כניסה

הודעה משותפת לעיתונות - שר האוצר יביא לאישור הממשלה ביום ראשון הקרוב את הצעת החוק לרישום צולב שיאפשר מסחר במניות חברות ענק זרות

‏30 יוני, 2016

‏כ"ד סיון, תשע"ו

 הודעה משותפת לעיתונות - שר האוצר יביא לאישור הממשלה ביום ראשון הקרוב את הצעת החוק לרישום צולב שיאפשר מסחר במניות חברות ענק זרות

שר האוצר, ח"כ משה כחלון: "תיקון החוק נועד להסיר חסמים רגולטוריים ולהוריד עלויות למשקיעים"

שר האוצר, ח"כ משה כחלון: "תיקון החוק נועד להסיר חסמים רגולטוריים ולהוריד עלויות למשקיעים. לצד הצעת חוק השינוי המבני וההקלות הרבות שניתנו לחברות המבקשות להיסחר בבורסה, התיקון נועד לגוון את אפשרויות ההשקעה בבורסה ולהגדיל את העניין בה. יחד עם רשות ניירות ערך נחזיר את הבורסה להיות מנוע צמיחה מרכזי של המשק הישראלי"

מנכ"ל משרד האוצר, שי באב"ד: "זהו מהלך שיפתח אפיקי השקעה איכותיים נוספים ויאפשר גיוון של אפיקי ההשקעה לציבור, בין היתר באמצעות הורדת חסמים העומדים כיום בפני השקעה בחברות ענק זרות ואיכותיות. זהו צעד נוסף בפיתוח הבורסה והחזרתה למעמדה המתאים במשק"

יו"ר רשות ניירות ערך, פרופ' שמואל האוזר: "תיקון החוק יאפשר למשקיעים בישראל לסחור במניות של חברות ענק זרות הנסחרות בבורסות המרכזיות בארה"ב בעלויות עסקה זולות, בזמני מסחר נוחים ובמטבע מקומי. הזירה החדשה תהיה מובחנת ונבדלת מהפעילות הרגילה בניירות ערך של החברות באופן שימנע פגיעה בחברות מקומיות המבקשות לגייס בבורסה".

בשנים האחרונות אנו עדים להיקפי מסחר לא גבוהים בבורסה כמו גם לירידה במספר החברות הנסחרות בה. לכך השפעות רבות וביניהן על ציבור המשקיעים אשר נחשף למספר מועט יותר של אפשרויות השקעה שלא מחוץ לישראל וליכולת פחותה יותר למכור ולקנות כמויות משמעותיות של ניירות ערך.

החוק מבקש לאמץ בישראל מודל רישום צולב (Cross-Listing) לא וולונטרי, לחברות ענק זרות הנסחרות בבורסות המרכזיות בארה"ב. לפי המוצע, הבורסה תהיה רשאית לרשום למסחר מניות של עד חמישים חברות שאין להן זיקה לישראל  וששווין עולה על חמישים מיליארד דולר. מודל זה יתיר לרשום את מניותיהן של חברות אלה למסחר בזירת מסחר חדשה בבורסה, זאת מבלי שתידרש לכך הסכמתן או מעורבותן של החברות הרלוונטיות, ומבלי שיחולו על אותן חברות דרישות גילוי מכח דיני ניירות ערך הישראליים ופיקוח רשות ניירות ערך בעניינן.

מטרתו של המודל היא להגביר את הנזילות בבורסה באמצעות גיוון הנכסים הנסחרים והגדלת מחזורי המסחר בה. כניסתן של המניות הזרות לבורסה עשויה להגביר את עניין המשקיעים בבורסה המקומית, ולהשפיע לטובה על מחזורי המסחר.

בנוסף, מיועד המודל להנגיש למשקיעים המקומיים את המסחר במניות זרות, באמצעות צמצום הקשיים הנלווים ככלל להשקעה במניות אלו דרך הבורסות בחו"ל – שעות המסחר, כללי המסחר, מטבע המסחר וזמני הסליקה. המודל גם עשוי להביא להפחתה משמעותית בעלויות העסקה ביחס להשקעה במניות דרך הבורסות בחו"ל, בייחוד ללקוחות הקמעונאיים, ומכאן שצפוי להוות אלטרנטיבת השקעה אטרקטיבית במניות זרות לאלו החפצים בכך בישראל. ​

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים