כניסה

מחלקת חקירות, מודיעין ובקרת מסחר העבירה את תיק החקירה בעניין 'קרן אור' לפרקליטות

‏8 נובמבר, 2016

‏ז' חשון, תשע"ז

מחלקת חקירות, מודיעין ובקרת מסחר העבירה למחלקת ניירות ערך בפרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה) את תיק החקירה בעניין 'קרן אור' בחשד לעבירות של תרמית בניירות ערך, הצעה לציבור ללא תשקיף, קבלת דבר במרמה, מרמה והפרת אמונים בתאגיד, עבירות מנהלים בתאגיד ועבירות הלבנת הון.

להלן תקציר החשדות אשר עמדו בבסיס החקירה, כפי שהופיעו בנספח בקשת הרשות לבית המשפט, לשחרורם של שמעון יחיאל (חיליק) טפירו ועו"ד אמיר בירמן בתנאים מגבילים מה-22 ביוני 2015:

א. כללי

החקירה נוגעת לחשדות באשר לפעילותה של חברת ט.ב. מתקדמים בכספים בע"מ אשר הוקמה בחודש ספטמבר 2012 כמיזם שמטרתו גיוס כספי משקיעים לצורך מימון פרויקטים בתחום תמ"א 38. החל מיום  1.5.2014, החברה מצויה בהליכי פירוק.

על פי החשד, שמעון יחיאל (חיליק) טפירו שימש עד ליום 1/5/14 כבעל השליטה ומנהלה של החברה (בשרשור דרך חברת טפירו נכסים בע"מ). במהלך התקופה הרלוונטית שלהלן שימש גם כבעל שליטה ומנהל בחברת טפירו סוכנות לביטוח פנסיוני (2007) בע"מ, קפיטל פרופיט בע"מ ובשורת חברות נוספות שהינן חברות פרטיות [טפירו נכסים בע"מ, טפירו ניהול השקעות ופיננסים בע"מ, אלפא פלטינום ניהול השקעות בע"מ (כיום סופריור בית השקעות בע"מ, בה מחזיק טפירו 70% באמצעות טפירו נכסים בע"מ)].

על פי החשד, עו"ד אמיר בירמן שימש כבעל השליטה בחברה ומנהלה (בשרשור דרך חברת טפירו נכסים בע"מ) ובחברת קפיטל פרופיט בע"מ, בתקופה הרלבנטית שלהלן. במסגרת הסכם הפירוד אשר נחתם בין הצדדים ביום -30 במרץ 2014 העביר בירמן את השליטה בחברות אלו לטפירו.

על פי החשד, בתקופה שבין ספטמבר 2012 לאפריל 2014 גייסה החברה עשרות מיליוני ₪ ממאות משקיעים וזאת ללא תשקיף כמתחייב מהוראות חוק ניירות ערך התשכ"ח- 1968 כל זאת תוך הטעיית ציבור המשקיעים ואי עמידה בהתחייבויות כלפיהם.

על פי החשד, החשודים השתמשו בכספי המשקיעים בהיקף מיליוני שקלים, למתן הלוואות חוץ בנקאיות לצדדים קשורים ובכלל זה  לחברות שהחשודים משמשים בהם כבעלי עניין וזאת בניגוד למצגים שהציגו החשודים למשקיעים.

בנוסף, על פי החשד, העבירו החשודים לחשבונות בשליטתם סכומים המסתכמים לכדי מיליוני ₪ מכספי המשקיעים וכן רכשו נכסי נדל"ן לעצמם מכספים אלה.

בהתאם לאמור לעיל, טפירו ובירמן חשודים בביצוען של העבירות הבאות:

1. עבירה של הצעה לציבור ללא תשקיף, עבירה לפי סעיף 53(א)(1) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח- 1968.

2. תרמית בניירות ערך , עבירה לפי סעיף 54(א)(1) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח 1968 

3. קבלת דבר במרמה, עבירה לפי סעיף 415 לחוק העונשין התשל"ז – 1977.

4. מרמה והפרת אמונים בתאגיד, עבירה לפי סעיף 425 לחוק העונשין התשל"ז – 1977.

5. עבירות מנהלים בתאגיד, עבירה לפי סעיף 424   לחוק העונשין התשל"ז – 1977

6. עבירות הלבנת הון, לפי סעיף 4 לחוק איסור הלבנת הון התש"ס – 2000.

ב. ממצאי החקירה

מממצאי החקירה עולה החשד כי בתקופה הרלבנטית החברה הציעה ומכרה ניירות ערך למאות משקיעים תוך שהיא מגייסת מאותם משקיעים עשרות מיליוני ₪, תוך הבטחה לתשואות גבוהות כל זאת תוך הסתרת פרטים מהותיים מציבור המשקיעים וללא פרסום תשקיף כמתחייב על פי חוק.

מממצאי החקירה עולה עוד כי החברה יצרה מצגי שווא בפני המשקיעים לפיהם תשקיע את הכספים במימון פרויקטים בתחום תמ"א 38 ועל סמך מצג שווא זה הופקדו כספי המשקיעים, בעוד שבפועל, שימשו כספי המשקיעים לטובת השקעות פרטיות של טפירו ובירמן בנכסי נדל"ן, מתן הלוואות לגורמים הקשורים לטפירו ובירמן ולשימושים אישיים של השניים.

על פי ממצאי החקירה, החזרי הריביות ו/או התשלומים החודשיים למשקיעים שולמו מכספי משקיעים חדשים שגויסו ולא ממקורות עצמאיים של החברה.

מממצאי החקירה עולה כי ביום 30/4/14 הוגשה בקשה מטעם קבוצת משקיעים בחברה לפירוקה וזאת מאחר שהחברה לא עמדה בהתחייבויותיה לתשלומי הקרן והריבית בהם הייתה מחויבת ללקוחותיה.

* הודעה זו מתייחסת להעברת תיק החקירה לפרקליטות, ואין בה כל התייחסות לממצאי החקירה   

  ולמסקנותיה. לפרקליטות מסורה הסמכות להחליט על המשך הטיפול בתיק.

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים