כניסה

ועדת הכספים אישרה תקנות המאפשרות לחברות הנסחרות בבורסה להציע ניירות ערך לציבור תוך כדי המסחר

‏9 מרץ, 2016

‏כ"ט אדר א, תשע"ו

ההסדר יאפשר לחברות הציבוריות גיוס כספים בהליך פשוט ובזמן קצר; ההסדר יעניק לחברות כלי נוסף לגיוס ויתרום לשכלול שוק ההון

היום (ד', 9 במרץ) אישרה ועדת הכספים של הכנסת בראשות ח"כ משה גפני, שורת תקנות שיזמה רשות ניירות ערך, המאפשרות לחברות הנסחרות בבורסה בתל אביב להציע ניירות ערך תוך כדי המסחר בבורסה. מדובר במנגנון נוסף להצעת ניירות ערך לציבור, וזאת באמצעות מתן פקודות מכירה במסגרת המסחר בבורסה (At the Market Offering). זהו צעד נוסף במסגרת המאמצים בהם נוקטת הרשות לפיתוח שוק ההון ולעידוד הפעילות בה.

על פי ההסדר שאושר, הגיוס יעשה על בסיס תשקיף מדף ותכנית אשר תעוגן מראש בדוח הצעת המדף, אך ללא חובת פרסום הצעת מדף לפני כל גיוס. ההסדר צפוי לקצר משמעותית את פרק הזמן שבין מועד החלטת התאגיד על ההנפקה לבין ביצועה (Time To Market), על מנת לתרום לשכלול שוק ההון המקומי ולהגביר את היקף המסחר בבורסה.

מנגנון זה יפתח ערוץ נוסף, נוח וגמיש יותר לגיוס כספים באמצעות הבורסה, יפשט את תהליכי ההנפקה הקיימים ואף יוזיל את עלויות ההנפקה של התאגידים.

על מנת למנוע ניצול המנגנון לרעה ולהבטיח את תקינות המסחר ואת עניינו של ציבור המשקיעים, ההסדר כולל מספר תנאים כגון הוראות גילוי והגבלות על היקף הגיוס.

המנגנון מבוסס בעיקרו על המודל הקיים בארה"ב תוך ביצוע התאמות מסוימות למאפייני השוק הישראלי. לאור חדשנותו של המודל בשוק המקומי ועל מנת לבחון את יישומו הלכה למעשה, ההסדר נקבע כהוראת שעה לתקופה של שלוש שנים. ​

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים