כניסה

ועדת האכיפה המנהלית הטילה קנס של 180 אלף ש"ח על משקיע שבצע מניפולציות במסחר

‏25 ספטמבר, 2016

‏כ"ב אלול, תשע"ו

ועדת האכיפה המנהלית אישרה הסדר אכיפה שכרתה רשות ניירות ערך עם משקיע בניירות ערך שבצע 352 עסקאות עצמיות בניירות ערך שונים

מותב ועדת האכיפה המנהלית, בראשות השופט בדימוס מר זאב המר, וחברי המותב ד"ר לאה פסרמן וד"ר מאיר סוקולר, אישר ביום רביעי (21.9.16) את הסדר האכיפה שנחתם בין רשות ניירות ערך מצד אחד, ובין המשיב איתן שליסלברג, מצד שני.

במסגרת ההסדר הוטלה על המשיב, שהינו משקיע בניירות ערך אשר הודה בעובדות המתעדות את האירועים ובביצוע הפרות מניפולציה, סנקציה של עיצום כספי בגובה של 180,000 ₪. הסדר האכיפה בין הרשות למשיב נחתם בתחילת ההליך לאחר שנערך בירור מנהלי ובטרם הגשת כתב טענות על ידי הרשות.

תמצית העובדות שהיוו בסיס להסדר

המשיב בתיק זה הינו יועץ כלכלי עצמאי עבור חברת כוח אדם, ועוסק בזמנו הפנוי במסחר בני"ע. המשיב שחקן מתוחכם בבורסה, בעל ניסיון רב בשוק ההון, סוחר בבורסה כ-15 שנים ובעבר עבד בחברת השקעות בתחום המסחר בני"ע כפקיד ביצוע בחדר עסקאות.

במהלך התקופה שבין 1/5/14 – 29/12/15 פעל המשיב באמצעות חמישה חשבונות שבשליטתו, חלקם על שמו וחלקם על שם בני משפחתו. המשיב עקב אחר המסחר בבורסה, הכיר את שלבי המסחר ונהג לסחור בעיקר באופציות על מדד ת"א-25.

במסגרת ההסדר המשיב הודה בביצוע של 352 עסקאות עצמיות בהיקף של כ-2.8 מיליון ₪, בניירות ערך שונים אשר השפיעו במישרין על תנודות שערי ניירות הערך. לפיכך, הודה המשיב בביצוע הפרות מניפולציה לפי סע 54(א1)(2) לחוק ניירות ערך.

החלטת ועדת האכיפה המנהלית

מותב ועדת האכיפה אישר את הסדר האכיפה, וקבע כי הוא סביר וראוי וקיבלה את שיקול דעת יו"ר הרשות בכריתת ההסדר.

הוועדה קיבלה את עמדת הרשות לכך שייחסה למשיב רק את העסקאות העצמיות שהשפיעו במישרין על שער ניירות הערך, דהיינו גרמו במישרין לעליה או ירידה בשער נייר הערך בהשוואה לעסקה אחרונה. הרשות לא ייחסה למשיב את העסקאות העצמיות שלא השפיעו במישרין על השער אלא רק ניפחו את מחזורי המסחר, כיוון שלגבי מסחר בנגזרים, כאשר מדובר באופציות על המדד שהן "מחוץ לכסף", אין משמעות להשפעה עקיפה על השער באמצעות ניפוח מחזורי מסחר. זאת להבדיל מן המשמעות של ניפוח מחזורים על ידי עסקאות עצמיות במסחר במניות ובאג"ח של חברה. זו פעילות במסחר אשר עשויה לשדר לסוחרים האחרים כי יש מידע שטרם פורסם על החברה ולכן יש בכך כדי למשוך את המשקיעים להשקיע בניירות הערך של החברה ובכך יש השפעה של המניפולטור בעקיפין על השער. יחד עם זאת, המותב הביא בחשבון את העובדה כי המשיב ביצע עסקאות עצמיות רבות נוספות שלא יוחסה לו הפרה בגינן בהיבט חומרת אמצעי האכיפה. כן נלקחה בחשבון בקביעת שיעור הסנקציה היות שליסלברג משקיע מתוכם הפועל באופציות בהיקפים גדולים. מדובר באדם בעל ניסיון בשוק ההון שאף עבד בעבר בחברת השקעות והיה מודע לכללי האסור והמותר בתחום.

המשיב טען כי בצע את העסקאות העצמיות כדי ליצור מגן מס בחשבון מסוים כנגד רווח שנוצר בחשבון אחר, וגם כאשר נדרש להגדיל בטחונות בבנקים בחשבון מסוים, אך המותב קבע כי שני נימוקים אלה אינם נימוקים מקלים.

מותב הוועדה סבר כי בהפרת המניפולציה יש חשיבות רבה לכימות התועלת מן ההפרה. ככלל בהפרות כלכליות רצוי לאיין במידת האפשר את התמריץ הכלכלי לביצוען על ידי אמצעי אכיפה שייקח בחשבון, בין היתר את הרווח שהפיק המפר מן ההפרה. במקרה זה היו קשיים טכניים בבצוע הבדיקה שכן בדיקת הרווח מפעילות באופציות היא בדיקה מורכבת ומסובכת המצריכה איסוף נתונים רבים שאינם בידי הרשות כרגע ולכן חישוב הרווח הוא בלתי מעשי בשלב זה.


לצפייה בהחלטת המותב באתר הרשות הקלק כאן.

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים