כניסה

המחלקה הכלכלית מפרסמת נתונים אודות נשים בשוק ההון בישראל

‏7 מרץ, 2016

‏כ"ז אדר א, תשע"ו

לרגל יום האישה הבינלאומי אשר יחול מחר, מפרסמת המחלקה הכלכלית בראשות ד"ר גתית גור גרשגורן נתונים אודות נשים בשוק ההון בישראל.

במרץ 2011 נכנס לתוקף תיקון 16 לחוק החברות שקבע בתוספת לחוק נורמה של גיוון מגדרי בדריקטוריון: "במינוי דירקטור בחברה ציבורית, יגוון הרכב הדירקטוריון בהתחשב במין של המועמד, נוסף על החובה לגוונו בהתחשב בידע ובניסיון של המועמד, בהתאם לצרכיה המיוחדים של החברה".

התיקון לחוק בא, בין היתר, על רקע עדויות אמפיריות התומכות בתרומתו של הגיוון המגדרי לחברות בשוק ההון. כך לדוגמא, לאחרונה פורסם מחקר  MSCI שמצא כי: "בין השנים 2009-2015 חברות עם "מנהיגות נשית חזקה" הראו ביצועים טובים יותר", בין אם חברות אלה הן שהשכילו למנות נשים ובין אם הנשים הן שתרמו לביצועים.

מבדיקת המחלקה הכלכלית ברשות ניירות ערך עולה כי:

• בשנת 2016, כ-21% מכלל הדירקטורים בחברות הציבוריות הן נשים וזאת לעומת 18% בלבד בשנת 2011 ערב כניסת התיקון.

• ב-9% מהחברות מכהנות בדירקטוריון יותר משתי נשים, זאת לעומת רק כ-6% בשנת 2011.

• אחוז הנשים בדירקטוריונים בחברות גדולות בישראל עומד על כ-24% והוא מעל הממוצע הן בהשוואה למדינות ה-OECD  ובהשוואה לממוצע במדינות אירופה. 

• אחוז הנשים המכהנות כיו"ר דירקטוריון בחברות הגדולות ביותר עומד על כ-12% והוא מעל הממוצע במדינות אירופה.

• עם זאת, רק 4% מיו"ר הדירקטוריונים בת"א 100 נשים, ורק כ-2% מיושבי ראש הדירקטוריונים ביתר החברות הציבוריות הן נשים.

• בממוצע, נשים מהוות כ-20% מהדירקטוריון בחברה, בממוצע כמחצית מהדירקטוריות בחברה הן דח"ציות.

• במרבית הענפים, אחוז הנשים בדירקטוריון נע בממוצע סביב 20%-23% ובענף נפט וגז אחוז הנשים בדירקטוריון בממוצע עומד רק על כ-14%.

• השכלה: לכ-71% מהנשים בדירקטוריון יש תואר שני או יותר, לעומת רק כ-56% מהגברים.

• מומחיות: שני המינים מדגימים מומחיות חשבונאית ו\או פיננסית בסדרי גודל דומים.

• גיל: גילן הממוצע של הנשים בדירקטוריונים צעיר מזה של הגברים.

• ותק: הותק של הנשים בדירקטוריונים קצר יותר מזה של הגברים.

• השתתפות בוועדות: חלקן של הנשים המכהנות בוועדות הדירקטוריון מתוך כלל הנשים גבוה בכ-25% מחלקם של הגברים המכהנים בוועדות הדירקטוריון.

• שכר: נשים מהוות כ-13% מכלל נושאי משרה בכירה בחברות. בממוצע על כלל החברות, גברים נושאי משרה בכירה מרווחים בכ-52% יותר מהנשים במשרות אלו.

 לצפייה במצגת לחץ כאן

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים