כניסה

האוזר במסר ברור לבנקים: הקפידו על ייעוץ אובייקטיבי בקשר לקרנות הנאמנות הזרות

‏16 פברואר, 2016

‏ז' אדר א, תשע"ו

 יו"ר הרשות, פרופ' שמואל האוזר: "הקפידו על ייעוץ אובייקטיבי בקשר לייעוץ על קרנות נאמנות זרות. בכוונתנו לבצע פיקוח הדוק בכדי להבטיח את קיומו של הנדרש" 

לאחר שוועדת הכספים של הכנסת, בראשות ח"כ משה גפני, אישרה בתאריך 9 בפברואר את נוסח התקנות מכוח חוק השקעות משותפות בנאמנות המסדירות לראשונה הפצתן של קרנות זרות (קרנות חוץ) בישראל, מבהירים ברשות את העמדה הנחרצת לגבי המשך קיום חובותיהם של היועצים בבנקים בקשר לייעוץ בנוגע לקרנות אלה.

כבר בדיון עצמו הבהיר יו"ר הרשות, פרופ' שמואל האוזר, כי הרשות תמשיך לפקח ולוודא קיום חובות האמון והזהירות המוטלות על בעלי רישיון בעת מתן שירותי ייעוץ השקעות בנוגע לקרנות זרות, ואמר כי "רשות ניירות ערך הביאה בשורה חדשה לצרכן הישראלי, ותמשיך לשים דגש על המשך קיומו של הייעוץ האובייקטיבי בבנקים על מנת לוודא שיישומה באמצעותם יעשה באופן נאות".

בהתאם לעמדתה, יצטרכו היועצים להקפיד ולבחון את שאלת קיומם של ערכים מוספים בהשקעה בקרנות הזרות, בשים לב לעלויות הנוספות שעשויות להיות מושתות על המשקיעים, עלויות שהבנקים נהנים מחלקן באופן ישיר.

כך מצופה מהיועץ בבנק לבחון, לגבי כל לקוח את ההשלכות הצפויות של עלויות הרכישה, ההחזקה והמכירה של הקרנות הזרות לעומת הקרנות המקומיות, וזאת בשל העובדה כי להשקעה בקרן חוץ נלוות עלויות אשר עלולות לייקר את העסקה ולהשליך על התשואה הצפויה ללקוח. בין אלו ניתן למנות את עלויות המרת המט"ח של הקרנות הזרות בחשבון ני"ע של המשקיע, עמלות קניה ומכירה בקרנות סל זרות (ETF) אשר ישולמו על ידי המשקיע ועוד.

בחוזר שיצא היום והגיע גם לבנקים קבע סגל הרשות כי בשל פוטנציאל ניגוד העניינים הקיים אצל התאגידים הבנקאיים בשל העובדה שהכנסותיהם מעסקאות בקרנות חוץ צפויות להיות גבוהות מהכנסותיהם מהקרנות המקומיות התחליפיות להן, עליהם ליצור מנגנונים שיבטיחו את שמירת האובייקטיביות של היועצים בעת מתן ייעוץ למוצרים אלה, בשים לב למאפייני הקרנות והסיכונים הכרוכים בהשקעה בהן, לעלויות הכוללות הכרוכות בהשקעה בהן, וכן תוך מתן משקל להיקף המידע הרלוונטי אודותן ומידת הנגישות אליו.  ​

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים