כניסה

יוזמה של רשות ניירות ערך: מנהלי קרנות נאמנות ותעודות סל יהיו רשאים להעלות את שכרם רק פעם אחת בשנה בתאריך 1 בינואר
8 דצמבר, 2014
‏ט"ז כסלו, תשע"ה
 
הודעה לעיתונות 
יוזמה של רשות ניירות ערך: מנהלי קרנות נאמנות ותעודות סל יהיו רשאים להעלות את שכרם רק פעם אחת בשנה בתאריך 1 בינואר
 
יו"ר הרשות: "מדובר במהלך צרכני חשוב שנועד להביא לרמת ודאות גבוהה יותר  בקרב המשקיע בקשר להשקעותיו ולהגביר את התחרות על דמי הניהול לטובת המשקיעים"
 
היוזמה תעוגן במסגרת הצעת תיקון לחוק השקעות משותפות בנאמנות ("תיקון 21"), המיועד  להסדיר תחתיו כפעילות מפוקחת, לצד קרנות הנאמנות, גם את פעילותן של תעודות הסל וקרנות הסל. ההוראה מצטרפת להוראות נוספות הנכללות במסגרת תיקון 21, אשר מיועדות להקנות למשקיעים לטווח ארוך יתר ודאות בנוגע לרכיבי ניהול המוצרים ובכללן איסור על שינוי מדיניות ההשקעות של הקרן באופן מהותי או על שינויו של מאפיין אחר שנקבע בתקנות כי הוא מהותי.
 
במסגרת התיקון הרשות מציעה להגביל את התדירות שבה יוכל מנהל הקרן או התעודה להעלות את שכרו ולרכז את כלל אירועי העלאת השכר בתחום למועד אחד בשנה. בהתאם להצעה, מנהל קרן ומנהל תעודת סל יוכלו להעלות את שכרם אחת לשנה בלבד ביום 1 בינואר של אותה שנה, אולם לא תהיה מניעה להפחיתו בכל עת.
 
ככל שמדובר בהצעת יחידותיהן של קרנות נאמנות או תעודות סל חדשות - מנהל ההשקעה המשותפת יוכל אף הוא להעלות את שכרו לראשונה רק בתאריך 1 בינואר ובלבד שחלפה לפחות חצי שנה מיום הצעת יחידותיה לציבור לראשונה.
 
המהלך נועד למנוע שינויי שכר תכופים אשר פזורים על פני השנה כולה, לספק בידי המשקיע וודאות באשר לעלויות הכרוכות בהחזקת המוצר, להקל על מערכי הייעוץ של הבנקים ועל הציבור הרחב לעקוב אחר שינויי שכר המנהל ולערוך השוואות הנוגעות לנתון זה.
 
הרשות מעריכה גם שהיישום יתרום לתחרות בין מנהלי ההשקעות השונים, כפועל יוצא מכך שהמידע אודות השינויים בדמי הניהול, אשר ידווח לציבור הרחב באותו מועד יגביר את השקיפות ויאפשר לו לנהל מעקב לקראת תחילתה של כל שנה ולבחון אילו מנהלים מייקרים את המוצרים שבניהולם ואילו לא.
 
לנוחיותכם, מצ"ב קישורים לפרסום של תקנות השקעות משותפות בנאמנות (שינוי מאפיינים מהותיים של השקעה משותפת ותנאים לשינוי שכר מנהל השקעה משותפת)- פרסומי מחלקת השקעות.

  
 

 

 

 

 

 

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים