כניסה

יו"ר רשות ניירות ערך מינה צוות לבחינת הקמת רשימת מסחר ייעודית לחברות קטנות

‏14 דצמבר, 2016

‏י"ד כסלו, תשע"ז

יו"ר רשות ניירות ערך, פרופ' שמואל האוזר, הודיע היום על מינויו של צוות פנים רשותי שתפקידו לבחון חלופות אפשריות באשר להקמתה של רשימת מסחר ייעודית לחברות קטנות בבורסה לניירות ערך בתל אביב. הצוות התבקש לבחון דרכים ליצירת רשימת מסחר נפרדת שתותאם לחברות קטנות באופן שיתרום לפיתוח שוק ההון המקומי וייתן מענה לצרכיהן של חברות אלה ובראשו יעמוד רו"ח אילן ציוני, מנהל מערך הגילוי והדיווח במחלקת תאגידים.

פרופ' שמואל האוזר אמר כי "אני רוצה רגולציה לא שיוויונית שמביאה לאפליה מתקנת ולהפוך את הבורסה להיות אינקובטור לחברות קטנות כדי להקל עליהן בתחילת דרכן. במדינת ישראל פועלות חברות קטנות רבות הזקוקות להון ואשראי זול מזה שמוצע להם על ידי הבנקים, שיאפשרו להן לממן את פעילותן העסקית ולעמוד באתגרים הנקרים בדרכן עד להפיכתן לחברות בשלות ובוגרות בעלות מכירות ותזרים מזומנים יציב ואיתן. קשיים אלה עלולים, במקרים מסוימים, להביא לפגיעה בפעילותן עד כדי סגירתן ופיטורי העובדים המועסקים בהן". לדברי האוזר, "הקמת רשימת מסחר ייעודית לחברות קטנות היא פתרון לוואקום מימוני בחוק לחברות שמבקשות לגייס בין שלושה מיליון ש"ח לכמה עשרות מיליוני ש"ח".

בשים לב לעקרונות מפת הדרכים של רשות ניירות ערך ולפרויקט מדרג הרגולציה אותו הובילה בשנים האחרונות, ברשות סבורים כי קיים צורך בצעדי המשך לתמיכה בחברות קטנות המעוניינות בנגישות להון שמקורו בגיוס כספים בבורסה, בדגש על מתן הקלות והסרת חסמים הניצבים בפני נגישות זו, לשם גיוס כספים הדרושים לחברות אלה כדי לצמוח ולהפוך לחברות מבוססות בעלות יציבות בת-קיימא, ומבלי להתפשר על שמירת עניינו של ציבור המשקיעים ותקינות המסחר.

בהתאם להנחיית יו"ר הרשות, המלצות הצוות הפנים רשותי יוגשו לו במהלך המחצית הראשונה של שנת 2017.

כתב מינוי צוות לבחינת ההיבטים בהקמת רשימת מסחר ייעודית לחברות קטנות

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים