כניסה

מחלקת חקירות, מודיעין ובקרת מסחר העבירה את תיק החקירה בעניין חברת טלדור למחלקת ני"ע בפרקליטות מחוז ת"א

‏18 פברואר 2015

‏כ"ט שבט תשע"ה

הודעה לעיתונות

מחלקת חקירות, מודיעין ובקרת מסחר העבירה את תיק החקירה בעניין הצגת נתונים כוזבים בדוחות חברת טלדור למחלקת ני"ע בפרקליטות מחוז ת"א

מחלקת חקירות, מודיעין ובקרת מסחר העבירה למחלקת ניירות ערך בפרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה) את תיק החקירה בעניינה של חברת טלדור. תיק זה בחן חשדות להכללת פרטים מטעים בדוחות החברה אשר נבעו ממצגים מטעים של נתוני חטיבת השירותים.
 
במסגרת תיק החקירה נבחנו חשדות לביצוע עבירות של הכללת פרטים מטעים בכוונה להטעות משקיע סביר; קבלת דבר במרמה; רישום כוזב במסמכי תאגיד; מרמה והפרת אמונים בתאגיד ועבירות מנהלים ועובדים בתאגיד. על פי החשד, במעשים אלה שנמשכו בין השנים 2013-2007, עוותו כלפי מעלה רכיבים שונים בדוחות החברה ובכלל זה ערכי המלאי וההון החוזר, עיוותים אשר עם גילויים הביאו למחיקת כשליש מהונה העצמי של החברה.
 
על פי בקשת השחרור בתנאים מגבילים, השינויים בערך המלאי וההון החוזר בוצעו בצורה אקטיבית בדוחות שונים אשר שימשו בסיס להכנת הדוחות הכספיים. על סמך הדוחות הכספיים אשר כללו את הנתונים המטעים התקבלו החלטות רבות ובכלל זה תגמול נושאי משרה בחברה.

תגיות: