כניסה

רשות ניירות ערך מפרסמת הבהרה לציבור כי הפיקוח על זירות המסחר (פורקס) טרם החל

‏02 נובמבר 2014

‏ט' חשון תשע"ה

הודעה לעיתונות

רשות ניירות ערך מפרסמת הבהרה לציבור כי הפיקוח על זירות המסחר (פורקס) טרם החל

לאור פרסומים לא מדויקים באשר לפיקוח על זירות המסחר, מבקשת רשות ניירות ערך להבהיר לציבור כי הפיקוח על זירות אלו טרם החל, ועל הסיכונים הכרוכים בכך.

בישראל פועלות זירות מסחר רבות שסוחרות מול לקוחות במכשירים פיננסים מורכבים באמצעות מערכות מסחר אינטרנטיות. המכשירים הפיננסים הבולטים הנסחרים בזירות אלה הינם: חוזה הפרשים (CFD – contract for differences), אופציה בינארית (binary option) ועסקת ספוט מתגלגלת (rolling spot forex). המכשירים הללו מוצעים על נכסי בסיס שונים אך בעיקר על מטבעות (מכאן גם כינוין של חברות אלה –  חברות "פורקס").

לאחרונה אישרה ועדת הכספים של הכנסת את תקנות ניירות ערך (זירת סוחר לחשבונו העצמי), התשע"ד – 2014, אשר נועדו להחיל פיקוח על פעילות זירות המסחר. התקנות צפויות להתפרסם ברשומות בקרוב, אולם מועד תחילתן הוא שישה חודשים לאחר הפרסום ברשומות. הפיקוח לא יחל מיד ביום התחילה אלא ביחס לכל זירה שהגישה בקשה לרישיון - לאחר סיום הליכי הרישוי שלה. 

רשות ניירות ערך מבקשת להבהיר, כי בניגוד לפרסומים לא מדויקים שהיו בנדון, הפיקוח בפועל על פעילות שבגינה נדרש רישיון זירת סוחר טרם החל ולאף אחת מן הזירות אין כיום רישיון לפעילות מטעם הרשות.

לאור האמור, על הציבור להביא בחשבון את הסיכונים הרבים הכרוכים בפעילות זירות המסחר עד תחילת הפיקוח. סיכונים אלו כרוכים בין היתר במורכבות הפעילות, מינוף גבוה, רף שקיפות נמוך, יציבות הזירה, והיותה לעיתים קרובות צד נגדי לעסקה שמבצע הלקוח. גם אחרי תחילת הפיקוח תהיה הפעילות בזירות כרוכה בסיכונים, אולם בהיעדר פיקוח, הסיכונים הללו גדולים במיוחד.

הרשות מפנה בהקשר זה לאזהרה שפרסמה לאחרונה בעניין השקעות לא מפוקחות בקישורית שלהלן: לחץ כאן

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים