כניסה

ועדת המדע והטכנולוגיה אישרה את הפעלת מערכת ההצבעות האינטרנטית של רשות ניירות ערך

‏30 ספטמבר, 2014

‏ו' תשרי, תשע"ה

הודעה לעיתונות

ועדת המדע והטכנולוגיה אישרה את הפעלת מערכת ההצבעות האינטרנטית של רשות ניירות ערך

יו"ר רשות ניירות ערך, פרופ' שמואל האוזר: "מערכת ההצבעות האינטרנטית תחזק את כוחם של בעלי מניות המיעוט, לצד הגופים המוסדיים, להשפיע על ההחלטות המובאות לאישור האסיפות הכלליות, במיוחד בכל הנוגע לעסקאות עם בעלי שליטה"

ועדת המדע והטכנולוגיה של הכנסת, בראשות ח"כ משה גפני, אישרה היום תקנות שגיבשה רשות ניירות ערך, אשר עם כניסתן לתוקף תחל לפעול מערכת הצבעות אלקטרונית שהוקמה על ידי רשות ניירות ערך. באמצעות מערכת זו, יוכלו משקיעים בניירות ערך להצביע באסיפות שבהן הם זכאים להצביע, באמצעות האינטרנט. מהלך זה נועד לעודד בעלי מניות, אגרות חוב, כתבי אופציה ויחידות השתתפות לממש את זכויות ההצבעה שלהם באסיפות ועל ידי כך להביא להגברת מעורבותם בקבלת החלטות.

נכון להיום, שיעור השתתפות הציבור בקבלת ההחלטות בתאגידים המדווחים, ובכלל זה בחברות הציבוריות, נמוך. הסיבות לכך מגוונות, ובין היתר נוגעות לכך שהליך ההצבעה, הדורש ככלל קבלת אישורי בעלות בניירות הערך מחברי הבורסה, הנו מסורבל.

המערכת שהוקמה נועדה להוסיף על הדרכים הקיימות כיום למחזיקים בניירות ערך להצביע באסיפות. מדובר בערוץ נוסף, נוח, זמין באופן רציף בכל שעות היממה וידידותי למשתמש. אחד היתרונות הבולטים בערוץ זה הוא שהמחזיק אינו נדרש להשיג אישור בעלות בנייר ערך מאת חבר הבורסה, אלא המערכת דואגת לכך באופן אוטומטי.

רשות ניירות ערך השלימה את הקמת מערכת ההצבעות האינטרנטית לאחר שהשקיעה משאבים וזמן רב בהקמתה כשירות למשקיעים בשוק ההון, וכצעד נוסף בשמירת עניינם.

התקנות יכנסו לתוקף בחלוף ששה חודשים ממועד פרסומן, ובמועד זה תחל מערכת ההצבעות לפעול ביחס למניות ולכתבי אופציה. עם השלמת החקיקה, אשר תובא בקרוב לאישור הכנסת, תפעל המערכת גם ביחס לאגרות חוב וליחידות השתתפות.

 

יו"ר ועדת המדע והטכנולוגיה, ח"כ משה גפני, אמר כי "החוק יועיל למשקיעים הקטנים שיוכלו להשתתף בהצבעות תוך אבטחה מוחלטת של פרטיו האישיים של המשקיע. בעידן שבו הטכנולוגיה מתפתחת נדרשת הגנה על הפרטיות ביתר שאת".

יו"ר רשות ני"ע, פרופ' שמואל האוזר הודה לח"כ משה גפני על תרומתו הרבה לקידום המהלך ואמר כי "מערכת ההצבעות תאפשר לראשונה לכל משקיע להצביע מכל מקום ובכל שעה באסיפות בחברות ציבוריות באסיפות מחזיקי ניירות ערך ויאפשר פריצת דרך במעורבות הציבור בשוק ההון. הקמת מערכת ההצבעות האינטרנטית תחזק את כוחם של בעלי מניות המיעוט, לצד הגופים המוסדיים, להשפיע על ההחלטות המובאות לאישור האסיפות הכלליות, במיוחד בכל הנוגע לעסקאות עם בעלי שליטה".

תגיות: