כניסה

רשות ניירות ערך העניקה חמישה רישיונות ראשונים לזירות הסוחר

‏29 ספטמבר, 2016

‏כ"ו אלול, תשע"ו

הרשות מבקשת להדגיש כי פעילות בזירת סוחר דורשת מיומנות רבה, ידע והבנת הסיכונים הכרוכים בפעילות זו ואינה מתאימה לכל אחד.

זירות הסוחר הן פלטפורמות מסחר אינטרנטיות, המאפשרות למשקיעים לפעול במכשירים פיננסיים שונים (בעיקר נגזרי מט"ח) מול מפעילי הזירות. הזירות מצטטות באופן רציף מחירים למכשירים הפיננסיים, שבהם מציעה הזירה לסחור. עיקר הפעילות בזירות מתבצעת על ידי משקיעים הפועלים בהיקפים כספיים נמוכים.

על פי הוראת המעבר הקבועה בתקנות ניירות ערך (זירת סוחר לחשבונו העצמי), התשע"ה – 2014, חברה שהגישה בקשה לקבלת רישיון לניהול זירת סוחר עד יום כניסת החוק לתוקף, 26 במאי 2015, הייתה רשאית להמשיך ולהפעיל את זירת הסוחר לאחר תאריך זה כל עוד לא ניתנה החלטת הרשות בבקשת הרישיון.

עד יום כניסת החוק לתוקף, הוגשו לרשות 21 בקשות לקבלת רישיון. מאז יום כניסת החוק לתוקף החליטה הרשות על דחיה של 7 בקשות רישיון ו – 6 חברות משכו את בקשתן.

במהלך חודש ספטמבר החליטה הרשות על הענקת רישיונות ראשונים ל-5 חברות, וכן קבעה כי רישיון זה יכלול תנאים בנוגע לסוגי המכשירים הפיננסים בהם ניתן לסחור בזירות.

ביחס לשלוש חברות נוספות - טרם ניתנה החלטה בנוגע לבקשותיהן, והוראת המעבר ממשיכה לחול עליהן. להלן קישורית - לרשימת החברות, שבנוגע לבקשתן לא ניתנה החלטה ולאלה שבקשתן נדחתה או שבקשתן נמשכה ביוזמתן.

 החלטת הרשות תיכנס לתוקף מיום 31 באוקטובר 2016, וזאת לצורך מתן פרק זמן לחברות להתארגנות. יודגש כי פיקוח הרשות על החברות יחל רק ממועד זה.

כל השקעה שהיא טומנת בחובה סיכון לאובדן כספי ההשקעה, אולם מסחר בזירות סוחר טומן בחובו סיכון גבוה במיוחד, בין היתר לאור אלמנט המינוף הגבוה, אי הבנת הסיכונים הכרוכים בעסקאות על ידי המשקיע, ניגודי עניינים הנובעים מכך שהזירה היא הצד הנגדי בעסקה עם המשקיע, ועוד. הרשות מבקשת להדגיש כי פעילות בזירת סוחר – גם בזירה בעלת רישיון – דורשת מיומנות, ידע והבנת הסיכונים הכרוכה בהשקעה כספית מסוג זה, ואינה מתאימה לכל אחד.

כמו כן הרישיון לניהול זירת סוחר מטעם רשות ניירות ערך אינו מהווה כל אישור לכך שהמסחר בזירה הינו אפיק השקעה מומלץ או בטוח.

רשימת הזירות אשר קיבלו רישיון להפעלתן פורסמה באתר האינטרנט של הרשות. פרסום זה כולל את מועד קבלת הרישיון ואזהרות נוספות בנוגע למסחר בזירה. לרשימה לחצו כאן.

הרשות מבקשת להדגיש כי זירות סוחר שאינן נכללות ברשימת בעלות רישיון, או ברשימת החברות שלגבי בקשתן לא ניתנה החלטה, ומציעות את שירותיהן מפרות את החוק. על הציבור להביא בחשבון את הסיכונים הכרוכים במסחר בגופים אלה ולדווח עליהן לרשות. 

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים