כניסה

מחלקת חקירות, מודיעין ובקרת מסחר העבירה את תיק החקירה בעניינם של מוטי כהן וליעם ישראל לפרקליטות

‏14 אוגוסט, 2016

‏י' אב, תשע"ו

מחלקת חקירות, מודיעין ובקרת מסחר העבירה למחלקת ניירות ערך בפרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה) את תיק החקירה בעניינם של מוטי כהן וליעם ישראל.

 

להלן תקציר החשדות אשר עמדו בבסיס החקירה, כפי שהופיעו בנספח בקשת רשות ניירות ערך  לבית המשפט, לשחרורם של מוטי כהן וליעם ישראל בתנאים מגבילים מה-8 בספטמבר 2015:

על פי החשד מרדכי (מוטי) כהן ושותפו ליעם ישראל, ניהלו במהלך השנים 2015-2012 עשרות חשבונות ני"ע של לקוחות וזאת ללא רישיון ניהול תיקים ובניגוד להוראות החוק בעניין. במסגרת פעילותם, ביצעו החשודים בין חשבונות הלקוחות ובין חשבונות שבשליטתם של כהן וישראל, פעולות קנייה ומכירה של ני"ע בדרכי תרמית ובכלל זה באמצעות ביצוע עסקאות עצמיות ומתואמות מוכוונות שער אשר תכליתן, על פי החשד, הן יצירת רווחים אסורים לזכותם והן הצגת מצגי שווא ללקוחותיהם בדבר תשואות תיק ההשקעות שלהם.

על פי החשד, גרפו כהן וישראל כתוצאה מפעילות זו רווחים אסורים בסך של כ-3 מיליון ₪. 

במסגרת פעילותם ביצעו החשודים פעולות הסתרה של מקור הרווחים האסורים, לרבות באמצעות שימוש בחשבונות של צדדים שלישיים, עובדה המקימה חשד לביצוען של עבירות על חוק איסור הלבנת הון.

פעילותם של כהן וישראל מבססות חשד לביצוען של  העבירות הבאות:

  • • תרמית לפי סעיף 54(א) לחוק ניירות ערך התשכ"ח - 1968 (להלן: חוק ניירות ערך);

• ניהול תיקים ללא רישיון עבירות לפי סעיף 2 יחד עם סעיף 39 לחוק הסדרת הייעוץ בשיווק השקעות וניהול תיקי השקעות התשנ"ה – 1995 (להלן: "חוק הייעוץ");

• קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות לפי סעיף 415 סיפא לחוק העונשין התשל"ז- 1977 (להלן:"חוק העונשין");

• איסור הלבנת הון עבירות לפי סעיפים 3 ו- 4 בחוק איסור הלבנת הון התש"ס- 2000.

* הודעה זו מתייחסת להעברת תיק החקירה לפרקליטות, ואין בה כל התייחסות לממצאי החקירה ולמסקנותיה. לפרקליטות מסורה הסמכות להחליט על המשך הטיפול בתיק.​

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים