כניסה

רשות ניירות ערך החליטה שלא לאשר מסחר באופציות בינאריות בזירות סוחר

‏22 מרץ, 2016

‏י"ב אדר ב, תשע"ו

רשות ניירות ערך, בראשות פרופ' שמואל האוזר, החליטה שלא לאשר מסחר באופציות בינאריות בזירות סוחר, וזאת בשל מאפייניהם. מורכבות האופציות הבינאריות והקושי בתימחורן מחד, והיעדר מסחר רב צדדי שמאפשר יצירת מחיר שוק, מאידך, אינם מאפשרים לרשות לאשר אותן למסחר בזירה. מדובר במכשיר שנראה כי פיקוח עליו לא יוכל להיות אפקטיבי, ועל כן הרשות אינה רואה לנכון כי יוצע כלל על-ידי פלטפורמה מפוקחת.

בשל מאפייני המכשיר ומאפייני הזירה, השירות דומה במהותו למשחק הימורים והמשך פעילות של אופציות בינאריות בזירות מפוקחות עלול לפגוע לא רק בלקוחות הזירות (כלל הלקוחות, לרבות "לקוחות מתוחכמים"), אלא במוניטין השוק בכללותו.

בהתאם להחלטת הרשות בקשת הרישיון של חברה אשר כללה בבקשתה אופציות בינאריות, נדחית אלא אם כן תודיע לרשות בתוך 30 ימים כי תיקנה את בקשת הרישיון בהתאם להחלטת הרשות כאמור וכן כי סיימה את פעילות המסחר באופציות בינאריות, למעט משיכת יתרה על ידי לקוח, סגירת חשבון וסגירת פוזיציות.

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים