כניסה

מחלקת חקירות, מודיעין ובקרת מסחר השלימה את חקירתה בחשד לשימוש במידע פנים בני"ע של חברת "ביונדווקס פרמצבטיקה"

‏13 נובמבר, 2016

‏י"ב חשון, תשע"ז

מחלקת חקירות, מודיעין ובקרת מסחר השלימה את חקירתה בחשד לביצוע עבירת שימוש במידע פנים בניירות הערך של חברת "ביונדווקס פרמצבטיקה בע"מ" והעבירה את תיק החקירה להמשך טיפולה של מחלקת ניירות ערך בפרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה).

להלן תקציר החשדות אשר עמדו בבסיס החקירה, כפי שהופיעו בנספח בקשת רשות ניירות ערך לבית המשפט, לשחרורם בתנאים מגבילים בעניינם של רון בבקוב, טל כהן ורועי יחיא כהן מתאריך 29 במרץ 2016:

הגורמים המעורבים:

א. חברת "ביונדווקס פרמצבטיקה בע"מ" (להלן: "החברה") הינה חברה ציבורית העוסקת במחקר ובפיתוח של חיסונים נגד זני השפעת אשר ניירות הערך שלה נסחרים בבורסה לניירות ערך בתל אביב והחל מחודש מאי 2015 גם בנאסד"ק.

ב. רון בבקוב, שימש במהלך התקופה הרלבנטית לחקירה כנשיא, מנכ"ל, דירקטור ובעל מניות בחברת ביונדווקס ולפיכך הינו איש פנים בחברה.

ג. טל כהן, מקורבו של בבקוב, קיים במהלך התקופה הרלבנטית לחקירה קשר ישיר ומשמעותי עם בבקוב.

ד. רועי יחיא כהן, אחיו של טל כהן.

השתלשלות האירועים:

על פי ממצאי החקירה, ביום 02.09.2015 בשעה 14:13, פרסמה החברה דיווח מיידי מהותי, אודות התקשרותה עם הארגון הממשלתי האמריקאיThe National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) במטרה לבצע ניסוי קליני פאזה II בארה"ב במהלך השנים  2015 – 2016. עוד ציינה החברה בדיווח, כי הניסוי המתוכנן, לאחר אישורו, ייערך תחת חסותו של ה-NIAID ובמימונו, ויבחן את השימוש במוצר החברה שבפיתוח, ה-M-001, וכי היא פועלת לייצור כמויות M-001 מספקות לצורך ביצוע הניסוי המתוכנן.

בעקבות דיווח זה עלה שער מניית החברה בשיעור חד של כ-35% במחזור מסחר גבוה.

על פי החשד, טרם פרסום הדיווח המיידי האמור של חברת ביונדווקס, העביר בבקוב מידע פנים למקורבו, טל כהן. סמוך לאחר קבלת המידע מבבקוב, העביר טל כהן את מידע הפנים לאחיו, רועי יחיא כהן, ואדם נוסף.

על פי החשד, בעקבות מידע זה רכש רועי יחיא כהן במהלך המסחר את מניית החברה.

בעקבות פעילות אסורה זו, גרפו החשודים רווחים כספיים אסורים בסך כולל של כ-114,000 ₪.

לפיכך, חשודים רון בבקוב, טל כהן, ורועי יחיא כהן בביצוע עבירות שימוש במידע פנים לפי סעיפים 52ג ו-52ד לחוק ניירות ערך, התשכ"ח- 1968. 

* הודעה זו מתייחסת להעברת תיק החקירה לפרקליטות, ואין בה כל התייחסות לממצאי החקירה ולמסקנותיה. לפרקליטות מסורה הסמכות להחליט על המשך הטיפול בתיק.​

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים