כניסה

הודעה לעיתונות – משותפת למשרד האוצר ולרשות ניירות ערך
י"ג באדר א' התשע"ו
22 בפברואר 2016
דב. 2016-975

 

הודעה לעיתונות – משותפת למשרד האוצר ולרשות ניירות ערך

שר האוצר החליט להאריך בקדנציה נוספת את כהונתו של יו"ר רשות ניירות ערך, פרופ' שמואל האוזר

פרופ' האוזר יוביל במהלך הקדנציה את הפחתת נטל הרגולציה והחזרת המשקיעים לבורסה בישראל


שר האוצר, משה כחלון: "אנחנו מתחילים היום מהלך לחיזוק הבורסה והחזרתה למקומה הראוי כקטר של המשק הישראלי. בורסה שתפתח את הדלת בפני עסקים בארץ ומהעולם, בורסה שתייצר אפיקי השקעה איכותיים לציבור, בורסה שתייצר לציבור גיוון של מקורות חיסכון. המהלך יביא אותנו לעידן של בורסה תחרותית יותר שתוביל להורדה בעמלות המסחר הגבוהות שמשלם הציבור. במטרה ליישם את התכנית, החלטתי להאריך את מינויו של פרופ' שמואל האוזר כיו"ר רשות ניירות ערך. פרופ' האוזר יקדם את תזכיר החוק יחד עם מנכ"ל משרד האוצר, שי באב"ד".

בהתאם להנחיית שר האוצר, משה כחלון, יצר פרופ' שמואל האוזר תכנית להפחתת רגולציה ולהחזרת משקיעים לבורסה. התכנית נכתבה כתזכיר חוק לשינוי מבנה הבעלות בבורסה, שהופץ היום על ידי משרד האוצר. תזכיר החוק נועד לשדרג את הבורסה למוסד מודרני, תחרותי המשרת באופן מיטבי את כלכלת ישראל.

תזכיר החוק קובע כי הבעלות על הבורסה תהפוך למבנה של תאגיד הפועל למטרות רווח, באופן המנתק בין הבעלות לבין החברות, בשונה מהמודל הקיים היום של גוף שאינו למטרות רווח, בו הברוקרים, חברי הבורסה, שמרביתם חברי המערכת הבנקאית, הם בעלי השליטה בו. שינוי המבנה יוביל לצמצום ניגוד העניינים המובנה הקיים כיום בין ניהול הבורסה ובין האינטרסים השונים של חברי הבורסה. בנוסף, השינוי יוביל לאובדן הדומיננטיות של הבנקים בניהול הבורסה ויתרום לעידוד התחרות על מקורות ההון בכלל ועל מתן אשראי בפרט, תוך הגדלת היצע מכשירי ההשקעה המוצעים לציבור. בנוסף, תזכיר החוק יאפשר את הפחתת נציגות הבנקים בדירקטוריון של הבורסה מכ- 71% ל- 35%.

השינוי המבני יניח תשתית איתנה לשיתופי פעולה אסטרטגיים עתידיים עם בורסות זרות ומשקיעים אסטרטגים, ולפעילותן של בורסות נוספות בישראל, כמו גם לאפשרות גיוס הון לפיתוח הבורסה עצמה. כבר היום, על רקע תזכיר החוק, התקשרו הבורסה והנאסד"ק במיזם לשיתוף פעולה שעשוי לשנות את פני השוק, בפרט בכל הנוגע לעידוד הנפקתן של חברות הייטק ישראליות בישראל.

ימי המסחר של הבורסה ישתנו בהתאם למקובל במדינות המפותחות. בהמשך ניתן יהיה לסחור בחברות בין לאומיות שאינן כפופות לפיקוח רשות ניירות ערך ונמצאות בשווי שוק מעל 100 מיליארד דולר.

לפי תזכיר החוק, על מנת לגוון את הרכב בעלי המניות בבורסה ולתמרץ את חברי הבורסה הנוכחיים למכור את אחזקותיהם בבורסה, נקבע כי אחזקות של מעבר ל- 5% יורדמו ולא יקנו כל זכויות. בעלי המניות הנוכחיים בבורסה ימכרו את אחזקותיהם, הם יחויבו במס רווח הון של 100%, בגין מלוא רווח ההון (ע"פ דוחות הבורסה לשנת 2014) שיצמח להם ממועד שינוי המבנה בבורסה. באופן זה, בעלי המניות הנוכחיים לא ייהנו מהעלייה בשווי אחזקותיהם שתגרם כתוצאה מהשינוי המבני. כמו כן, לבעלי המניות יהיה תמריץ משמעותי למכור את אחזקותיהם בהקדם.  

הגדלת מספר החברים בבורסה, לרבות גופים בינלאומיים, תגביר את התחרות על שירותי הברוקראז' והמשמורת הניתנים כיום כמעט באופן בלעדי על ידי הבנקים. הגדלת מספר החברים תביא גם להפחתת העמלות לציבור תוך חיוב גילוי עמלות מצד הבנקים וחברי הבורסה הניתנים לצרכן הסופי בהתאם לפרסומי הבורסה. תזכיר החוק יאפשר גישה חופשית למסלקה באישור שר האוצר.

מנכ"ל משרד האוצר, שי באב"ד: "שינוי מבנה הבורסה יחד עם שורה ארוכה של צעדים שאנחנו מקדמים הם בשורה אמיתית לשוק ההון הישראלי. הרפורמות שאנו מבצעים יציבו את הצרכן במרכז, יובילו להתפתחות והתרחבות שוק ההון בזירה הבין לאומית והמקומית, תוך הפחתת הנטל הרגולציה שיחזיר את המשקיעים לבורסה בתל אביב וכל זאת תוך עידוד החדשנות והטכנולוגיה".

יו"ר רשות ניירות ערך, פרופ' שמואל האוזר: "אני מודה לשר על האמון שנתן בי להמשיך ולהוביל את פיתוח הבורסה ושוק ההון בישראל וההגנה על ציבור המשקיעים. אני שותף לחזון של שר האוצר בהובלת רפורמה מקיפה בבורסה ובשוק ההון, הכוללת הקלות לגופים המפוקחים לטובת הכלכלה, אזרחי ישראל והגברת הגברת התחרות למקורות חוץ בנקאיים וסוף לשליטת הבנקים בבורסה. בהצעת החוק אנחנו מבקשים לבצע ניתוח לב מקיף ואמיץ לבורסה על מנת להשיבה לתפקידה הבסיסי כערוץ מימון מרכזי לעסקים בישראל".

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים