ההמרה – הטמעת שינוי בתהליך הפרוצדורלי של ההמרה, באופן שייפשט בצורה ניכרת את הליך ההמרה וייצור אחידות ככל הניתן בכללי ההמרה בין התעודות השונות ובין המנפיקים השונים. הפיכתו של הליך ההמרה לנגיש יותר יאפשר לציבור לעשות שימוש פשוט בזכות ההמרה על מנת לממש את התעודה ללא תלות במחירה בבורסה, ויהווה כלי לסגירת פערי ארביטראז' בין מחיר המכירה של התעודה בבורסה לבין שווי נכסי המעקב.
 
4. מנגנון יצירה בתעודת סל – מנגנון יצירה הינו המנגנון ההפוך להמרה, היינו מנגנון המאפשר לתת למנפיק את נכסי הבסיס הכלולים במדד ולקבל כנגדם תעודת סל העוקבת אחר אותו המדד. מנגנון זה אינו קיים כיום בתעודות הסל. במסגרת הרפורמה, יאפשרו בשלב ראשון המנפיקים יצירה של כמות מוגבלת של תעודות סל בשווי של עד 10 מיליון ₪ לסדרה ליום, בדומה למנגנון היצירה הקיים בעולם בתחום ה-ETF, וזאת באמצעות חבר בורסה עמו יתקשר כל מנפיק. הליך זה ישמש לסגירת פער ארביטראז' בעת רכישת תעודה, בין מחיר הרכישה של התעודה בבורסה לבין שווי נכסי המעקב.
 
יצוין, כי רשות ניירות ערך מקדמת בשנים האחרונות רפורמה מקיפה בתחום תעודות הסל, במסגרתה יעבור התחום לרגולציה תחת חוק השקעות משותפות בנאמנות. עם זאת, המתווה האמור בתחום המסחר ייכנס לתוקף כבר עתה, והתובנות מיישומו במהלך החודשים הקרובים ישולבו במסגרת הרפורמה הכוללת.
 
לפרטים נוספים: שרונה מזליאן לוי, 050-6230453
תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים