כניסה

מחלקת חקירות, מודיעין ובקרת מסחר העבירה את תיק החקירה בעניינה של אקסלנס נשואה שירותי בורסה בע"מ, מנהליה ועובדיה הבכירים לפרקליטות

‏29 מרץ, 2016

‏י"ט אדר ב, תשע"ו

מחלקת חקירות, מודיעין ובקרת מסחר העבירה למחלקת ניירות ערך בפרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה) את תיק החקירה בעניינה של אקסלנס נשואה שירותי בורסה בע"מ בחשד לביצוע עבירות תרמית בקשר לניירות ערך ועבירות מחוק העונשין ובכלל זה קבלת דבר במרמה, מרמה והפרת אמונים בתאגיד ורישום כוזב במסמכי תאגיד.

להלן תקציר החשדות אשר עמדו בבסיס החקירה:

על פי החשד, במהלך התקופה שבין ינואר 2011 לאפריל 2014, פעלו בחבר הבורסה אקסלנס בדרכי מרמה לביצוע אלפי עסקאות מתואמות ועצמיות בין חשבונות אקסלנס לבין חשבונות הפניקס חברה לביטוח בע"מ, וזאת במטרה ליצור רווחים אסורים לחשבונות אקסלנס על חשבון עמיתי הפניקס ותוך השפעה על שערי ניירות הערך במסחר.

כתוצאה מהפעילות התרמיתית יצרו החשודים רווחים בסך כולל של כ-3.7 מיליון ₪ אשר נצברו בחשבונות אקסלנס וכל זאת על חשבון עמיתי הפניקס.

מממצאי החקירה עולה כי הפעילות התרמיתית בוצעה על רקע הסכם שנחתם בתקופה הרלוונטית בין אקסלנס והפניקס אשר תכליתו הסדרת פעילות הברוקראז' אשר בוצעה על ידי אקסלנס בעבור הפניקס ואשר קבעה גם את גובה העמלות אותן תשלם הפניקס לאקסלנס.

מממצאי החקירה עולה כי מאחר ואקסלנס והפניקס מוגדרים כצדדים קשורים לעניין תקנות הפיקוח על שירותי פיננסיים (קופות גמל) (רכישה ומכירה של ניירות ערך), תשס"ט-2009, הרי שאקסלנס הייתה מחויבת להשוות את העמלה אותה היא גובה מהפניקס עבור פעולות של מכירה וקנייה של ניירות ערך לעמלה הנמוכה של הזוכה בהליך התחרותי שקיימה הפניקס.

בכדי לעקוף חובה זו יזמו באקסלנס הקמת מערך של מספר חשבונות תיווך ביניים אשר שימשו לגביית "פערי תיווך" מלאכותיים עבור פעילות ברוקראז' אותה בצעה אקסלנס עבור חשבונות עמיתי הפניקס וזאת מעבר לעמלה המוסכמת בה הייתה מחויבת על פי חוק. בדרך זו הזמנת רכישה או מכירה של ני"ע על ידי הפניקס הייתה עוברת דרך אותם חשבונות תיווך ולאחר מכן נמכרות במחיר גבוה יותר לחשבונות הפניקס או בהתאמה נרכשות במחיר נמוך יותר מחשבונות הפניקס אל חשבונות התיווך ולאחר מכן נמכרו בבורסה במחיר גבוה יותר.

בדרך זו גבתה אקסלנס מעמיתי הפניקס חיוב ביתר בסך של כ-3.7 מיליון ₪ במהלך אותן שנים.

הודעה זו מתייחסת להעברת תיק החקירה לפרקליטות, ואין בה כל התייחסות לממצאי החקירה ולמסקנותיה. לפרקליטות מסורה הסמכות להחליט על המשך הטיפול בתיק.​

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים