כניסה

רשות ניירות ערך תחל לפרסם את שאלות בחינות הרישוי שהיא עורכת בתחום ייעוץ השקעות וניהול תיקים

‏19 אפריל, 2016

‏י"א ניסן, תשע"ו

 הודעה לעיתונות

רשות ניירות ערך תחל לפרסם את שאלות בחינות הרישוי שהיא עורכת בתחום ייעוץ השקעות וניהול תיקים

יו"ר הרשות, פרופ' שמואל האוזר: "זהו מהלך שנועד להקל על הנבחנים, אשר תואם את גישת השקיפות והשירותיות אותה נוקטת הרשות" 

החל ממועד בחינות הרישוי הקרוב (קיץ 2016), תחל הרשות לפרסם באתר האינטרנט שלה את שאלוני בחינות הרישוי וכן את התשובות הנכונות לכל השאלות האמריקאיות הנכללות במבחנים.

בחינות הרישוי, המהוות שלב בתהליך ההסמכה של יועצי השקעות, משווקי השקעות ומנהלי תיקים, מתקיימות בשני מועדים בשנה (קיץ וחורף) וכוללות שלוש בחינות יסוד (סטטיסטיקה ומימון, כלכלה וחשבונאות), בחינה בדיני ניירות ערך ואתיקה מקצועית, ובחינה מקצועית א', כולן בשיטה האמריקאית (שאלות סגורות). מועמד המבקש לקבל רשיון של מנהל תיקים נדרש לעבור בחינה נוספת, שאינה בחינה אמריקאית (בחינה מקצועית ב'). פרסום השאלות יעשה סמוך לאחר מועד הבחינה, ובשונה מההסדר החל כיום, הנבחנים אשר יסיימו את הבחינה יוכלו לקחת עמם את שאלון הבחינה.

עד כה פרסמה הרשות, לאחר כל מועד בחינות, מספר שאלות לדוגמא מכל מבחן, אולם על מנת לייעל את הליך הערעור על תוצאות הבחינות, להקל על הנבחנים שיבקשו לערער על התוצאות וכן להקל על הנבחנים להתכונן לבחינות, הוחלט כי החל ממועד בחינות הרישוי הקרוב (קיץ 2016) יפורסמו שאלות הבחינות במלואן.

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים