כניסה

יו"ר רשות ניירות ערך מינה את השופט בדימוס זאב המר ליו"ר מותב ועדת האכיפה המינהלית

השופט המחוזי בדימוס זאב המר מונה ליו"ר מותב ועדת האכיפה המינהלית, במקומו של השופט המחוזי בדימוס יהושע גרוס שסיים קדנציה של שלוש שנים.

מינויו זה הוא המשך ישיר להחלטת יו"ר הרשות משנת 2011 למנות יושבי ראש מותבים לוועדת האכיפה המינהלית שאינם נמנים עם סגל עובדי הרשות הנוכחי ויכהנו בתפקיד זה בלבד, ללא שהם נושאים בתפקיד נוסף ברשות. מטרת מהלך זה הייתה ליצור חיץ ואי תלות בין תהליכי הבירור המנהלי וההעמדה לדין שנוקטת הרשות לבין ההליך המתקיים בפני ועדת האכיפה המינהלית וההכרעה בו המסורה לידי חברי הוועדה.

השופט בדימוס זאב המר כיהן כשופט בית המשפט המחוזי בתל אביב בין השנים 2010-1994, וכשופט בית משפט השלום בין השנים 1994-1981. במהלך כהונתו בבית המשפט המחוזי כיהן השופט המר בהרכב בראשות השופטת ברלינר אשר דן בערעורים פליליים. במסגרת זו דן גם בערעורים על פסקי דין של בית המשפט השלום בתחום ניירות הערך. בין התיקים שנדונו בפניו היה תיק טל פודים שהורשע בגין עבירות של ביצוע הנעה בדרכי תרמית באינטרנט, תיק דן להולה שהורשע בעבירות הרצת מניות בבורסה וכן הערעור בתיק דיסקונט השקעות בו זוכו הנאשמים מחמת הספק מעבירות דיווח, (ולאחר מכן הורשעו בבית המשפט העליון) וכן הערעור בעניינו של רו"ח תירושי שזוכה מעבירת שימוש במידע פנים.

המר יצטרף לעבודת ועדת האכיפה המינהלית הפועלת מזה שלוש שנים, ויעמוד בראש מותבי הוועדה לצידה של השופטת (בדימ') ברכה אופיר-תום המכהנת מזה כשלוש שנים  כיושב ראש מותב בוועדת האכיפה ולצידם של ארבעת חברי המותב שמונו על ידי שר המשפטים.

יו"ר רשות ניירות ערך, פרופ' שמואל האוזר, אמר כי "אני מודה לשופט בדימוס יהושע גרוס על תרומתו הרבה בעיצוב האכיפה המנהלית, והוא עשה זאת בדרכו בצניעות, עם הומור וידע מקצועי רב". עוד הוסיף האוזר "אני סמוך ובטוח כי למינויו של השופט (בדימוס) זאב המר תהיה תרומה חשובה להתפתחות יישום ההליך המנהלי וניסיונו הרב כשופט יבוא לידי ביטוי בניהולו של ההליך וכן במתן החלטות שיתרמו לפיתוח תחום האכיפה המנהלית בדיני ניירות ערך". ​

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים