כניסה

בית המשפט דחה את בקשת חברת יו. אס. ג'י. קפיטל להמשיך לפעול כפי שפעלה בעבר

‏17 אפריל, 2016

‏ט' ניסן, תשע"ו

ביום חמישי האחרון, ה-14 באפריל 2016, נדחתה בקשת יו. אס. ג'י. קפיטל להמשיך לפעול כפי שפעלה בעבר. החלטת בית המשפט מבוססת על התנאים שהציגה רשות ניירות ערך בשאלה מתי מסחר אלגוריתמי נעשה באופן עצמאי על-ידי משקיעים, להבדיל מביצועו על-ידי הזירה עבור לקוחותיה;  בהתאם להחלטה זו, יו. אס. ג'י. קפיטל אינה רשאית להמשיך בפעילות במתכונת בה פעלה לפני התערבות הרשות, והיא נדרשת לשנות אותה באופן המתיישב עם עמדת הרשות בדבר פעילות אסורה של ניהול תיקים באמצעות תוכנת מחשב.

בביקורת שביצעה רשות ניירות ערך בחברת יו. אס. ג'י. קפיטל ישראל בע"מ עלה כי החברה מנהלת כספם של לקוחות באמצעות תוכנת מחשב שהציעה והפעילה עבור לקוחותיה. לאור זאת, הודיעה הרשות לחברה כי פעילותה מהווה ניהול תיקי השקעות ללא רישיון, וכי אם לא תעצור אותה לאלתר, תפנה הרשות לבית המשפט בבקשת צו מניעה כנגד החברה. החברה הודיעה לרשות כי תעצור את פעילותה, ולאחר מכן הגישה עתירה על החלטת הרשות, וכן בקשת צו ביניים מבית המשפט להמשיך בפעילותה.

בהליך שהתקיים בבית המשפט חזרה הרשות על עמדתה כי משקיע רשאי לבצע מסחר עצמאי באמצעות תוכנת מחשב (הנקרא לעתים גם מסחר אלגוריתמי) בזירת סוחר, כשם שהוא רשאי לבצע מסחר כאמור בבורסה, אולם זירת סוחר אינה רשאית לנהל כספי לקוח באמצעות תוכנת מחשב, שכן הדבר מהווה ניהול תיקי השקעות כמשמעותו בחוק. פעילותה של יו. אס. ג'י. קפיטל היוותה לעמדת הרשות מקרה מובהק של ניהול תיקי השקעות שלא כדין.

ביום חמישי, ה-14 באפריל 2016, נתן בית המשפט החלטתו בבקשת צו הביניים, שעניינה המשך פעילותה של יו. אס. ג'י. קפיטל עד להכרעה בעתירה. למעשה נדחתה בקשתה של יו. אס. ג'י. קפיטל להמשיך לפעול כפי שפעלה בעבר. החלטת בית המשפט מבוססת על התנאים שהציגה רשות ניירות ערך בשאלה מתי מסחר אלגוריתמי נעשה באופן עצמאי על-ידי משקיעים, להבדיל מביצועו על-ידי הזירה עבור לקוחותיה. בהתאם להחלטה זו, יו. אס. ג'י. קפיטל אינה רשאית להמשיך בפעילות במתכונת בה פעלה לפני התערבות הרשות, והיא נדרשת לשנות אותה, באופן המתיישב עם עמדת הרשות בדבר פעילות אסורה של ניהול תיקים באמצעות תוכנת מחשב.

ראו העמדה שהוגשה על-ידי רשות ניירות ערך לבית המשפט (בכפוף לצו איסור פרסום שהוטל על חלקה על-ידי בית המשפט); התנאים שהציבה הרשות בנוגע למסחר אלגוריתמי עצמאי; וכן החלטת בית המשפט בבקשת צו הביניים.

הרשות מבקשת להבהיר כי יו. אס. ג'י. קפיטל אינה גורם מפוקח על-ידה, והיא מפנה את ציבור המשקיעים לאזהרות שפרסמה בעבר בדבר השקעה בגורמים שאינם מפוקחים. אזהרה זו תקפה גם לאחר המגבלות המשמעותיות שהוטלו על-ידי בית המשפט בנוגע לפעילות יו. אס. ג'י. קפיטל.​

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים