כניסה

הודעה משותפת לעיתונות - שר האוצר יביא לאישור הממשלה ביום ראשון הקרוב את הצעת החוק לשינוי מבנה הבורסה

‏29 יוני, 2016

‏כ"ג סיון, תשע"ו

 הודעה משותפת לעיתונות 

 שר האוצר יביא לאישור הממשלה ביום ראשון הקרוב את הצעת החוק לשינוי מבנה הבורסה

המהלך ייצור לבורסה מודל תמריצים שיוביל אותה לפעול באופן תחרותי, לצרף חברי בורסה חדשים ועל ידי כך להוזיל עלויות למשקיעים, להתחרות במערכת הבנקאית כמקור אשראי חלופי ולשתף פעולה עם בורסות זרות. בנוסף, שינוי מבנה הבעלות בבורסה יוביל לביטול השליטה ההיסטורית של הבנקים בבורסה מאז ייסודה.

שר האוצר, ח"כ משה כחלון: "מדובר במהלך שיביא לצמיחת המשק, יחזק את הבורסה ויאפשר לה לחזור למקומה הראוי כקטר צמיחה מרכזי של המשק הישראלי. המהלך יפתח את הדלת בפני חברות בארץ ומהעולם, בורסה שתייצר אפיקי השקעה איכותיים לציבור, בורסה שתייצר לציבור גיוון של מקורות חיסכון. המהלך יביא אותנו לעידן של בורסה תחרותית יותר שתוביל להורדה בעמלות המסחר הגבוהות שמשלם הציבור".

מנכ"ל משרד האוצר, שי באב"ד: "שינוי מבנה הבורסה יחד עם שורה ארוכה של צעדים שאנחנו מקדמים הם בשורה אמיתית לשוק ההון הישראלי. הרפורמות שאנו מבצעים יציבו את הצרכן במרכז, יובילו להתפתחות והתרחבות שוק ההון בזירה הבין לאומית והמקומית, תוך הפחתת הנטל הרגולציה במטרה להחזיר את המשקיעים לבורסה בתל אביב וכל זאת תוך עידוד החדשנות והטכנולוגיה".

יו"ר רשות ניירות ערך, פרופ' שמואל האוזר: "הבורסה היא נדבך קריטי בשוק ההון. הצעת החוק עתידה להפוך את הבורסה בתל-אביב לגורם יעיל ותחרותי, לתרום להגדלת המסחר וההשקעות ולאפשר שיתופי פעולה בינלאומיים. היא תשנה את מבנה הבורסה למבנה המודרני המקובל במדינות המערב, בו קיימת הפרדה בין הבעלות והחברות בבורסה. הפרדה זו תגביר את התחרות, תצמצם ניגודי עניינים ותפחית את דומיננטיות הבנקים בבורסה. כל אלה ביחד עם ההקלות הרגולטוריות מיועדים ליצור תנאים אטרקטיביים לחברות להנפיק בבורסה ולמשקיעים להשקיע בה".

-------------------

הצעת החוק לשינוי מבנה הבורסה תובא לאישור הממשלה ביום ראשון הקרוב. מטרת הצעת חוק היא לאפשר שינוי מבנה הבעלות על הבורסה לניירות ערך בתל אביב, אשר מאוגדת החל משנת 1953 כחברה מוגבלת בערבות ללא הון מניות, אשר נאסר עליה בחוק ניירות ערך לחלק רווחים כל עוד היא בורסה יחידה בישראל. שינוי המבנה יהפוך את הבורסה לחברה למטרות רווח, בה הבעלות מופרדת מהחברות, בדומה להליך שעברו בורסות רבות בעולם.

מטרה מרכזית של הליך שינוי המבנה היא הפיכת הבורסה לגורם תחרותי ויעיל יותר מכפי שהוא היום, המסוגל להוות תחרות משמעותית לבורסות בשווקים בינלאומיים ולזירות מסחר אלטרנטיביות בארץ ובחו"ל. שינוי דומה של מבנה ההתאגדות נערך ברוב המוחלט של הבורסות המובילות בעולם והעלה כי שינוי מבני מהווה אמצעי התורם להתמודדות הבורסה עם האתגרים העומדים בפניה, מעודד שיתופי פעולה ומיזוגים בין בורסות במקומות שונים בעולם ואף מאפשר לבורסות לגייס הון כישות עצמאית באמצעות הנפקת ניירות הערך שלה ורישומם למסחר.

מטרה נוספת של ההליך היא הרחבת בסיס החברות בבורסה והנגשתה למספר גדול יותר של גורמים בעלי זכות מסחר. כיום ישנה זהות מלאה בין הבעלות על הבורסה לבין זכות הגישה למסחר. כלומר, רק הגופים שהינם בעלים של הבורסה (חברי הבורסה) נהנים מגישה למסחר. לאחר השינוי המבני, הגישה למסחר לא תהא עוד תלויה בקיומן של זכויות בעלות בבורסה אלא תהא מבוססת על התקשרות חוזית בין הבורסה לבין חברים פוטנציאליים, דבר שיאפשר להגדיל את מספר בעלי זכויות המסחר בבורסה במנותק ממספר בעליה ומזהותם. יצוין כי כיום, מספר החברים בעלי גישה למסחר בבורסה בתל אביב נמוך משמעותית ממספרם בבורסות מקבילות בעולם.

מהלך שינוי המבנה יוביל גם להפחתת כוחה של המערכת הבנקאית בבורסה, ובכך להתפתחותה של הבורסה כאפיק מימון חלופי לגיוס כספים על-ידי תאגידים. התפתחות זו תתרום רבות למשק ותשכלל את הקצאת ההון בו. 

המעבר מהתאגדות שאינה למטרות רווח להתאגדות למטרות רווח במבנה של בעלות המופרדת מהגישה למסחר, יאפשר לבורסה להגיב באופן יעיל יותר ללחצי תחרות ולפעול בנפרד מהאינטרסים של החברים, ובכך ליצור בורסה מוכוונת שוק פשוטה ויעילה. בנוסף, נועד השינוי המבני להניח תשתית איתנה והכרחית לשיתופי פעולה אסטרטגיים עתידיים עם בורסות זרות ומשקיעים אסטרטגים, לפעילותן של בורסות נוספות בישראל ולאפשרות גיוס הון לפיתוח הבורסה עצמה, אשר בכוחם לתרום להרחבת בסיס הבעלות בבורסה ולגיוון האינטרסים של בעליה.

במסגרת השינוי המבני המוצע ולנוכח חשיבות הבורסה כמשאב לאומי החיוני לפעילות שוק ההון והכלכלה בישראל, פועלת הצעת החוק לחזק את מנגנוני הפיקוח על פעילות הבורסה, הן מנגנוני הפיקוח הפנימיים בתוך הבורסה באמצעות קביעת הסדרי ממשל תאגידי לטיפול בניגודי העניינים העשויים להתעורר כתוצאה ממבנה הבעלות החדש, והן אלה החיצוניים באמצעות פיקוח רגולטורי על קיום תנאי רישיון, קבלת היתרי החזקה ושליטה וקביעת סמכויות פיקוח ואכיפה של רשות ניירות ערך ביחס לבורסה כמקובל ביחס לגופים מפוקחים אחרים.

לאחר אישור הממשלה, הצעת החוק תעלה לקריאה ראשונה בכנסת.​

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים