כניסה

עיצום כספי בסך של 120,000 ₪ הוטל על מקבל מידע פנים שרכש מניות רדויז'ן לפני דיווח על מיזוגה עם חברת אוויה

‏14 פברואר, 2016

‏ה' אדר א, תשע"ו

העיצום הוטל במסגרת אישור הסדר שנכרת בין אבינועם ברק ובין רשות ניירות ערך בנוגע להפרת שימוש במידע פנים שקיבל מאיש פנים ברדויז'ן

מותב ועדת האכיפה המנהלית, בראשות השופטת בדימוס הגב' ברכה אופיר-תום, וחברי המותב עו"ד רוני טלמור וד"ר מאיר סוקולר, אישרו היום (א'), 14 בפברואר 2016, את הסדר האכיפה בין רשות ניירות ערך מצד אחד, ובין אבינועם ברק מצד שני.

במסגרת ההסדר הוטלו על המשיב עיצום כספי בסך 120,000 ש"ח ובנוסף עיצום כספי על תנאי באותו סכום.

פרשה זו החלה בחקירה פלילית על ידי מחלקת חקירות, מודיעין ובקרת מסחר של רשות ניירות ערך. לאחר סגירת התיק במישור הפלילי על ידי פרקליטות מחוז ת"א (מיסוי וכלכלה) הועבר התיק לבחינתו במישור המנהלי בהתאם לקבוע על פי חוק ניירות ערך.

לאחר בדיקת התיק הוחלט להגיש כתב טענות מנהלי בגין הפרשה כנגד ארבעה משיבים ובכללם ברק. על פי הסדר האכיפה הודה ברק בעובדות שיתוארו להלן אך לא הודה כי עובדות אלה מקימות הפרה מנהלית מצידו. המשיב הסכים ליטול על עצמו אמצעי אכיפה כמפורט לעיל. הסדר אכיפה נוסף בתיק זה אושר ביום 13 לינואר 2016. ההליך המנהלי בפני ועדת האכיפה המנהלית, ממשיך כנגד שני המשיבים הנוספים בתיק.

תמצית העובדות שהיוו בסיס להסדר

חברת רדויז'ן בע"מ, הייתה במועד הרלבנטי לכתב הטענות חברה ציבורית הנמנית על קבוצת רד בינת. מניותיה של החברה נסחרו בבורסה בתל אביב ובנאסד"ק בניו יורק. עיסוקה בעיצוב, פיתוח ושיווק מוצרים וטכנולוגיות בתחום התקשורת, קול, וידאו וכו'. בין החודשים אוגוסט 2011 עד מרץ 2012 ניהלה החברה מו"מ עם חברת אוויה אינק לקראת מיזוג בין השתיים. במחצית הראשונה של חודש מרץ 2012 הבשיל המו"מ לכדי עסקת מיזוג. בתאריך 15.3.12 התפרסם דיווח מיידי אודות חתימת עסקת המיזוג.

מתחילת חודש מרץ 2012 ועד לפרסום הדיווח המיידי היה המידע אודות המו"מ למיזוג החברות ואודות הבשלתו לכדי עסקה, מידע פנים. בתקופה זו היה ברק בקשר טלפוני וכן פנים מול פנים עם איש פנים בחברה, ובמסגרת שיחותיהם אלו קיבל ברק מאיש הפנים "חיזוקים" ו"סיגנלים" שקרוב לוודאי שעסקת המיזוג תצא לפועל בימים הקרובים, ואשר הביאו אותו להבנה שכדאי לו להשקיע במניות החברה. בעקבות מידע זה, בין היתר, בימים הסמוכים למועד פרסום הדיווח המיידי, קרי בימים 11.3.12 ו-13.3.12, רכש ברק מניות רדויז'ן בתמורה כספית של כ-236,000 ₪, ומכר אותן ברווח לאחר פרסום המידע ב-15.3.12. יצוין כי במסגרת ההסדר נמחקה רכישה נוספת שצוינה בכתב הטענות במקור שבמסגרתה ביצע המשיב רכישת מניות רדויזן גם ב-7.3.12 וזאת לאחר שהמציא ראיות לכך שהחלטתו ביחס לעסקה זו התקבלה בטרם קיבל מידע מאיש הפנים.

החלטת ועדת האכיפה המנהלית

המותב קבע כי על אף שהרכישות שברק ביצע היו בהיקף לא מבוטל שכל מטרת ביצוען הינה הפקת רווחים לעצמו עדיין אין להתעלם מן הנימוקים לקולא ובשל נימוקים אלה אישר ההסדר וקבע כי הוא במתחם הסבירות.

לעניין חומרת ההפרה, המותב קיבל את עמדת הצדדים כי למרות שניתן לראות בכל רכישה בימי המסחר בהן פעל המשיב כהפרת שימוש במידע פנים נפרדת אזי מאחר והרכישות הינן פרי אותו אירוע אחד של מידע ובוצעו מספר ימים ברצף באותן נסיבות של שימוש במידע פנים, ניתן לראותן גם כאירוע אחד של שימוש במידע פנים ולכן אין לייחס משקל מכריע לחומרה למספר ההפרות שיוחס לברק בכתב הטענות ובהסדר, שלפיהם יוחסו לברק הפרות לפי מספר הרכישות שביצע, אלא יש לתת את הדעת, להיקף הכספי של הפעילות כולה, ולרווח שהופק ממנה כמכלול.

לעניין מדיניות האכיפה של הרשות ציין המותב כי ההתקשרות בהסדרי אכיפה מסמנת בעיקרון מדיניות ראויה. שהרי מדיניות זו נותנת ככלל, מענה ראוי לעניין הציבורי תוך שהיא גורמת לחיסכון בזמן במשאבים יקרים לטובת כל המעורבים. הימשכות ההליכים בעניינו של המשיב במובן זה שהיה חשוף לחקירה פלילית בטרם נפתח כנגדו ההליך המנהלי וכי ההליך הכולל כנגדו התארך בשל כך אף היא מהווה שיקול לקולא.

המותב אף שקל כשיקול לקולא גם את מעמדו של ברק בשוק ההון והתחשב בכך שאינו נמנה על פעילי השוק ולא נשא בעת מעשהו במשרה כלשהי בחברה ציבורית, וכן את העובדה כי היקפי הרכישות שביצע תוך שימוש במידע פנים היו נמוכים יחסית להיקפי הרכישות בתיקים מנהליים אחרים.

המותב גם התחשב ברמת הענישה שהשית בתיקי מידע פנים קודמים במישור המנהלי, שכללו עיצומים כספיים בגובה דומה לזה שהוטל בהסדר הנ"ל. יחד עם זאת סבר המותב כי לנוכח אי הודאתו של המשיב בבצוע ההפרות אזי היה על הרשות להחמיר בעיצומים הכספיים מעבר למה שהוסכם. יחד עם זאת מאחר וההסדר מצוי במתחם הסבירות אישר אותה. 

החלטת המותב פורסמה באתר האינטרנט של הרשות.

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים